Parenteel van Jelte Scheltes

troch Marianne Hoogma
wurdt oan wurke

1 Jelte Scheltes is geboren in Hallum. Hij trouwde in 1684 met Naenck Jakobs, nadat zij op 11-04-1684 in Hallum in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in Jislum.

Kinderen van Jelte Scheltes en Naenck Jakobs:

1 Yefke Jeltes [1.1], geboren in 1685. Zij is gedoopt op 24-05-1685 in Hallum.

2 Schelte Jeltes, geboren in 1686. Volgt 1.2.

3 ? Jeltes [1.3], geboren in 1687. Hij of zij is gedoopt op 04-12-1687 in Hallum.

4 Grietje Jeltes [1.4], geboren in 1691. Zij is gedoopt op 27-12-1691 in Hallum. Zij is overleden vóór 1697, ten hoogste 6 jaar oud.

5 Uilkje Jeltes [1.5], geboren in 1693. Zij is gedoopt op 26-11-1693 in Hallum. Zij is overleden vóór 1701, ten hoogste 8 jaar oud.

6 Jakob Jeltes [1.6], geboren in 1696. Hij is gedoopt op 15-03-1696 in Hallum.

7 Grietje Jeltes [1.7], geboren in 1697. Zij is gedoopt op 28-03-1697 in Hallum. Zij is overleden vóór 1698, ten hoogste 1 jaar oud.

8 Grietje Jeltes [1.8], geboren in 1698. Zij is gedoopt op 19-06-1698 in Hallum.

9 Uilkje Jeltes [1.9], geboren in 1701. Zij is gedoopt op 09-10-1701 in Hallum.

1.2 Schelte Jeltes is geboren in 1686, zoon van Jelte Scheltes (zie 1) en Naenck Jakobs. Hij is gedoopt op 02-05-1686 in Hallum. Hij:

(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1716 in Hallum met Dieuwke Annes, nadat zij op 08-11-1716 in Hallum in ondertrouw zijn gegaan. Zij is overleden vóór 1720.

(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1720 met Geertje Willems.

Kinderen van Schelte Jeltes en Dieuwke Annes:

1 Jacob Scheltes, geboren in 1717. Volgt 1.2.1.

2 Ytje Scheltes [1.2.2], geboren in 1719. Zij is gedoopt op 11-06-1719 in Hallum.

Kinderen van Schelte Jeltes en Geertje Willems:

3 Naantske Scheltes [1.2.3], geboren op 22-02-1723. Zij is gedoopt op 04-04-1723 in Hallum.

4 Willem Scheltes [1.2.4], geboren op 22-02-1723. Hij is gedoopt op 04-04-1723 in Hallum. Hij is overleden vóór 1725, ten hoogste 2 jaar oud.

5 Willem Scheltes [1.2.5], geboren in 1725. Hij is gedoopt op 28-10-1725 in Hallum.

6 Pieter Scheltes, geboren in 1727 in Hallum. Volgt 1.2.6.

7 Jelte Scheltes, geboren in 1729. Volgt 1.2.7.

8 Naants Scheltes [1.2.8], geboren in 1731. Hij is gedoopt op 09-12-1731 in Hallum.

9 Scheltje Scheltes, geboren in 1733. Volgt 1.2.9.

1.2.1 Jacob Scheltes is geboren in 1717, zoon van Schelte Jeltes (zie 1.2) en Dieuwke Annes. Hij is gedoopt op 15-08-1717 in Hallum. Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1745 met Aafke Willems.

Kind van Jacob Scheltes en Aafke Willems:

1 Schelte Jakobs [1.2.1.1], geboren op 23-01-1746 in Hallum. Hij is gedoopt op 22-02-1746 in Hallum.

1.2.6 Pieter Scheltes is geboren in 1727 in Hallum, zoon van Schelte Jeltes (zie 1.2) en Geertje Willems. Hij is gedoopt op 11-03-1727 in Hallum. Hij is overleden vóór 1808, ten hoogste 81 jaar oud. Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 03-07-1757 in Hallum met Tjitske Pieters, 33 of 34 jaar oud. Zij is geboren in 1723 in Finkum, dochter van Pieter Nammens. Zij is gedoopt op 31-10-1723 in Finkum. Zij is overleden op 24-04-1809 in Britsum, 85 of 86 jaar oud.

Kinderen van Pieter Scheltes en Tjitske Pieters:

1 Schelte Pieters Brouwer(s), geboren in 1758 in Hallum. Volgt 1.2.6.1.

2 Pieter Pieters Brouwers, geboren in 1759. Volgt 1.2.6.2.

3 Antje Pieters Brouwers, geboren op 05-04-1761 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.3.

4 Willem Pieters Brouwers, geboren op 06-07-1764 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.

1.2.6.1 Schelte Pieters Brouwer(s) is geboren in 1758 in Hallum, zoon van Pieter Scheltes (zie 1.2.6) en Tjitske Pieters. Hij is gedoopt op 10-09-1758 in Hallum. Schelte is overleden op 14-08-1835 in Leeuwarderadeel, bld. nr 19, 76 of 77 jaar oud. Schelte trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 20-04-1788 in Britsum met Grietje Piers Lettinga, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 20-01-1764 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Pier Baukes en Rinske Dirks. Zij is gedoopt op 03-02-1764 in Britsum. Grietje is overleden op 29-07-1828 in Cornjum, Leeuwarderadeel, akte nr 20, 64 jaar oud.

Kind van Schelte en Grietje:

1 Pieter Scheltes Brouwers, geboren op 22-04-1789 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.

1.2.6.1.1 Pieter Scheltes Brouwers is geboren op 22-04-1789 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Schelte Pieters Brouwer(s) (zie 1.2.6.1) en Grietje Piers Lettinga. Hij is gedoopt op 24-05-1789 in Britsum. Pieter is overleden op 15-01-1864 in Leeuwarderadeel, bld. nr. 3, 74 jaar oud. Pieter:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-12-1810 in Cornjum met Baukje Johannes Binnema, 24 jaar oud. Baukje is geboren op 24-05-1786 in Cornjum, dochter van Johannes Binnes Binnema en Trijntje Doedes de Jong. Zij is gedoopt op 04-06-1786 in Cornjum. Baukje is overleden op 14-04-1816 in Leeuwarderadeel, Mairie Jelsum, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1818 in Leeuwarderadeel, akte nr. 24 met Baukje Simons van der Woude, ongeveer 30 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1788, dochter van Symen Jans van der Woude en Aaltje Eelkes. Baukje is overleden op 25-08-1822 in Leeuwarderadeel, akte nr 70, ongeveer 34 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Baukje (1):

1 Schelte Pieters Brouwers, geboren op 16-03-1812 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.

2 Johannes Pieters Brouwers [1.2.6.1.1.2], geboren op 01-06-1813 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Johannes is overleden op 01-08-1862 in Leeuwarderadeel, 49 jaar oud.

3 Pier Pieters Brouwers, geboren op 18-12-1814 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.3.

Kinderen van Pieter en Baukje (2):

4 Grietje Pieters Brouwers, geboren op 28-02-1819 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.4.

5 Simon Pieters Brouwers, geboren op 12-04-1821 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.

1.2.6.1.1.1 Schelte Pieters Brouwers is geboren op 16-03-1812 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1) en Baukje Johannes Binnema. Schelte is overleden op 03-10-1879 in Leeuwarderadeel, akte nr 163, 67 jaar oud. Schelte trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1837 in Leeuwarderadeel, akte nr 39 met Tjitske Aans Andringa, 21 jaar oud. Tjitske is geboren op 24-05-1816 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld.18 (Mairie Jelsum), dochter van Aan Sybrens Andringa en Trijntje Minnes Cuperus. Tjitske is overleden op 22-11-1904 in Leeuwarderadeel, bld. 164, 88 jaar oud. Zij is begraven in Cornjum.

Kinderen van Schelte en Tjitske:

1 Baukje Scheltes Brouwers, geboren op 08-12-1838 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 102. Volgt 1.2.6.1.1.1.1.

2 Pieter Scheltes Brouwers, geboren op 04-05-1841 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.2.

3 Trijntje Scheltes Brouwers, geboren op 04-09-1843 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 64. Volgt 1.2.6.1.1.1.3.

4 Aan Scheltes Brouwers, geboren op 29-05-1846 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 52. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.

5 Johannes Scheltes Brouwers, geboren op 05-01-1850 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 1. Volgt 1.2.6.1.1.1.5.

6 Yfke Scheltes Brouwers, geboren op 01-02-1853 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 8. Volgt 1.2.6.1.1.1.6.

7 Sybren Scheltes Brouwers, geboren op 26-04-1859 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 19. Volgt 1.2.6.1.1.1.7.

1.2.6.1.1.1.1 Baukje Scheltes Brouwers is geboren op 08-12-1838 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 102, dochter van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Baukje is overleden op 24-03-1875 in Leeuwarderadeel, bld. 16, 36 jaar oud. Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1860 in Leeuwarderadeel, akte nr 12 met Sybe Hessels Rienks, 29 jaar oud. Sybe is geboren op 16-02-1831 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Hessel Symens Rienks en Swopkje Sybes Sevenster. Sybe is overleden op 08-07-1883 in Leeuwarderadeel, 52 jaar oud.

1.2.6.1.1.1.2 Pieter Scheltes Brouwers is geboren op 04-05-1841 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Pieter is overleden op 12-05-1916 in Leeuwarderadeel, 75 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1867 in Leeuwarderadeel met Baukje Roelofs Span, 22 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.4.1 voor persoonsgegevens van Baukje.

Kinderen van Pieter en Baukje:

1 Grietje Pieters Brouwers [1.2.6.1.1.1.2.1], geboren op 04-12-1867 in Leeuwarderadeel. Grietje is overleden op 27-05-1883 in Leeuwarderadeel, 15 jaar oud.

2 Schelte Pieters Brouwers [1.2.6.1.1.1.2.2], geboren op 18-04-1870 in Leeuwarderadeel. Schelte is overleden op 21-10-1873 in Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.

3 Schelte Pieters Brouwers [1.2.6.1.1.1.2.3], geboren op 30-09-1874 in Leeuwarderadeel. Schelte is overleden op 14-04-1881 in Leeuwarderadeel, 6 jaar oud.

4 Tjitske Pieters Brouwers, geboren op 06-09-1877 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.2.4.

5 Roelof Pieters Brouwers [1.2.6.1.1.1.2.5], geboren op 03-12-1880 in Leeuwarderadeel. Roelof is overleden op 24-11-1895 in Leeuwarderadeel, 14 jaar oud.

1.2.6.1.1.1.2.4 Tjitske Pieters Brouwers is geboren op 06-09-1877 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.2) en Baukje Roelofs Span (zie 1.2.6.1.1.4.1). Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1901 in Leeuwarderadeel met Karsjen Kalma, 24 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.5.4.1 voor persoonsgegevens van Karsjen.

1.2.6.1.1.1.3 Trijntje Scheltes Brouwers is geboren op 04-09-1843 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 64, dochter van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Trijntje is overleden op 13-08-1865 in Leeuwarderadeel, bld. 34, 21 jaar oud. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 30-04-1863 in Leeuwarderadeel, akte nr. 8 met Nanne Gerrits Miedema, 22 jaar oud. Nanne is geboren op 26-09-1840 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Gerrit Ages Miedema en Antje Nannes Hovinga.

1.2.6.1.1.1.4 Aan Scheltes Brouwers is geboren op 29-05-1846 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 52, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Aan is overleden op 06-01-1894 in Leeuwarderadeel, akte nr 9, 47 jaar oud. Aan trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1872 in Leeuwarderadeel, akte nr. 27 met Wintje Everts Siderius, 26 jaar oud. Wintje is geboren op 02-02-1846 in Wier, Menaldumadeel, bld. nr. 9, dochter van Evert Pieters Siderius en Jeltje Baukes Heslinga. Wintje is overleden op 22-09-1917 in Leeuwarderadeel, bld. 127, 71 jaar oud.

Kinderen van Aan en Wintje:

1 Jeltje Aans Brouwers [1.2.6.1.1.1.4.1], geboren op 01-06-1874 in Menaldumadeel, akte nr. 175. Jeltje is overleden op 26-05-1889 in Leeuwarderadeel, 14 jaar oud.

2 Schelte Aans Brouwers, geboren op 01-07-1876 in Beetgum, Menaldumadeel, akte nr. 181. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.

3 Tjitske Aans Brouwers [1.2.6.1.1.1.4.3], geboren op 08-05-1881 in Menaldumadeel, akte nr. 133. Tjitske is overleden op 24-06-1881 in Menaldumadeel, 1 maand oud.

1.2.6.1.1.1.4.2 Schelte Aans Brouwers is geboren op 01-07-1876 in Beetgum, Menaldumadeel, akte nr. 181, zoon van Aan Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4) en Wintje Everts Siderius. Schelte is overleden op 20-10-1961 in Burgum, 85 jaar oud. Hij is begraven in Cornjum. Schelte trouwde, 21 jaar oud, op 23-04-1898 in Leeuwarderadeel, akte nr. 9 met Sijke Annes Wiersma, 23 jaar oud. Sijke is geboren op 30-06-1874 in Marssum, Menaldumadeel, akte nr. 198, dochter van Anne Jelles Wiersma en Antje Sijes Bosch. Sijke is overleden op 03-05-1960 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is begraven in Cornjum.

Kinderen van Schelte en Sijke:

1 Antje Brouwers, geboren op 26-03-1899 in Cornjum, Leeuwarderadeel, akte nr. 51. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.1.

2 Aan Brouwers, geboren op 09-07-1901 in Leeuwarderadeel, akte nr. 143. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.

1.2.6.1.1.1.4.2.1 Antje Brouwers is geboren op 26-03-1899 in Cornjum, Leeuwarderadeel, akte nr. 51, dochter van Schelte Aans Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2) en Sijke Annes Wiersma. Antje is overleden op 25-12-1953, 54 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1921 in Leeuwarderadeel met Linze Johannesz van den Burg, 23 jaar oud. Linze is geboren op 19-06-1897 in Jelsum, Leeuwarderadeel, zoon van Johannes van den Burg en Antje Hovinga. Linze is overleden op 07-03-1978 in Cornjum, 80 jaar oud.

Kinderen van Antje en Linze:

1 Johannes van den Burg. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.1.1.

2 Schelte van den Burg [1.2.6.1.1.1.4.2.1.2], geboren op 11-08-1928 in Cornjum. Schelte is overleden vóór 1930, ten hoogste 2 jaar oud.

3 Schelte van den Burg, geboren op 17-06-1930 in Cornjum. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.1.3.

1.2.6.1.1.1.4.2.1.1 Johannes van den Burg, zoon van Linze Johannesz van den Burg en Antje Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.1). Johannes trouwde met Richt Hofman.

1.2.6.1.1.1.4.2.1.3 Schelte van den Burg is geboren op 17-06-1930 in Cornjum, zoon van Linze Johannesz van den Burg en Antje Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.1). Schelte trouwde met Jantje Slauerhof.

1.2.6.1.1.1.4.2.2 Aan Brouwers is geboren op 09-07-1901 in Leeuwarderadeel, akte nr. 143, zoon van Schelte Aans Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2) en Sijke Annes Wiersma. Aan is overleden op 09-02-1991 in Burgum, 89 jaar oud. Hij is begraven op 13-02-1991. Aan trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1929 in Bergum met Lena Cornelia Kistemaker, 25 of 26 jaar oud. Lena is geboren in 1903. Lena is overleden op 04-03-1990 in Drachten, 86 of 87 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-1990 in Burgum.

Kinderen van Aan en Lena:

1 Sijke Brouwers. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.1.

2 Helena Brouwers, geboren op 07-07-1931 in Burgum, Tietjerksteradeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.

3 Nelleke Brouwers, geboren op 02-03-1937 in Burgum. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.3.

4 Schelte Brouwers, geboren op 06-01-1942 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.4.

1.2.6.1.1.1.4.2.2.1 Sijke Brouwers, dochter van Aan Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2) en Lena Cornelia Kistemaker. Sijke trouwde met Harm Menger.

1.2.6.1.1.1.4.2.2.2 Helena Brouwers is geboren op 07-07-1931 in Burgum, Tietjerksteradeel, dochter van Aan Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2) en Lena Cornelia Kistemaker. Helena trouwde, 25 jaar oud, op 24-08-1956 in Burgum met Maarten Visser, 27 jaar oud. Maarten is geboren op 26-04-1929 in Bergen (NH). Maarten is overleden op 09-11-2009 in Bussum, 80 jaar oud.

Kinderen van Helena en Maarten:

1 GEEN NAAM. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.1.

2 GEEN NAAM [1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.2].

3 GEEN NAAM. Volgt 1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.3.

1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.1 GEEN NAAM, zoon van Maarten Visser en Helena Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2.2). Hij trouwde met GEEN NAAM.

Kinderen van GEEN NAAM en GEEN NAAM:

1 GEEN NAAM [1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.1.1].

2 GEEN NAAM [1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.1.2].

1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.3 GEEN NAAM, dochter van Maarten Visser en Helena Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2.2). Zij trouwde met GEEN NAAM.

Kinderen van GEEN NAAM en GEEN NAAM:

1 GEEN NAAM [1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.3.1].

2 GEEN NAAM [1.2.6.1.1.1.4.2.2.2.3.2].

1.2.6.1.1.1.4.2.2.3 Nelleke Brouwers is geboren op 02-03-1937 in Burgum, dochter van Aan Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2) en Lena Cornelia Kistemaker. Nelleke trouwde met Wob Bergsma.

1.2.6.1.1.1.4.2.2.4 Schelte Brouwers is geboren op 06-01-1942 in Leeuwarden, zoon van Aan Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.4.2.2) en Lena Cornelia Kistemaker. Schelte trouwde met Hillie Haarsma.

1.2.6.1.1.1.5 Johannes Scheltes Brouwers is geboren op 05-01-1850 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 1, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Johannes is overleden op 22-04-1918 in Leeuwarderadeel, bld. 75, 68 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op 27-05-1884 in Leeuwarderadeel met Klaaske Lieuwes Poortinga, 28 jaar oud. Klaaske is geboren op 11-04-1856 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Lieuwe Jacobs Poortinga en Sytske Jacobs Bonga. Klaaske is overleden op 20-03-1889 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Klaaske:

1 N.N. Brouwers [1.2.6.1.1.1.5.1], geboren op 23-01-1886 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 23-01-1886 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

2 Tjitske Johannes Brouwers, geboren op 21-03-1887 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.5.2.

3 Schelte Johannes Brouwers [1.2.6.1.1.1.5.3], geboren op 30-01-1889 in Leeuwarderadeel. Schelte is overleden op 01-03-1889 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud.

1.2.6.1.1.1.5.2 Tjitske Johannes Brouwers is geboren op 21-03-1887 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Johannes Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.5) en Klaaske Lieuwes Poortinga. Tjitske is overleden op 06-09-1913 in Leeuwarderadeel, 26 jaar oud. Tjitske trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1909 in Leeuwarderadeel met Wybe Terpstra, 27 jaar oud. Wybe is geboren op 30-05-1881 in Marssum, Menaldumadeel, dochter van Jentje Terpstra en Jeltje Bontekoe.

1.2.6.1.1.1.6 Yfke Scheltes Brouwers is geboren op 01-02-1853 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 8, dochter van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Yfke is overleden op 22-10-1912 in Leeuwarderadeel, bld. 108, 59 jaar oud. Yfke trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1875 in Leeuwarderadeel, akte nr. 12 met Pieter Roelofs Span, 23 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.4.2 voor persoonsgegevens van Pieter.

1.2.6.1.1.1.7 Sybren Scheltes Brouwers is geboren op 26-04-1859 in Cornjum, Leeuwarderadeel, bld. 19, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1) en Tjitske Aans Andringa. Sybren is overleden op 30-06-1941 in Leeuwarderadeel, 82 jaar oud. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1882 in Leeuwarderadeel, akte nr. 65 met Sjieuwke Lieuwes Poortinga, 24 jaar oud. Sjieuwke is geboren op 28-11-1857 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Lieuwe Jacobs Poortinga en Sytske Jacobs Bonga. Sjieuwke is overleden op 25-05-1908 in Leeuwarden, 50 jaar oud.

Kind van Sybren en Sjieuwke:

1 Lieuwe Sybrens Brouwers, geboren op 05-11-1883 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.1.7.1.

1.2.6.1.1.1.7.1 Lieuwe Sybrens Brouwers is geboren op 05-11-1883 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Sybren Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1.1.7) en Sjieuwke Lieuwes Poortinga. Lieuwe is overleden op 09-10-1930 in Cornjum, Leeuwarderadeel, 46 jaar oud. Hij is begraven in Cornjum. Lieuwe trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1908 in Ferwerderadeel met Jitske Nannes Stienstra, 25 jaar oud. Jitske is geboren op 30-03-1883 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Nanne Sjoukes Stienstra en Hiltje Sierds de Wilde. Jitske is overleden op 02-12-1965 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven in Cornjum.

1.2.6.1.1.3 Pier Pieters Brouwers is geboren op 18-12-1814 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1) en Baukje Johannes Binnema. Pier is overleden op 04-02-1876 in Leeuwarderadeel, 61 jaar oud. Pier trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1847 in Leeuwarderadeel met Grietje Hendriks Brinkman, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 04-08-1820 in Cornjum, dochter van Hendrik Freerks Brinkman en Frietzen Jacobs Pekel. Grietje is overleden op 27-02-1896 in Leeuwarderadeel, 75 jaar oud.

Kinderen van Pier en Grietje:

1 Baukje Piers Brouwers, geboren op 18-05-1850 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.3.1.

2 Hendrik Piers Brouwers [1.2.6.1.1.3.2], geboren op 29-04-1852 in Leeuwarderadeel. Hendrik is overleden op 26-02-1921 in Leeuwarderadeel, 68 jaar oud.

3 Pieter Piers Brouwers [1.2.6.1.1.3.3], geboren op 06-02-1854 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 24-10-1905 in Leeuwarderadeel, 51 jaar oud.

4 Frytsen Piers Brouwers [1.2.6.1.1.3.4], geboren op 20-11-1857 in Leeuwarderadeel.

1.2.6.1.1.3.1 Baukje Piers Brouwers is geboren op 18-05-1850 in Leeuwarderadeel, dochter van Pier Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.3) en Grietje Hendriks Brinkman. Baukje is overleden op 26-11-1914 in Ferwerderadeel, 64 jaar oud. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op 29-05-1873 in Leeuwarderadeel met Klaas Gerlofs Jensma, ongeveer 23 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1850 in Nijkerk, Gr, zoon van Gerlof Goffes Jensma en Sytske Arjens Tolsma. Klaas is overleden op 02-11-1927 in Ferwerderadeel, ongeveer 77 jaar oud.

1.2.6.1.1.4 Grietje Pieters Brouwers is geboren op 28-02-1819 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1) en Baukje Simons van der Woude. Grietje is overleden op 31-01-1871 in Leeuwarderadeel, 51 jaar oud. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1843 in Leeuwarderadeel met Roelof Sjoerds Span, 26 jaar oud. Roelof is geboren op 04-10-1816 in Lekkum, zoon van Sjoerd Ruurds Span en Grietje Douwes de Vries. Roelof is overleden op 02-10-1888 in Leeuwarderadeel, 71 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Roelof:

1 Baukje Roelofs Span, geboren op 25-05-1844 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.4.1.

2 Pieter Roelofs Span, geboren op 26-10-1851 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.4.2.

1.2.6.1.1.4.1 Baukje Roelofs Span is geboren op 25-05-1844 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Roelof Sjoerds Span en Grietje Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.4). Baukje is overleden op 31-08-1914 in Leeuwarderadeel, 70 jaar oud. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1867 in Leeuwarderadeel met Pieter Scheltes Brouwers, 26 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Pieter.

Kinderen van Baukje en Pieter: zie 1.2.6.1.1.1.2.

1.2.6.1.1.4.2 Pieter Roelofs Span is geboren op 26-10-1851 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Roelof Sjoerds Span en Grietje Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.4). Pieter is overleden op 14-10-1929 in Leeuwarderadeel, 77 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1875 in Leeuwarderadeel, akte nr. 12 met Yfke Scheltes Brouwers, 22 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.1.6 voor persoonsgegevens van Yfke.

1.2.6.1.1.5 Simon Pieters Brouwers is geboren op 12-04-1821 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.1.1) en Baukje Simons van der Woude. Simon is overleden op 26-06-1877 in Leeuwarderadeel, 56 jaar oud. Simon trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1848 in Leeuwarderadeel met Houkje Yntes Kooistra, 24 jaar oud. Houkje is geboren op 26-01-1824 in Cornjum, dochter van Ynte Pieters Kooistra en Trijntje Pieters Miedema. Houkje is overleden op 29-01-1863 in Leeuwarderadeel, 39 jaar oud.

Kinderen van Simon en Houkje:

1 Baukje Simons Brouwers, geboren op 06-11-1849 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.1.

2 Ynte Simons Brouwers, geboren op 24-03-1851 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.2.

3 Trijntje Simons Brouwers, geboren op 24-10-1852 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.3.

4 Grietje Simons Brouwers, geboren op 27-02-1854 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.4.

5 Pieter Simons Brouwers [1.2.6.1.1.5.5], geboren op 09-06-1855 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 22-08-1856 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

6 Pieter Simons Brouwers [1.2.6.1.1.5.6], geboren op 04-08-1857 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 28-08-1861 in Leeuwarderadeel, 4 jaar oud.

7 Jitske Simons Brouwers, geboren op 24-10-1858 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.7.

8 Janke Simons Brouwers [1.2.6.1.1.5.8], geboren op 01-03-1860 in Leeuwarderadeel. Janke is overleden op 10-04-1860 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud.

9 Wopke Simons Brouwers, geboren op 14-04-1861 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.1.1.5.9.

10 Pieter Simons Brouwers [1.2.6.1.1.5.10], geboren op 14-01-1863 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 20-02-1901 in Leeuwarderadeel, 38 jaar oud.

1.2.6.1.1.5.1 Baukje Simons Brouwers is geboren op 06-11-1849 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Baukje is overleden op 23-04-1921 in Leeuwarderadeel, 71 jaar oud. Baukje trouwde, 19 jaar oud, op 27-05-1869 in Leeuwarderadeel met Haye Annes Boersma, 22 jaar oud. Haye is geboren op 26-12-1846 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Anne Klazes Boersma en Hendrikje Hayes Terpstra.

1.2.6.1.1.5.2 Ynte Simons Brouwers is geboren op 24-03-1851 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Ynte is overleden op 07-06-1921 in Leeuwarderadeel, 70 jaar oud. Ynte trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1876 in Leeuwarderadeel met Antje Lieuwes Bouma, 21 jaar oud. Antje is geboren op 06-08-1854 in Vrouwenparochie, Het Bildt, dochter van Lieuwe Pieters Bouma en Yntje Pieters Miedema. Antje is overleden op 31-12-1924 in Leeuwarderadeel, 70 jaar oud.

Kinderen van Ynte en Antje:

1 N.N. Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.1], geboren op 01-05-1877 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 01-05-1877 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

2 Simon Yntes Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.2], geboren op 26-01-1879 in Leeuwarderadeel. Simon is overleden op 10-06-1901 in Leeuwarderadeel, 22 jaar oud.

3 Ytje Yntes Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.3], geboren op 23-12-1881 in Leeuwarderadeel. Ytje is overleden op 03-02-1905 in Leeuwarderadeel, 23 jaar oud.

4 Houkje Yntes Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.4], geboren op 30-11-1886 in Leeuwarderadeel. Houkje is overleden op 20-02-1929 in Leeuwarderadeel, 42 jaar oud.

5 Lieuwe Yntes Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.5], geboren op 10-12-1890 in Oude Leije, Leeuwarderadeel. Lieuwe is overleden op 24-07-1970 in Finkum, 79 jaar oud. Hij is begraven in Finkum.

6 Wopke Yntes Brouwers [1.2.6.1.1.5.2.6], geboren op 15-03-1897 in Finkum, Leeuwarderadeel. Wopke is overleden op 19-09-1949 in Finkum, 52 jaar oud. Hij is begraven in Finkum.

1.2.6.1.1.5.3 Trijntje Simons Brouwers is geboren op 24-10-1852 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Trijntje is overleden op 11-02-1885 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 19-06-1878 in Leeuwarderadeel met Jacob Jetzes Kalma, 28 jaar oud. Zie 1.2.6.4.1.4.1 voor persoonsgegevens van Jacob.

1.2.6.1.1.5.4 Grietje Simons Brouwers is geboren op 27-02-1854 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Grietje is overleden op 28-01-1934 in Ferwerderadeel, 79 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1876 in Leeuwarderadeel met Jacob Jetze Kalma, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 04-08-1854 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Karsjen Jacobs Kalma en Trijntje Doedes Binnema. Jacob is overleden op 10-03-1925 in Hallum, 70 jaar oud. Hij is begraven op 14-03-1925 in Britsum.

Kind van Grietje en Jacob:

1 Karsjen Kalma, geboren op 14-10-1876 in St. Annaparochie, Het Bildt. Volgt 1.2.6.1.1.5.4.1.

1.2.6.1.1.5.4.1 Karsjen Kalma is geboren op 14-10-1876 in St. Annaparochie, Het Bildt, zoon van Jacob Jetze Kalma en Grietje Simons Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5.4). Karsjen trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1901 in Leeuwarderadeel met Tjitske Pieters Brouwers, 23 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.1.2.4 voor persoonsgegevens van Tjitske.

1.2.6.1.1.5.7 Jitske Simons Brouwers is geboren op 24-10-1858 in Leeuwarderadeel, dochter van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Jitske is overleden op 20-09-1940 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Jitske trouwde, 19 jaar oud, op 08-05-1878 in Leeuwarderadeel met Hendrik Symens Kalsbeek, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-08-1850 in Warga, Idaarderadeel, zoon van Symen Lammerts Kalsbeek en Grietje Jacobs Palsma. Hendrik is overleden op 25-04-1884 in Leeuwarden, 33 jaar oud.

1.2.6.1.1.5.9 Wopke Simons Brouwers is geboren op 14-04-1861 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Simon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.1.1.5) en Houkje Yntes Kooistra. Wopke is overleden op 23-06-1932 in Leeuwarderadeel, 71 jaar oud. Wopke trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1887 in Leeuwarderadeel met Maartje Algera, 25 jaar oud. Maartje is geboren op 02-05-1862 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Aan Aukes Algera en Tjitske Jans Kuperus. Maartje is overleden op 04-06-1945 in Dennenoord, Zuidlaren, 83 jaar oud.

1.2.6.2 Pieter Pieters Brouwers is geboren in 1759, zoon van Pieter Scheltes (zie 1.2.6) en Tjitske Pieters. Hij is gedoopt op 26-08-1759 in Hallum. Pieter is overleden op 15-02-1832 in Britsum, Leeuwarderadeel, 72 of 73 jaar oud. Pieter trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 26-02-1792 in Britsum met Janke Jochums Luxen, 17 jaar oud. Janke is geboren op 27-02-1774, dochter van Jochum Simons Luxen en Antie Jacobs. Zij is gedoopt op 10-04-1774 in Stiens, Leeuwarderadeel. Janke is overleden op 22-01-1846 in Britsum, Leeuwarderadeel, 71 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Janke:

1 Pieter Pieters Brouwers, geboren op 09-09-1792 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.

2 Jochum Pieters Brouwers, geboren op 09-12-1794 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.2.

3 Schelte Pieters Brouwers, geboren op 19-06-1796 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.3.

4 Jacob Pieters Brouwers, geboren op 23-09-1799 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.

5 Antje Pieters Brouwers, geboren op 06-02-1802 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.5.

6 Tjitske Pieters Brouwers [1.2.6.2.6], geboren op 02-04-1804 in Britsum, Leeuwarderadeel. Zij is gedoopt op 06-05-1804 in Britsum. Tjitske is overleden op 13-01-1808 in Britsum, Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.

7 Willem Pieters Brouwers, geboren op 29-03-1806 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.

8 Saapke Pieters Brouwers, geboren op 29-03-1806 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.8.

9 Jelte Pieters Brouwers, geboren op 18-06-1808 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.9.

10 Tjitse Pieters Brouwers [1.2.6.2.10], geboren op 23-05-1810 in Britsum, Leeuwarderadeel. Hij is gedoopt op 17-06-1810 in Britsum. Tjitse is overleden op 25-04-1824 in Leeuwarderadeel, 13 jaar oud.

11 Symon Pieters Brouwers, geboren op 28-05-1812 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.11.

12 Tjitske Pieters Brouwers [1.2.6.2.12], geboren op 29-09-1814 in Leeuwarderadeel.

1.2.6.2.1 Pieter Pieters Brouwers is geboren op 09-09-1792 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 07-10-1792 in Britsum. Pieter is overleden op 27-03-1860 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud. Pieter trouwde, 18 jaar oud, op 10-03-1811 in Stiens met Janke Johannes Boelstra, 21 jaar oud. Janke is geboren op 31-01-1790, dochter van Johannes Siedses en Tietje Pieters. Zij is gedoopt op 21-02-1790 in Sriens. Janke is overleden op 31-03-1851 in Leeuwarderadeel, 61 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Janke:

1 Johannes Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.1], geboren op 05-12-1811 in Leeuwarderadeel. Johannes is overleden op 10-02-1838 in Leeuwarderadeel, 26 jaar oud.

2 Janke Pieters Brouwers, geboren op 29-08-1813 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.2.

3 Pieter Pieters Brouwers, geboren op 12-06-1816 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.3.

4 Reinder Pieters Brouwers, geboren op 11-09-1818 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.4.

5 Sieds Pieters Brouwers, geboren op 24-12-1820 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.

6 Tietje Pieters Brouwers, geboren op 09-09-1823 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.6.

7 Tjeerd Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.7], geboren op 08-01-1827 in Leeuwarderadeel. Tjeerd is overleden op 29-08-1830 in Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.

8 Willem Pieters Brouwers, geboren op 10-11-1829 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.

9 Sjuwke Pieters Brouwers, geboren op 11-07-1833 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.9.

1.2.6.2.1.2 Janke Pieters Brouwers is geboren op 29-08-1813 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Janke is overleden op 08-04-1887 in Ferwerderadeel, 73 jaar oud. Janke trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1834 in Ferwerderadeel met Anne Ulbes Noordenbos, ongeveer 24 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1810 in Oudkerk, Tietjerksteradeel, zoon van Ulbe Annes Noordenbos en Neeltje Mients Wendelaar. Anne is overleden op 14-04-1891 in Ferwerderadeel, ongeveer 81 jaar oud.

Kind van Janke en Anne:

1 Tjipke Noordenbos, geboren op 27-11-1843 in Wanswerd, Ferwerderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.2.1.

1.2.6.2.1.2.1 Tjipke Noordenbos is geboren op 27-11-1843 in Wanswerd, Ferwerderadeel, zoon van Anne Ulbes Noordenbos en Janke Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.2). Tjipke is overleden op 04-09-1900 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud. Tjipke trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1866 in Ferwerderadeel met Trijntje Pieters Brouwers, 21 jaar oud. Zie 1.2.6.2.1.3.2 voor persoonsgegevens van Trijntje.

1.2.6.2.1.3 Pieter Pieters Brouwers is geboren op 12-06-1816 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Pieter is overleden op 17-10-1878 in Leeuwarderadeel, 62 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1842 in Leeuwarderadeel met Sjoukje Doedes Binnema, 21 jaar oud. Sjoukje is geboren op 19-11-1820 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Doede Johannes Binnema en Janke Tjeerds Boelstra. Sjoukje is overleden op 07-12-1861 in Leeuwarderadeel, 41 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Sjoukje:

1 Janke Pieters Brouwers, geboren op 21-03-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.3.1.

2 Trijntje Pieters Brouwers, geboren op 29-09-1844 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.3.2.

3 Tietje Pieters Brouwers, geboren op 16-10-1845 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.3.3.

4 Pieter Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.3.4], geboren op 10-06-1847 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 30-03-1848 in Leeuwarderadeel, 9 maanden oud.

5 Sjoukje Pieters Brouwers, geboren op 06-02-1852 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.3.5.

6 Pietje Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.3.6], geboren op 01-04-1858 in Leeuwarderadeel. Pietje is overleden op 11-08-1859 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

1.2.6.2.1.3.1 Janke Pieters Brouwers is geboren op 21-03-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.3) en Sjoukje Doedes Binnema. Janke is overleden op 30-11-1930 in Leeuwarderadeel, 88 jaar oud. Janke trouwde, 20 jaar oud, op 05-06-1862 in Leeuwarderadeel met Pieter Johannes Boelstra, 23 jaar oud. Zie 1.2.6.4.1.2.1 voor persoonsgegevens van Pieter.

1.2.6.2.1.3.2 Trijntje Pieters Brouwers is geboren op 29-09-1844 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.3) en Sjoukje Doedes Binnema. Trijntje is overleden op 28-05-1928 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1866 in Ferwerderadeel met Tjipke Noordenbos, 22 jaar oud. Zie 1.2.6.2.1.2.1 voor persoonsgegevens van Tjipke.

1.2.6.2.1.3.3 Tietje Pieters Brouwers is geboren op 16-10-1845 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.3) en Sjoukje Doedes Binnema. Tietje is overleden op 16-06-1915 in Leeuwarderadeel, 69 jaar oud. Tietje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1869 in Leeuwarderadeel met Jan Gerrits Postma, 25 jaar oud. Jan is geboren op 30-01-1844 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Gerrit Gerrits Postma en Maaike Jans Hessels. Jan is overleden op 01-10-1874 in Leeuwarderadeel, 30 jaar oud.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 10-04-1877 in Leeuwarderadeel met Karsjen Jacobs Kalma, 47 jaar oud. Karsjen is geboren op 16-05-1829 in Marssum, Menaldumadeel, zoon van Jetze Jacobs Kalma en Tettje (Fettje) Sipkes Feykema. Karsjen is overleden op 11-05-1911 in Leeuwarderadeel, 81 jaar oud. Karsjen trouwde voorheen op 12-05-1852 in Leeuwarderadeel met Trijntje Doedes Binnema.

1.2.6.2.1.3.5 Sjoukje Pieters Brouwers is geboren op 06-02-1852 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.3) en Sjoukje Doedes Binnema. Sjoukje is overleden op 27-10-1918 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Sjoukje trouwde, 19 jaar oud, op 06-05-1871 in Leeuwarderadeel met Gellef Aukes Bontekoe, 24 jaar oud. Gellef is geboren op 27-05-1846 in Warga, Idaarderadeel, zoon van Auke Hanzes Bontekoe en Gellantje Piers Lettinga. Gellef is overleden op 27-08-1901 in Leeuwarden, 55 jaar oud.

1.2.6.2.1.4 Reinder Pieters Brouwers is geboren op 11-09-1818 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Reinder is overleden op 05-07-1899 in Leeuwarderadeel, 80 jaar oud. Reinder:

(1) trouwde, 41 jaar oud, op 03-05-1860 in Leeuwarderadeel met Dieuwke Jeltes Leerling, 44 jaar oud. Dieuwke is geboren op 30-05-1815 in Marssum, Menaldumadeel, dochter van Jelte Dirks Leerling en Teetske Ubeles Levering. Dieuwke is overleden op 29-03-1878 in Leeuwarderadeel, 62 jaar oud.

(2) trouwde, 68 jaar oud, op 16-12-1886 in Leeuwarderadeel met Aaltje Joekema, 32 jaar oud. Aaltje is geboren op 04-10-1854 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Schelte Gerbens Joekema en Lipkje Jacobs Brouwers. Aaltje is overleden op 02-02-1935 in Leeuwarderadeel, 80 jaar oud.

1.2.6.2.1.5 Sieds Pieters Brouwers is geboren op 24-12-1820 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Sieds is overleden op 14-07-1894 in Leeuwarderadeel, 73 jaar oud. Sieds trouwde, 38 jaar oud, op 28-04-1859 in Leeuwarderadeel met Grietje Klazes Keuning, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 09-05-1832 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Klaas Pieters Keuning en Pietje Pieters Ritsma. Grietje is overleden op 30-12-1914 in Leeuwarderadeel, 82 jaar oud.

Kinderen van Sieds en Grietje:

1 Pieter Sieds Brouwers, geboren op 19-02-1860 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.1.

2 Pietje Sieds Brouwers, geboren op 17-03-1863 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.2.

3 Janke Sieds Brouwers, geboren op 28-09-1869 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.3.

1.2.6.2.1.5.1 Pieter Sieds Brouwers is geboren op 19-02-1860 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Sieds Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.5) en Grietje Klazes Keuning. Pieter is overleden op 19-02-1935 in Leeuwarderadeel, 75 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1884 in Leeuwarderadeel met Aaltje Haadsma, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 30-10-1862 in Minnertsga, Barradeel, dochter van Rinse Tanes Haadsma en Riemke Lieuwkes Visser. Aaltje is overleden op 27-01-1938 in Leeuwarderadeel, 75 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Aaltje:

1 Riemke Pieters Brouwers, geboren op 22-04-1885 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.1.1.

2 Grietje Pieters Brouwers, geboren op 03-04-1886 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.5.1.2.

3 Rinske Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.5.1.3], geboren op 26-06-1889 in Leeuwarderadeel. Rinske is overleden op 03-05-1914 in Leeuwarderadeel, 24 jaar oud.

1.2.6.2.1.5.1.1 Riemke Pieters Brouwers is geboren op 22-04-1885 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Sieds Brouwers (zie 1.2.6.2.1.5.1) en Aaltje Haadsma. Riemke is overleden in 1955 in Hijum, 69 of 70 jaar oud. Riemke trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1912 in Leeuwarderadeel met Jouke van der Ende, 28 jaar oud. Jouke is geboren op 06-09-1883 in Dronrijp, Menaldumadeel, zoon van Entje van der Ende en Ynskje Kuperus.

1.2.6.2.1.5.1.2 Grietje Pieters Brouwers is geboren op 03-04-1886 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Sieds Brouwers (zie 1.2.6.2.1.5.1) en Aaltje Haadsma. Grietje is overleden op 29-05-1935 in Leeuwarderadeel, 49 jaar oud. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1910 in Leeuwarderadeel met Sierd Stienstra, 25 jaar oud. Sierd is geboren op 13-10-1884 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Nanne Sjoukes Stienstra en Hiltje Sierds de Wilde. Sierd is overleden op 06-10-1941 in Leeuwarden, 56 jaar oud.

1.2.6.2.1.5.2 Pietje Sieds Brouwers is geboren op 17-03-1863 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Sieds Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.5) en Grietje Klazes Keuning. Pietje is overleden op 26-06-1929 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud. Pietje trouwde, 19 jaar oud, op 11-05-1882 in Leeuwarderadeel met Sytse Aukes Flapper, 25 jaar oud. Sytse is geboren op 22-10-1856 in Dronrijp, Menaldumadeel, zoon van Auke Annes Flapper en Pietje Sytses Terpstra. Sytse is overleden op 04-10-1925 in Stiens, Leeuwarderadeel, 68 jaar oud.

1.2.6.2.1.5.3 Janke Sieds Brouwers is geboren op 28-09-1869 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Sieds Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.5) en Grietje Klazes Keuning. Janke trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1890 in Leeuwarderadeel met Hermanus Bakker, ongeveer 23 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1867 in Ilpendam, zoon van Pieter Mattheus Bakker en Cornelia All.

1.2.6.2.1.6 Tietje Pieters Brouwers is geboren op 09-09-1823 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Tietje is overleden op 03-01-1848 in Leeuwarderadeel, 24 jaar oud. Tietje trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1845 in Leeuwarderadeel met Klaas Pieters Vierstra, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 17-04-1819 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Ritskes Vierstra en Jantje Tjitses Memerda. Klaas is overleden op 13-01-1869 in Leeuwarderadeel, 49 jaar oud.

1.2.6.2.1.8 Willem Pieters Brouwers is geboren op 10-11-1829 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Willem is overleden op 23-08-1898 in Leeuwarderadeel, 68 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op 02-05-1861 in Leeuwarderadeel met Rixtje Jochums Brouwers, 20 jaar oud. Zie 1.2.6.4.6.9 voor persoonsgegevens van Rixtje.

Kinderen van Willem en Rixtje:

1 Pieter Willems Brouwers, geboren op 31-03-1862 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.1.

2 Jochum Willems Brouwers [1.2.6.2.1.8.2], geboren op 19-09-1863 in Stiens, Leeuwarderadeel. Jochum is overleden op 06-03-1940 in Leeuwarden, 76 jaar oud.

3 Janke Willems Brouwers, geboren op 12-03-1865 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.3.

4 Johannes Willems Brouwers, geboren op 25-11-1867 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.4.

5 Wintje Willems Brouwers [1.2.6.2.1.8.5], geboren op 14-08-1869 in Leeuwarderadeel. Wintje is overleden op 25-04-1870 in Leeuwarderadeel, 8 maanden oud.

6 Reinder Willems Brouwers [1.2.6.2.1.8.6], geboren op 08-09-1870 in Leeuwarderadeel. Reinder is overleden op 14-08-1872 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

1.2.6.2.1.8.1 Pieter Willems Brouwers is geboren op 31-03-1862 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.8) en Rixtje Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.9). Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1884 in Leeuwarderadeel met Neeltje Kooistra, 20 jaar oud. Neeltje is geboren op 01-05-1864 in Leeuwarden, dochter van Jitse Wopkes Kooistra en Tietje Symens van der Wei. Neeltje is overleden op 27-01-1937 in Leeuwarderadeel, 72 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Neeltje:

1 Willem Pieters Brouwers, geboren op 22-02-1885 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.1.1.

2 Jitse Pieters Brouwers, geboren op 12-10-1887 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.1.8.1.2.

3 Rixtje Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.8.1.3], geboren op 13-12-1891 in Leeuwarderadeel. Rixtje is overleden op 29-04-1893 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

4 Rixtje Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.8.1.4], geboren op 29-03-1894 in Leeuwarderadeel. Rixtje is overleden op 13-11-1904 in Leeuwarderadeel, 10 jaar oud.

5 Wopke Pieters Brouwers [1.2.6.2.1.8.1.5], geboren op 21-05-1899 in Leeuwarderadeel.

1.2.6.2.1.8.1.1 Willem Pieters Brouwers is geboren op 22-02-1885 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.1.8.1) en Neeltje Kooistra. Willem is overleden op 21-12-1924 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Willem trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1906 in Leeuwarderadeel met Trijntje Gerners, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-05-1884 in Lekkum, Leeuwarderadeel, dochter van Anne Gerners en Froukje Brinkman. Trijntje is overleden op 26-02-1941 in Leeuwarderadeel, 56 jaar oud.

1.2.6.2.1.8.1.2 Jitse Pieters Brouwers is geboren op 12-10-1887 in Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.1.8.1) en Neeltje Kooistra. Jitse trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1910 in Leeuwarden met Reintje Sikma.

1.2.6.2.1.8.3 Janke Willems Brouwers is geboren op 12-03-1865 in Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.8) en Rixtje Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.9). Janke is overleden op 20-09-1921 in Leeuwarderadeel, 56 jaar oud. Janke trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1886 in Leeuwarderadeel met Jelmer Jans Span, 23 jaar oud. Jelmer is geboren op 10-04-1863 in Cornjum, dochter van Jan Baukes Span en Tjitske Jelmers Miedema.

1.2.6.2.1.8.4 Johannes Willems Brouwers is geboren op 25-11-1867 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1.8) en Rixtje Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.9). Johannes is overleden op 01-08-1927 in Het Bildt, 59 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1891 in Leeuwarderadeel met Janke Noordenbos, 20 jaar oud. Janke is geboren op 26-04-1870 in Wanswerd, Ferwerdeadeel, dochter van Johannes Annes Noordenbos en Wintje Jans Riemersma. Janke is overleden op 11-07-1936 in Het Bildt, 66 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Janke:

1 Willem Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.1], geboren op 26-09-1892 in Hallum, Ferwerderadeel.

2 Johannes Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.2], geboren op 27-04-1894 in Hallum, Ferwerderadeel.

3 Wintje Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.3], geboren op 18-12-1895 in Hallum, Ferwerderadeel.

4 Reinder Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.4], geboren op 06-08-1897 in Hallum, Ferwerderadeel.

5 Anne Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.5], geboren op 24-05-1901 in Hallum, Ferwerderadeel.

6 Pieter Johannes Brouwers [1.2.6.2.1.8.4.6], geboren in 1903. Pieter is overleden op 02-08-1903 in Tietjerksteradeel, geen jaar oud.

1.2.6.2.1.9 Sjuwke Pieters Brouwers is geboren op 11-07-1833 in Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.1) en Janke Johannes Boelstra. Sjuwke is overleden op 07-01-1908 in Dantumadeel, 74 jaar oud. Sjuwke trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1860 in Leeuwarderadeel met Tjeerd Tjeerds Straatsma, 27 jaar oud. Tjeerd is geboren op 15-06-1832 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Tjeerd Tjeerds Straatsma en Dieuwke Pybes Bergsma (Berghuis). Tjeerd is overleden op 17-05-1912 in Leeuwarden, 79 jaar oud.

1.2.6.2.2 Jochum Pieters Brouwers is geboren op 09-12-1794 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 11-01-1795 in Britsum. Jochum is overleden op 28-03-1858 in Leeuwarderadeel, 63 jaar oud. Jochum trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1821 in Leeuwarderadeel met Saapke Willems Brouwers, 20 jaar oud. Zie 1.2.6.4.9 voor persoonsgegevens van Saapke.

Kinderen van Jochum en Saapke:

1 Janke Jochums Brouwers [1.2.6.2.2.1], geboren op 22-03-1823 in Barradeel. Janke is overleden op 29-10-1825 in Barradeel, 2 jaar oud.

2 Saapke Jochums Brouwers, geboren op 19-11-1824 in Klooster Lidlum, Barradeel. Volgt 1.2.6.2.2.2.

3 Pieter Jochums Brouwers [1.2.6.2.2.3], geboren op 23-01-1827 in Barradeel. Pieter is overleden op 02-04-1827 in Barradeel, 2 maanden oud.

4 Pieter Jochums Brouwers [1.2.6.2.2.4], geboren op 03-06-1828 in Barradeel. Pieter is overleden op 05-10-1828 in Barradeel, 4 maanden oud.

5 Willem Jochums Brouwers, geboren op 29-06-1830 in Oosterbierum, Barradeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.

6 Pieter Jochums Brouwers, geboren op 10-11-1832 in Barradeel. Volgt 1.2.6.2.2.6.

7 Schelte Jochums Brouwers [1.2.6.2.2.7], geboren op 10-11-1832 in Barradeel. Schelte is overleden op 13-06-1853 in Leeuwarderadeel, 20 jaar oud.

8 Janke Jochums Brouwers [1.2.6.2.2.8], geboren op 25-08-1836 in Barradeel. Janke is overleden op 12-02-1882 in Menaldumadeel, 45 jaar oud.

9 Tjitze Jochems Brouwers [1.2.6.2.2.9], geboren op 01-06-1839 in Menaldumadeel. Tjitze is overleden op 10-03-1883 in Leeuwarderadeel, 43 jaar oud.

1.2.6.2.2.2 Saapke Jochums Brouwers is geboren op 19-11-1824 in Klooster Lidlum, Barradeel, dochter van Jochum Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.2) en Saapke Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.9). Saapke is overleden in VS. Saapke trouwde, 36 jaar oud, op 04-04-1861 in Menaldumadeel met Johannes Feddes Ferwerda, 42 jaar oud. Johannes is geboren op 10-10-1818 in Dronrijp, Menaldumadeel, zoon van Fedde Dirks Ferwerda en Liskje Joukes van der Meulen. Johannes is overleden in VS.

1.2.6.2.2.5 Willem Jochums Brouwers is geboren op 29-06-1830 in Oosterbierum, Barradeel, zoon van Jochum Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.2) en Saapke Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.9). Willem is overleden op 29-03-1874 in Menaldumadeel, 43 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1857 in Menaldumadeel met Antje Dirks Zwager, 26 jaar oud. Antje is geboren op 17-08-1830 in Beetgum, Menaldumadeel, dochter van Dirk Jans Zwager en Lijsbert Hotses Bartelema. Antje is overleden op 30-10-1921 in Barradeel, 91 jaar oud.

Kinderen van Willem en Antje:

1 Dirk Willems Brouwers, geboren op 19-09-1858 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.1.

2 Jochum Willems Brouwers, geboren op 20-04-1862 in Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.2.

3 Sybe Willems Brouwers, geboren op 29-10-1864 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.3.

4 Saapke Willems Brouwers, geboren op 30-06-1868 in Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.4.

5 Lijsbert Willems Brouwers [1.2.6.2.2.5.5], geboren op 25-04-1870 in Menaldumadeel. Lijsbert is overleden op 24-06-1891 in Menaldumadeel, 21 jaar oud.

6 Janke Willems Brouwers, geboren op 28-04-1872 in Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.2.5.6.

1.2.6.2.2.5.1 Dirk Willems Brouwers is geboren op 19-09-1858 in Beetgum, Menaldumadeel, zoon van Willem Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.5) en Antje Dirks Zwager. Dirk is overleden op 03-12-1935 in Heerenveen, 77 jaar oud. Dirk trouwde, 64 jaar oud, op 23-12-1922 in Leeuwarderadeel met Roelofje Bijl, 40 jaar oud. Roelofje is geboren op 30-05-1882 in Nijehaske, Haskerland, dochter van Klaas Jochems Bijl en Ida Sytzes van der Laan.

1.2.6.2.2.5.2 Jochum Willems Brouwers is geboren op 20-04-1862 in Menaldumadeel, zoon van Willem Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.5) en Antje Dirks Zwager. Jochum trouwde, 28 jaar oud, op 06-09-1890 in Westdongeradeel met Grietje Hamstra.

1.2.6.2.2.5.3 Sybe Willems Brouwers is geboren op 29-10-1864 in Beetgum, Menaldumadeel, zoon van Willem Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.5) en Antje Dirks Zwager. Sybe trouwde, 27 jaar oud, op 28-07-1892 in Menaldumadeel met Ettina Cornelia Ypma, 24 jaar oud. Ettina is geboren op 16-11-1867 in Assen, dochter van Simon Gerard Ypma en Anna Margaretha Palthe.

1.2.6.2.2.5.4 Saapke Willems Brouwers is geboren op 30-06-1868 in Menaldumadeel, dochter van Willem Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.5) en Antje Dirks Zwager. Saapke trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1893 in Menaldumadeel met Hendrik Bolling, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-02-1864 in Vledderveen, zoon van Jacob Bolling en Trijntje Jacobs Ruiter. Hendrik is overleden op 19-01-1903 in Barradeel, 38 jaar oud.

1.2.6.2.2.5.6 Janke Willems Brouwers is geboren op 28-04-1872 in Menaldumadeel, dochter van Willem Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.5) en Antje Dirks Zwager. Janke trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1897 in Menaldumadeel met Pieter Tuinstra, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 23-01-1870 in Herbaijum, Franekeradeel, zoon van Arjen Harmens Tuinstra en Dieuwke Andries Vellinga. Pieter is overleden op 16-05-1934 in Barradeel, 64 jaar oud.

1.2.6.2.2.6 Pieter Jochums Brouwers is geboren op 10-11-1832 in Barradeel, zoon van Jochum Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.2) en Saapke Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.9). Pieter is overleden op 06-04-1888 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1861 in Leeuwarden met Trijntje Faber, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 07-01-1837 in Baarderadeel, dochter van Berend Tjeerds Faber en Pietje Tjeerds Fenstra. Trijntje is overleden op 20-12-1912 in Leeuwarden, 75 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Trijntje:

1 Pietje Pieters Brouwers, geboren op 10-09-1863 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.2.2.6.1.

2 Jogchum Pieters Brouwers [1.2.6.2.2.6.2], geboren op 10-09-1864 in Leeuwarden. Jogchum is overleden op 26-07-1938 in Leeuwarden, 73 jaar oud.

3 Schelte Pieters Brouwers [1.2.6.2.2.6.3], geboren op 07-06-1867 in Leeuwarden. Schelte is overleden op 02-03-1868 in Leeuwarden, 8 maanden oud.

4 Saapke Pieters Brouwers [1.2.6.2.2.6.4], geboren op 10-03-1870 in Leeuwarden. Saapke is overleden op 17-03-1871 in Leeuwarden, 1 jaar oud.

5 Saapke Pieters Brouwers, geboren op 30-12-1875 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.2.2.6.5.

1.2.6.2.2.6.1 Pietje Pieters Brouwers is geboren op 10-09-1863 in Leeuwarden, dochter van Pieter Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.6) en Trijntje Faber. Pietje is overleden op 08-03-1941 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Pietje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1888 in Het Bildt met Paulus Braaksma, 23 jaar oud. Paulus is geboren op 13-01-1865 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Anne Paulus Braaksma en Trijntje Joukes Elzinga. Paulus is overleden op 06-01-1936 in Leeuwarden, 70 jaar oud.

1.2.6.2.2.6.5 Saapke Pieters Brouwers is geboren op 30-12-1875 in Leeuwarden, dochter van Pieter Jochums Brouwers (zie 1.2.6.2.2.6) en Trijntje Faber. Saapke trouwde, 33 jaar oud, op 13-03-1909 in Franekeradeel met Pieter Baggelaar, 38 jaar oud. Pieter is geboren op 17-05-1870 in Berlikum, Menaldumadeel, zoon van Ate Pieters Baggelaar en Fettje Siedses Reitsma.

1.2.6.2.3 Schelte Pieters Brouwers is geboren op 19-06-1796 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 24-07-1796 in Britsum. Schelte is overleden op 11-11-1854 in Menaldumadeel, 58 jaar oud. Schelte trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1818 in Menaldumadeel met Yfke (Jifke) Jans Dijkstra, 22 jaar oud. Yfke is geboren op 11-09-1795 in Menaldum, dochter van Jan Abes Dijkstra en Trijntje Gerryts. Zij is gedoopt op 27-09-1795 in Meneldum. Yfke is overleden op 07-01-1854 in Menaldumadeel, 58 jaar oud.

Kinderen van Schelte en Yfke:

1 Janke Scheltes Brouwers [1.2.6.2.3.1], geboren op 03-05-1819 in Menaldumadeel. Janke is overleden op 22-04-1822 in Menaldumadeel, 2 jaar oud.

2 Pieter Scheltes Brouwers, geboren op 12-07-1822 in Menaldum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.2.

3 Trijntje Scheltes Brouwers, geboren op 08-10-1824 in Menaldum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.3.

4 Janke Scheltes Brouwers, geboren op 17-03-1827 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.4.

5 Jan Scheltes Brouwers, geboren op 27-08-1829 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.5.

6 Abe Scheltes Brouwers [1.2.6.2.3.6], geboren op 01-07-1833 in Menaldumadeel. Abe is overleden op 23-01-1857 in Menaldumadeel, 23 jaar oud.

7 Jochum Scheltes Brouwers, geboren op 01-07-1836 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.7.

1.2.6.2.3.2 Pieter Scheltes Brouwers is geboren op 12-07-1822 in Menaldum, Menaldumadeel, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.3) en Yfke (Jifke) Jans Dijkstra. Pieter is overleden op 21-05-1894 in Menaldumadeel, 71 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1847 in Menaldumadeel met Berber Willems Fenstra, 24 jaar oud. Berber is geboren op 30-11-1822 in Menaldum, Menaldumadeel, dochter van Willem Dirks Fenstra en Uilkje Sipkes. Berber is overleden op 22-08-1901 in Menaldumadeel, 78 jaar oud.

Kind van Pieter en Berber:

1 Uilkje Pieters Brouwers, geboren op 17-02-1848 in Menaldum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.2.1.

1.2.6.2.3.2.1 Uilkje Pieters Brouwers is geboren op 17-02-1848 in Menaldum, Menaldumadeel, zoon van Pieter Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.2.3.2) en Berber Willems Fenstra. Uilkje is overleden op 01-09-1887 in Menaldumadeel, 39 jaar oud. Uilkje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1871 in Menaldumadeel met Pieter Klazes Vonk, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 18-01-1845 in Dokkum, dochter van Klaas Johannes Vonk en Theodora Pieters Smid. Pieter is overleden op 02-05-1881 in Menaldumadeel, 36 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 27-11-1884 in Menaldumadeel met Lieuwe Sytsma, 41 jaar oud. Lieuwe is geboren op 27-08-1843 in Beetgum, Menaldumadeel, dochter van Job Sytzes Sytsma en Lolkje Lieuwes Nicolai. Lieuwe is overleden op 13-06-1918 in Menaldumadeel, 74 jaar oud.

1.2.6.2.3.3 Trijntje Scheltes Brouwers is geboren op 08-10-1824 in Menaldum, Menaldumadeel, dochter van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.3) en Yfke (Jifke) Jans Dijkstra. Trijntje is overleden op 28-04-1904 in Menaldumadeel, 79 jaar oud. Trijntje:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1851 in Menaldumadeel met Gerrit Pieters Rijpma, 35 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-07-1815 in Menaldum, Menaldumadeel, zoon van Pieter Gerryts Rijpma en Trijntje Lieuwes de Jong. Gerrit is overleden op 03-07-1864 in Menaldumadeel, 48 jaar oud.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 07-11-1872 in Menaldumadeel met Pieter Aukes Andringa, 54 jaar oud. Pieter is geboren op 19-04-1818 in Finkum, Leeuwarderadeel, zoon van Auke Andringa en Hiltje Keimpes Wierstra. Pieter is overleden op 31-03-1903 in Menaldumadeel, 84 jaar oud.

1.2.6.2.3.4 Janke Scheltes Brouwers is geboren op 17-03-1827 in Beetgum, Menaldumadeel, dochter van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.3) en Yfke (Jifke) Jans Dijkstra. Janke is overleden op 26-10-1896 in Menaldumadeel, 69 jaar oud. Janke trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1849 in Het Bildt met Pieter Gerrits Reitsma, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 28-03-1825 in St. Annaparochie, Het Bildt, zoon van Gerrit Pieters Reitsma en Grietje Pieters van der Stal. Pieter is overleden na 1896, minstens 71 jaar oud.

1.2.6.2.3.5 Jan Scheltes Brouwers is geboren op 27-08-1829 in Beetgum, Menaldumadeel, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.3) en Yfke (Jifke) Jans Dijkstra. Jan is overleden op 04-07-1909 in Menaldumadeel, 79 jaar oud. Jan:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1857 in Leeuwarderadeel met Tietje Hessels Hiemstra, 34 jaar oud. Tietje is geboren op 29-12-1822 in Wirdum, Leeuwarderadeel, dochter van Hessel Pieters Hiemstra en Trijntje Jans Sjarda. Tietje is overleden op 04-04-1882 in Menaldumadeel, 59 jaar oud.

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 15-03-1883 in Leeuwarden met Akke Hooiring, 49 jaar oud. Akke is geboren op 23-12-1833 in Leeuwarden, dochter van Pieter Pieters Hooiring en Evertje Jans Siderius. Akke is overleden op 03-06-1904 in Menaldumadeel, 70 jaar oud.

1.2.6.2.3.7 Jochum Scheltes Brouwers is geboren op 01-07-1836 in Beetgum, Menaldumadeel, zoon van Schelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.3) en Yfke (Jifke) Jans Dijkstra. Jochum is overleden op 12-01-1918 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Jochum:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1860 in Menaldumadeel met Taetske Pieters Tuinstra, 31 jaar oud. Taetske is geboren op 13-08-1828 in Berlikum, Menaldumadeel, dochter van Pieter Jans Tuinstra en Taetske Sipkes de Groot. Taetske is overleden op 20-03-1868 in Menaldumadeel, 39 jaar oud.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16-06-1870 in Het Bildt met Seerske Kloosterman, 37 jaar oud. Seerske is geboren op 30-08-1832 in Westernijkerk, Ferwerderadeel, dochter van Dirk Reinders Kloosterman en Klaaske Hendriks Miedema. Seerske is overleden op 11-03-1905 in Menaldumadeel, 72 jaar oud.

Kinderen van Jochum en Taetske:

1 Yfke Jochums Brouwers, geboren op 21-01-1861 in Beetgum, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.7.1.

2 Taetske Jochums Brouwers, geboren op 04-05-1862 in Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.7.2.

3 Dieuwke Jochums Brouwers, geboren op 18-10-1863 in Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.3.7.3.

4 Pieter Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.4], geboren op 08-02-1865 in Menaldumadeel. Pieter is overleden op 09-04-1865 in Menaldumadeel, 2 maanden oud.

5 N.N. Brouwers [1.2.6.2.3.7.5], geboren op 06-10-1866 in Menaldumadeel. N.N. is overleden op 06-10-1866 in Menaldumadeel, geen dag oud.

6 Pieter Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.6], geboren op 23-01-1868 in Menaldumadeel. Pieter is overleden op 11-02-1868 in Menaldumadeel, 19 dagen oud.

Kinderen van Jochum en Seerske:

7 Klaaske Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.7], geboren op 09-09-1870 in Het Bildt. Klaaske is overleden op 19-03-1872 in Het Bildt, 1 jaar oud.

8 Schelte Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.8], geboren op 20-01-1872 in Het Bildt. Schelte is overleden op 22-02-1872 in Het Bildt, 1 maand oud.

9 Schelte Jochums Brouwers, geboren op 18-04-1873 in Vrouwenparochie, Het Bildt. Volgt 1.2.6.2.3.7.9.

10 Klaaske Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.10], geboren op 01-11-1874 in Vrouwenparochie, Het Bildt. Klaaske is overleden op 19-02-1921 in Leeuwarden, 46 jaar oud.

11 Dirk Jochums Brouwers [1.2.6.2.3.7.11], geboren op 03-09-1876 in Het Bildt.

1.2.6.2.3.7.1 Yfke Jochums Brouwers is geboren op 21-01-1861 in Beetgum, Menaldumadeel, dochter van Jochum Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.2.3.7) en Taetske Pieters Tuinstra. Yfke is overleden op 24-08-1923 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Yfke trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1888 in Leeuwarderadeel met Eelke van der Meer, 23 jaar oud. Eelke is geboren op 16-07-1864 in Warga, Idaarderadeel, zoon van Meinte Eelkes van der Meer en Antje Tjerks van Dijk.

1.2.6.2.3.7.2 Taetske Jochums Brouwers is geboren op 04-05-1862 in Menaldumadeel, dochter van Jochum Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.2.3.7) en Taetske Pieters Tuinstra. Taetske trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1886 in Leeuwarden met Klaas Hoeksma, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 22-04-1860 in Achtkarspelen, zoon van Jacob Klazes Hoeksma en Dieuwke Jacobs Bakker. Klaas is overleden op 10-06-1934 in Leeuwarden, 74 jaar oud.

1.2.6.2.3.7.3 Dieuwke Jochums Brouwers is geboren op 18-10-1863 in Menaldumadeel, dochter van Jochum Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.2.3.7) en Taetske Pieters Tuinstra. Dieuwke is overleden na 1932, minstens 69 jaar oud. Dieuwke trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1888 in Leeuwarden met Tamme Westerdijk, 23 jaar oud. Tamme is geboren op 02-09-1864 in Leeuwarden, zoon van Jan Westerdijk en Aukje Jansen. Tamme is overleden op 19-01-1932 in Leeuwarden, 67 jaar oud.

1.2.6.2.3.7.9 Schelte Jochums Brouwers is geboren op 18-04-1873 in Vrouwenparochie, Het Bildt, zoon van Jochum Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.2.3.7) en Seerske Kloosterman. Schelte trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1901 in Het Bildt met Feikje Hoogerhuis, 25 jaar oud. Feikje is geboren op 21-01-1876 in St. Annaparochie, Het Bildt, dochter van Lume Hoogerhuis en Lolkje Andringa.

Kind van Schelte en Feikje:

1 Lolkje Brouwers [1.2.6.2.3.7.9.1], geboren in 1909. Lolkje is overleden op 03-02-1910 in Het Bildt, 0 of 1 jaar oud.

1.2.6.2.4 Jacob Pieters Brouwers is geboren op 23-09-1799 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 20-10-1799 in Britsum. Jacob is overleden op 12-12-1846 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Jacob:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1820 in Leeuwarderadeel met Dirkje (Durkje) Pieters Kuipers, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op 17-06-1793, dochter van Pieter Folkerts Kuipers en Hiltje Dirks Nauta. Zij is gedoopt op 21-07-1793 in Stiens. Dirkje is overleden op 23-01-1826 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 12-02-1829 in Leeuwarderadeel met Froukje Lieuwes Dijkstra, 21 jaar oud. Froukje is geboren op 02-03-1807, dochter van Lieuwe Pieters Dijkstra en Ykje Martens. Zij is gedoopt op 22-03-1807 in Stiens. Froukje is overleden op 10-07-1876 in Leeuwarderadeel, 69 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Dirkje:

1 Hiltje Jacobs Brouwers, geboren op 13-05-1821 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.1.

2 Janke Jacobs Brouwers, geboren op 20-11-1822 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.2.

3 Tjitske Jacobs Brouwers, geboren op 29-12-1825 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.3.

Kinderen van Jacob en Froukje:

4 Ike Jacobs Brouwers, geboren op 26-02-1830 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.4.

5 Pieter Jacobs Brouwers [1.2.6.2.4.5], geboren op 10-08-1831 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 07-02-1845 in Leeuwarderadeel, 13 jaar oud.

6 Lieuwe Jacobs Brouwers [1.2.6.2.4.6], geboren op 07-05-1833 in Leeuwarderadeel. Lieuwe is overleden op 25-11-1833 in Leeuwarderadeel, 6 maanden oud.

7 Saapke Jacobs Brouwers, geboren op 18-09-1834 in Menaldum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.7.

8 Rinske Jacobs Brouwers [1.2.6.2.4.8], geboren op 15-10-1836 in Leeuwarderadeel. Rinske is overleden op 06-12-1857 in Leeuwarderadeel, 21 jaar oud.

9 Lieuwe Jacobs Brouwers, geboren op 02-04-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.9.

10 Antje Jacobs Brouwers, geboren op 25-09-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.10.

11 Willem Jacobs Brouwers, geboren op 20-10-1840 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.

12 Symen Jacobs Brouwers, geboren op 06-06-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.

13 Tjitze Jacobs Brouwers [1.2.6.2.4.13], geboren op 16-02-1844 in Leeuwarderadeel. Tjitze is overleden op 28-02-1844 in Leeuwarderadeel, 12 dagen oud.

14 Marten Jacobs Brouwers [1.2.6.2.4.14], geboren op 16-02-1844 in Leeuwarderadeel. Marten is overleden op 24-02-1844 in Leeuwarderadeel, 8 dagen oud.

1.2.6.2.4.1 Hiltje Jacobs Brouwers is geboren op 13-05-1821 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Dirkje (Durkje) Pieters Kuipers. Hiltje is overleden op 14-03-1886 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 20-03-1845 in Leeuwarderadeel met Andries Teunis Groenewoud, 24 jaar oud. Andries is geboren op 18-02-1821 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Teunis Jurjens Groenewoud en Sybrigje Nannes Terpstra. Andries is overleden op 17-12-1889 in Leeuwarderadeel, 68 jaar oud.

1.2.6.2.4.2 Janke Jacobs Brouwers is geboren op 20-11-1822 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Dirkje (Durkje) Pieters Kuipers. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1847 in Leeuwarderadeel met Klaas Gosses Lave(r)man, 30 jaar oud. Klaas is geboren op 31-07-1816 in Hijum, Leeuwarderadeel, dochter van Gosse Sijes Laveman en Pietje Jacobs Wieringa.

1.2.6.2.4.3 Tjitske Jacobs Brouwers is geboren op 29-12-1825 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Dirkje (Durkje) Pieters Kuipers. Tjitske is overleden op 30-01-1909 in Ferwerderadeel, 83 jaar oud. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1849 in Leeuwarderadeel met Dirk Romkes van der Wal, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 23-03-1824 in Ferwerd, zoon van Romke Dirks van der Wal en Grietje IJbrands Wagenaar. Dirk is overleden op 10-03-1881 in Het Bildt, 56 jaar oud.

1.2.6.2.4.4 Ike Jacobs Brouwers is geboren op 26-02-1830 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Ike is overleden op 09-01-1905 in Menaldumadeel, 74 jaar oud. Ike trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1860 in Menaldumadeel met Bauke Jans Kamminga, 38 jaar oud. Bauke is geboren op 10-06-1822 in Menaldum, zoon van Jan Pieters Kamminga en Jouke Sjoerds Dijkstra. Bauke is overleden op 24-06-1872 in Menaldumadeel, 50 jaar oud.

1.2.6.2.4.7 Saapke Jacobs Brouwers is geboren op 18-09-1834 in Menaldum, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Saapke is overleden op 14-01-1892 in Het Bildt, 57 jaar oud. Saapke trouwde, 49 jaar oud, op 27-09-1883 in Het Bildt met Pieter Spoelhof, 47 jaar oud. Pieter is geboren op 27-01-1836 in St. Jacobiparochie, Het Bildt, zoon van Jan Willems Spoelhof en Maartje Pieters de Groot. Pieter is overleden op 18-01-1914 in Het Bildt, 77 jaar oud.

1.2.6.2.4.9 Lieuwe Jacobs Brouwers is geboren op 02-04-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Lieuwe is overleden op 10-02-1901 in Leeuwarderadeel, 61 jaar oud. Lieuwe:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1868 in Leeuwarderadeel met Doetje Tjeerds Bruinsma, 26 jaar oud. Doetje is geboren op 06-06-1841 in Vrouwenparochie, Het Bildt, dochter van Tjeerd Annes Bruinsma en Pietje Keimpes Dijkstra. Doetje is overleden op 15-01-1882 in Leeuwarderadeel, 40 jaar oud.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 28-03-1889 in Leeuwarderadeel met Harmke Booyenga, 52 jaar oud. Harmke is geboren op 06-07-1836 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Hendrik Pieters Booyenga en Tietje Pieters Iedema.

Kinderen van Lieuwe en Doetje:

1 N.N. Brouwers [1.2.6.2.4.9.1], geboren op 21-11-1869 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 21-11-1869 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

2 N.N. Brouwers [1.2.6.2.4.9.2], geboren op 10-04-1871 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 10-04-1871 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

3 N.N. Brouwers [1.2.6.2.4.9.3], geboren op 15-09-1873 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 15-09-1873 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

4 Pietje Lieuwes Brouwers, geboren op 02-05-1875 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.9.4.

5 Froukje Lieuwes Brouwers [1.2.6.2.4.9.5], geboren op 17-05-1880 in Leeuwarderadeel. Froukje is overleden op 31-08-1880 in Leeuwarderadeel, 3 maanden oud.

1.2.6.2.4.9.4 Pietje Lieuwes Brouwers is geboren op 02-05-1875 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Lieuwe Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.9) en Doetje Tjeerds Bruinsma. Pietje is overleden na 1940, minstens 65 jaar oud. Pietje trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1902 in Leeuwarderadeel met Tjeerd Brinkman, 29 jaar oud. Tjeerd is geboren op 23-02-1873 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Jelmer Freerks Brinkman en Rienkje Tjeerds Bruinsma. Tjeerd is overleden na 1940, minstens 67 jaar oud.

1.2.6.2.4.10 Antje Jacobs Brouwers is geboren op 25-09-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Antje is overleden op 05-04-1914 in Het Bildt, 74 jaar oud. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1869 in Leeuwarderadeel met Anne Paulus Krottje, 28 jaar oud. Anne is geboren op 02-10-1840 in St. Annaparochie, Het Bildt, zoon van Paulus Beerends Krottje en Albertje Annes Molenaar. Anne is overleden op 10-09-1918 in Het Bildt, 77 jaar oud.

1.2.6.2.4.11 Willem Jacobs Brouwers is geboren op 20-10-1840 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Willem is overleden op 30-10-1909 in Leeuwarderadeel, 69 jaar oud. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1870 in Leeuwarderadeel met Aukje Gaatzes de Jong, 23 jaar oud. Aukje is geboren op 01-03-1847 in Berlikum, Menaldumadeel, dochter van Gaatze Baukes de Jong en Eelkje Eelkes Wouda. Aukje is overleden op 12-11-1887 in Leeuwarderadeel, 40 jaar oud.

Kinderen van Willem en Aukje:

1 Jacob Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.1], geboren op 12-07-1870 in Leeuwarderadeel. Jacob is overleden op 01-09-1872 in Leeuwarderadeel, 2 jaar oud.

2 Watze Willems Brouwers, geboren op 11-07-1871 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.2.

3 Froukje Willems Brouwers, geboren op 07-09-1873 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.3.

4 Eelkje Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.4], geboren op 08-11-1874 in Leeuwarderadeel. Eelkje is overleden op 10-11-1918 in Leeuwarden, 44 jaar oud.

5 Antje Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.5], geboren op 18-07-1876 in Leeuwarderadeel.

6 Jacob Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.6], geboren op 31-12-1877 in Leeuwarderadeel. Jacob is overleden op 24-03-1880 in Leeuwarderadeel, 2 jaar oud.

7 Pieter Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.7], geboren op 25-02-1879 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 19-01-1881 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

8 Pieter Willems Brouwers, geboren op 24-01-1881 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.8.

9 Saapke Willems Brouwers, geboren op 21-08-1882 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.9.

10 Jacob Willems Brouwers [1.2.6.2.4.11.10], geboren op 04-10-1883 in Leeuwarderadeel. Jacob is overleden op 12-05-1884 in Leeuwarderadeel, 7 maanden oud.

11 Jacoba Willems Brouwers, geboren op 10-09-1885 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.11.11.

1.2.6.2.4.11.2 Watze Willems Brouwers is geboren op 11-07-1871 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.11) en Aukje Gaatzes de Jong. Watze is overleden op 09-05-1932 in Leeuwarderadeel, 60 jaar oud. Watze trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1904 in Leeuwarderadeel met Tietje Wiersma, 29 jaar oud. Tietje is geboren op 13-03-1875 in Goutum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Olferts Wiersma en Aaltje Douwes Miedema.

1.2.6.2.4.11.3 Froukje Willems Brouwers is geboren op 07-09-1873 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.11) en Aukje Gaatzes de Jong. Froukje trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1905 in Leeuwarderadeel met Egbert Sjoukes Zijlstra, 27 jaar oud. Egbert is geboren op 20-01-1878 in Bergum, Tietjerksteradeel, zoon van Sjouke Egberts Zijlstra en Fimke Annes Toonstra.

1.2.6.2.4.11.8 Pieter Willems Brouwers is geboren op 24-01-1881 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.11) en Aukje Gaatzes de Jong. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1904 in Leeuwarderadeel met Wytske Mulder, 23 jaar oud. Wytske is geboren op 06-07-1880 in Huizum, Leeuwarderadeel, dochter van Kornelis Mulder en Pietje Jansma.

1.2.6.2.4.11.9 Saapke Willems Brouwers is geboren op 21-08-1882 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.11) en Aukje Gaatzes de Jong. Saapke trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1910 in Leeuwarderadeel met Willem Sannes, 24 jaar oud. Willem is geboren op 17-10-1886 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Klaas Sannes en Elizabeth de Jong.

1.2.6.2.4.11.11 Jacoba Willems Brouwers is geboren op 10-09-1885 in Leeuwarderadeel, dochter van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.11) en Aukje Gaatzes de Jong. Jacoba is overleden op 12-03-1919 in Harlingen, 33 jaar oud. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 19-05-1906 in Franekeradeel met Job Kroeger, 23 jaar oud. Job is geboren op 04-05-1883 in Franeker, zoon van Christoffel Kroeger en Antje Reverda.

1.2.6.2.4.12 Symen Jacobs Brouwers is geboren op 06-06-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jacob Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.4) en Froukje Lieuwes Dijkstra. Symen is overleden op 12-03-1920 in Leeuwarderadeel, 77 jaar oud. Symen trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1871 in Leeuwarderadeel met Hendrikje Sytzes Kuipers, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op 31-12-1844 in Franeker, dochter van Sytze Kuipers en Jetske Pieters van der Meer. Hendrikje is overleden op 01-03-1941 in Ferwerderadeel, 96 jaar oud.

Kinderen van Symen en Hendrikje:

1 Jetske Brouwers [1.2.6.2.4.12.1], geboren op 15-11-1871 in Leeuwarderadeel. Jetske is overleden op 11-01-1872 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud.

2 N.N. Brouwers [1.2.6.2.4.12.2], geboren op 22-01-1873 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 22-01-1873 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

3 Jetske Brouwers, geboren op 02-01-1874 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.3.

4 Froukje Brouwers, geboren op 09-09-1876 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.4.

5 Rinske Brouwers, geboren op 15-05-1879 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.5.

6 Sytze Brouwers, geboren op 20-12-1883 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.6.

7 Jacob Brouwers [1.2.6.2.4.12.7], geboren op 12-03-1887 in Leeuwarderadeel. Jacob is overleden op 07-06-1889 in Leeuwarderadeel, 2 jaar oud.

8 Jacob Brouwers, geboren op 17-04-1890 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.4.12.8.

1.2.6.2.4.12.3 Jetske Brouwers is geboren op 02-01-1874 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Symen Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.12) en Hendrikje Sytzes Kuipers. Jetske is overleden op 21-05-1928 in Leeuwarderadeel, 54 jaar oud. Jetske trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1896 in Leeuwarderadeel met Wybe Westra, 23 jaar oud. Wybe is geboren op 02-08-1872 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Jan Lieuwes Westra en Berber Geerts Kuipers. Wybe is overleden vóór 1928, ten hoogste 56 jaar oud.

1.2.6.2.4.12.4 Froukje Brouwers is geboren op 09-09-1876 in Leeuwarderadeel, dochter van Symen Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.12) en Hendrikje Sytzes Kuipers. Froukje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1901 in Oosthuizen met Jan Langereis, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1876 in Oosthuizen, zoon van ArÎn Langereis en Trijntje Bakker.

1.2.6.2.4.12.5 Rinske Brouwers is geboren op 15-05-1879 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Symen Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.12) en Hendrikje Sytzes Kuipers. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1903 in Leeuwarderadeel met Reinder Tuinstra, 34 jaar oud. Reinder is geboren op 18-08-1868 in Idaard, Idaarderadeel, zoon van Tjerk Joukes Tuinstra en Sieuwke Sybrens van der Schaaf. Reinder is overleden op 10-05-1914 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud.

1.2.6.2.4.12.6 Sytze Brouwers is geboren op 20-12-1883 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Symen Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.12) en Hendrikje Sytzes Kuipers. Sytze trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1910 in Leeuwarderadeel met Hiltje Groenewoud, 20 jaar oud. Hiltje is geboren op 10-10-1889 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Pieter Andries Groenewoud en Hiske Sjoerds Bouma. Hiltje is overleden op 04-12-1963, 74 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie.

1.2.6.2.4.12.8 Jacob Brouwers is geboren op 17-04-1890 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Symen Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.2.4.12) en Hendrikje Sytzes Kuipers. Jacob is overleden na 1964, minstens 74 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1914 in Leeuwarderadeel met Maaike Visser, 28 jaar oud. Maaike is geboren op 29-09-1885 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Symen Visser en Tjitske Brolsma. Maaike is overleden na 1964, minstens 79 jaar oud.

1.2.6.2.5 Antje Pieters Brouwers is geboren op 06-02-1802 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 07-03-1802 in Britsum. Antje is overleden op 30-05-1871 in Leeuwarderadeel, 69 jaar oud. Antje trouwde, 18 jaar oud, op 18-05-1820 in Leeuwarderadeel met Folkert Pieters Kuipers, 21 jaar oud. Folkert is geboren op 18-11-1798, zoon van Pieter Folkerts Kuipers en Hiltje Dirks Nauta. Hij is gedoopt op 23-12-1798 in Stiens. Folkert is overleden op 15-08-1865 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud.

1.2.6.2.7 Willem Pieters Brouwers is geboren op 29-03-1806 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 11-05-1806 in Britsum. Willem is overleden op 03-11-1872 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 12-01-1831 in Leeuwarderadeel met Knierke Ages Miedema, 28 jaar oud. Knierke is geboren op 15-01-1802 in Dronrijp, dochter van Age Gerrits Miedema en Tietje Kornelis Posthumus. Zij is gedoopt op 07-02-1802 in Dronrijp. Knierke is overleden op 31-12-1872 in Leeuwarderadeel, 70 jaar oud.

Kinderen van Willem en Knierke:

1 Age Willems Brouwers, geboren op 19-10-1831 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.1.

2 Pieter Willems Brouwers, geboren op 20-11-1833 in Dronrijp, Menaldumadeel. Volgt 1.2.6.2.7.2.

3 Tietje Willems Brouwers, geboren op 09-11-1836 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.3.

4 Tjitze Willems Brouwers, geboren op 06-02-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.4.

5 Janke Willems Brouwers [1.2.6.2.7.5], geboren op 01-11-1841 in Leeuwarderadeel. Janke is overleden op 15-12-1919 in Leeuwarderadeel, 78 jaar oud.

1.2.6.2.7.1 Age Willems Brouwers is geboren op 19-10-1831 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.7) en Knierke Ages Miedema. Age is overleden op 05-05-1913 in Menaldumadeel, 81 jaar oud. Age trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1858 in Menaldumadeel met Lijsbert Jans Kuiken, 28 jaar oud. Lijsbert is geboren op 01-02-1830 in St. Annaparochie, Het Bildt, dochter van Jan Jans Kuiken en Trijntje Jans Boersma.

Kinderen van Age en Lijsbert:

1 Willem Ages Brouwers, geboren op 13-03-1859 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel. Volgt 1.2.6.2.7.1.1.

2 Trijntje Ages Brouwers [1.2.6.2.7.1.2], geboren op 08-08-1861 in Tietjerksteradeel. Trijntje is overleden vóór 1871, ten hoogste 10 jaar oud.

3 N.N. Brouwers [1.2.6.2.7.1.3], geboren op 08-08-1861 in Tietjerksteradeel. N.N. is overleden op 08-08-1861 in Tietjerksteradeel, geen dag oud.

4 Jan Ages Brouwers, geboren op 17-05-1864 in Vrouwenparochie, Het Bildt. Volgt 1.2.6.2.7.1.4.

5 Knierke Ages Brouwers [1.2.6.2.7.1.5], geboren op 11-09-1866 in Leeuwarderadeel.

6 Trijntje Ages Brouwers [1.2.6.2.7.1.6], geboren op 16-07-1871 in Het Bildt. Trijntje is overleden op 27-10-1872 in Het Bildt, 1 jaar oud.

1.2.6.2.7.1.1 Willem Ages Brouwers is geboren op 13-03-1859 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, zoon van Age Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.1) en Lijsbert Jans Kuiken. Willem is overleden in VS ?. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1885 in Het Bildt met Jeltje Reinders de Jong, 30 jaar oud. Jeltje is geboren op 22-12-1854 in St. Annaparochie, Het Bildt, dochter van Reinder Dirks de Jong en Wytske Botes Post. Jeltje is overleden op 14-08-1932 in Het Bildt, 77 jaar oud.

Kinderen van Willem en Jeltje:

1 Jan Willems Brouwers [1.2.6.2.7.1.1.1], geboren op 05-06-1878 in Het Bildt. Jan is overleden.

2 Age Willems Brouwers [1.2.6.2.7.1.1.2], geboren op 29-01-1886 in Het Bildt. Age is overleden op 13-07-1886 in Het Bildt, 5 maanden oud.

1.2.6.2.7.1.4 Jan Ages Brouwers is geboren op 17-05-1864 in Vrouwenparochie, Het Bildt, zoon van Age Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.1) en Lijsbert Jans Kuiken. Jan is overleden op 29-03-1941 in Het Bildt, 76 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1895 in Het Bildt met Antje Kuiken, 29 jaar oud. Antje is geboren op 14-12-1865 in St. Jacobiparochie, Het Bildt, dochter van Klaas Kuiken en Dieuwke de Vries. Antje is overleden op 10-01-1903 in Het Bildt, 37 jaar oud.

Kinderen van Jan en Antje:

1 Dieuwke Jans Brouwers, geboren op 25-04-1896 in St. Annaparochie, Het Bildt. Volgt 1.2.6.2.7.1.4.1.

2 Age Jans Brouwers [1.2.6.2.7.1.4.2], geboren op 13-08-1898 in St. Jacobiparochie, Het Bildt. Age is overleden op 14-01-1966 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Hij is begraven in St. Annaparochie.

3 Lijsbert Jans Brouwers [1.2.6.2.7.1.4.3], geboren op 24-01-1901 in Het Bildt. Lijsbert is overleden op 15-01-1977, 75 jaar oud. Zij is begraven in St. Annaparochie.

4 Klaas Jans Brouwers [1.2.6.2.7.1.4.4], geboren op 22-08-1902 in Het Bildt.

1.2.6.2.7.1.4.1 Dieuwke Jans Brouwers is geboren op 25-04-1896 in St. Annaparochie, Het Bildt, dochter van Jan Ages Brouwers (zie 1.2.6.2.7.1.4) en Antje Kuiken. Dieuwke is overleden op 10-11-1966, 70 jaar oud. Zij is begraven in St. Annaparochie. Dieuwke trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1921 in Het Bildt met Jurjen Tjepkema, 25 jaar oud. Jurjen is geboren op 16-08-1895 in Vrouwenparochie, Het Bildt, zoon van Syds Tjepkema en Aukje Iedema. Jurjen is overleden op 25-09-1969, 74 jaar oud. Hij is begraven in St. Annaparochie.

1.2.6.2.7.2 Pieter Willems Brouwers is geboren op 20-11-1833 in Dronrijp, Menaldumadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.7) en Knierke Ages Miedema. Pieter is overleden op 01-09-1889 in Leeuwarderadeel, 55 jaar oud. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1861 in Leeuwarderadeel met Hinke Hendriks van der Leest, 26 jaar oud. Hinke is geboren op 01-03-1835 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Hendrik Gerrits van der Leest en Sybrigje Dirks Bosch. Hinke is overleden op 18-11-1909 in Tietjerksteradeel, 74 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Hinke:

1 Sybrigje Pieters Brouwers, geboren op 12-08-1863 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.2.1.

2 Willem Pieters Brouwers, geboren op 15-04-1866 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.2.2.

3 Knierke Pieters Brouwers, geboren op 09-02-1869 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.2.3.

4 Hendrik Pieters Brouwers, geboren op 30-06-1875 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.7.2.4.

1.2.6.2.7.2.1 Sybrigje Pieters Brouwers is geboren op 12-08-1863 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.2) en Hinke Hendriks van der Leest. Sybrigje is overleden op 19-03-1916 in Tietjerksteradeel, 52 jaar oud. Sybrigje trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1893 in Leeuwarderadeel met Hendrik Jans Pompstra, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-01-1853 in Bergum, Tietjerksteradeel, zoon van Jan Everts Pompstra en Neeltje Hendriks Walstra. Hendrik is overleden op 08-08-1920 in Tietjerksteradeel, 67 jaar oud.

1.2.6.2.7.2.2 Willem Pieters Brouwers is geboren op 15-04-1866 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.2) en Hinke Hendriks van der Leest. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1890 in Leeuwarderadeel met Trijntje Koning, 25 jaar oud. Zie 1.2.6.2.9.1.1 voor persoonsgegevens van Trijntje.

Kinderen van Willem en Trijntje:

1 Pieter Willems Brouwers [1.2.6.2.7.2.2.1], geboren op 17-07-1891 in Leeuwarderadeel.

2 N.N. Brouwers [1.2.6.2.7.2.2.2], geboren op 06-11-1894 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 06-11-1894 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

1.2.6.2.7.2.3 Knierke Pieters Brouwers is geboren op 09-02-1869 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.2) en Hinke Hendriks van der Leest. Knierke trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1896 in Het Bildt met Pieter Sinnema, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 15-10-1870 in Vrouwenparochie, Het Bildt, zoon van Jacob Sinnema en Japke Hofman.

1.2.6.2.7.2.4 Hendrik Pieters Brouwers is geboren op 30-06-1875 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.2.7.2) en Hinke Hendriks van der Leest. Hendrik is overleden op 05-07-1951 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1900 in Het Bildt met Trijntje Rienks, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-11-1877 in Leeuwarden, dochter van Rienk Johannes Rienks en Naentske Folkerts de Roos.

Kind van Hendrik en Trijntje:

1 Willem Hendriks Brouwers [1.2.6.2.7.2.4.1], geboren in 1908. Willem is overleden op 08-03-1909 in Het Bildt, 0 of 1 jaar oud.

1.2.6.2.7.3 Tietje Willems Brouwers is geboren op 09-11-1836 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.7) en Knierke Ages Miedema. Tietje is overleden op 15-07-1933 in Leeuwarderadeel, 96 jaar oud. Tietje trouwde, 25 jaar oud, op 11-09-1862 in Leeuwarderadeel met Sybe Hendriks van der Leest, 29 jaar oud. Sybe is geboren op 27-10-1832 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Hendrik Gerrits van der Leest en Sybrigje Dirks Bosch. Sybe is overleden op 14-07-1917 in Leeuwarderadeel, 84 jaar oud.

1.2.6.2.7.4 Tjitze Willems Brouwers is geboren op 06-02-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.7) en Knierke Ages Miedema. Tjitze is overleden op 08-02-1915 in Leeuwarderadeel, 76 jaar oud. Tjitze trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1865 in Leeuwarderadeel met Antje Tjepkes Tjepkema, 27 jaar oud. Antje is geboren op 25-02-1838 in Finkum, Leeuwarderadeel, dochter van Tjepke Rinses Tjepkema en Altje Hotzes Boonstra. Antje is overleden op 20-03-1918 in Barradeel, 80 jaar oud.

1.2.6.2.8 Saapke Pieters Brouwers is geboren op 29-03-1806 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 11-05-1806 in Britsum. Saapke is overleden op 07-05-1871 in Leeuwarderadeel, 65 jaar oud. Saapke trouwde, 33 jaar oud, op 13-06-1839 in Leeuwarderadeel met Johannes Halbes Algra, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 20-08-1813 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Halbe Jochems Algra en Grietje Johannes Iedema. Johannes is overleden op 21-11-1848 in Leeuwarderadeel, 35 jaar oud.

1.2.6.2.9 Jelte Pieters Brouwers is geboren op 18-06-1808 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 17-07-1808 in Britsum. Jelte is overleden op 24-04-1869 in Leeuwarderadeel, 60 jaar oud. Jelte trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1837 in Leeuwarderadeel met Tjitske Willems Brouwers, 26 jaar oud. Zie 1.2.6.4.12 voor persoonsgegevens van Tjitske.

Kinderen van Jelte en Tjitske:

1 Janke Jeltes Brouwers, geboren op 30-08-1838 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.9.1.

2 Saapke Jeltes Brouwers [1.2.6.2.9.2], geboren op 15-04-1841 in Leeuwarderadeel. Saapke is overleden op 23-04-1841 in Leeuwarderadeel, 8 dagen oud.

3 Pieter Jeltes Brouwers [1.2.6.2.9.3], geboren op 12-04-1844 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 01-12-1855 in Menaldumadeel, 11 jaar oud.

1.2.6.2.9.1 Janke Jeltes Brouwers is geboren op 30-08-1838 in Leeuwarderadeel, dochter van Jelte Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.9) en Tjitske Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.12). Janke is overleden op 15-12-1892 in Barradeel, 54 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1862 in Leeuwarderadeel met Jacob Annes Koning, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 01-11-1836 in Cornjum, Leeuwarderadeel, zoon van Anne Everts Koning en Trijntje Jacobs Hulder. Jacob is overleden op 06-04-1882 in Barradeel, 45 jaar oud.

Kind van Janke en Jacob:

1 Trijntje Koning, geboren op 17-08-1864 in Cornjum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.9.1.1.

1.2.6.2.9.1.1 Trijntje Koning is geboren op 17-08-1864 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Jacob Annes Koning en Janke Jeltes Brouwers (zie 1.2.6.2.9.1). Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1890 in Leeuwarderadeel met Willem Pieters Brouwers, 24 jaar oud. Zie 1.2.6.2.7.2.2 voor persoonsgegevens van Willem.

Kinderen van Trijntje en Willem: zie 1.2.6.2.7.2.2.

1.2.6.2.11 Symon Pieters Brouwers is geboren op 28-05-1812 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2) en Janke Jochums Luxen. Symon is overleden op 26-06-1889 in Leeuwarderadeel, 77 jaar oud. Symon trouwde, 27 jaar oud, op 05-09-1839 in Leeuwarderadeel met Dieuwke Gjalts van der War, 31 jaar oud. Dieuwke is geboren op 03-06-1808 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Gjalt Andries van der War en Aaltje Jacobs Postma. Zij is gedoopt op 19-06-1808 in Britsum.

Kinderen van Symon en Dieuwke:

1 Aaltje Symons Brouwers, geboren op 28-06-1840 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.11.1.

2 Pieter Symons Brouwers, geboren op 09-10-1841 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.11.2.

3 Janke Symons Brouwers, geboren op 22-10-1843 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.11.3.

4 Martje Symons Brouwers, geboren op 05-09-1845 in Britsum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.2.11.4.

5 Tjitske Symons Brouwers, geboren op 15-06-1848 in Ee, gem. Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.2.11.5.

6 Gerlofke Symons Brouwers, geboren op 10-09-1849 in Ee, gem. Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.2.11.6.

1.2.6.2.11.1 Aaltje Symons Brouwers is geboren op 28-06-1840 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Aaltje is overleden op 28-04-1928 in Leeuwarderadeel, 87 jaar oud. Aaltje:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1866 in Leeuwarderadeel met Eelke Johannes Fokkens, 30 jaar oud. Eelke is geboren op 01-06-1836 in Roodkerk, Dantumadeel, zoon van Johannes Liepkes Fokkens en Aukje Eelkes Kooistra. Eelke is overleden op 27-03-1884 in Leeuwarderadeel, 47 jaar oud.

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 05-01-1895 in Leeuwarderadeel met Jan Kramer, 60 jaar oud. Jan is geboren op 12-03-1834 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Willems Kramer en Klara Franses Douma. Jan is overleden op 20-03-1929 in Leeuwarderadeel, 95 jaar oud.

1.2.6.2.11.2 Pieter Symons Brouwers is geboren op 09-10-1841 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Pieter trouwde, 38 jaar oud, op 20-05-1880 in Leeuwarderadeel met Sibbeltje Louws Elzinga, 31 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 24-08-1848 in Brantgum, Westdongeradeel, dochter van Louw Luitzens Elzinga en Grietje Jans van Dam.

Kind van Pieter en Sibbeltje:

1 Grietje Pieters Brouwers [1.2.6.2.11.2.1], geboren op 11-06-1881 in Oostrum, Oostdongeradeel.

1.2.6.2.11.3 Janke Symons Brouwers is geboren op 22-10-1843 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Janke is overleden op 25-10-1891 in Leeuwarderadeel, 48 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1867 in Leeuwarderadeel met Hendrik Lieuwes Hoekstra, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-03-1839 in Stiens, zoon van Lieuwe Martens Hoekstra en Antje Hendriks Ritsma. Hendrik is overleden op 06-03-1918 in Leeuwarderadeel, 78 jaar oud.

1.2.6.2.11.4 Martje Symons Brouwers is geboren op 05-09-1845 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Martje is overleden op 21-08-1885 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 11-03-1869 in Leeuwarderadeel met Oebele Hessels Wagenaar, 32 jaar oud. Oebele is geboren op 12-11-1836 in Jelsum, Leeuwarderadeel, zoon van Hessel Oebeles Wagenaar en Trijntje Rommerts Pranger. Oebele is overleden op 07-11-1888 in Leeuwarden, 51 jaar oud.

1.2.6.2.11.5 Tjitske Symons Brouwers is geboren op 15-06-1848 in Ee, gem. Oostdongeradeel, dochter van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Tjitske is overleden op 29-11-1872 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1872 in Leeuwarden met Anne Daniels de Jager, 27 jaar oud. Anne is geboren op 11-03-1845 in Bergum, Tietjerksteradeel, zoon van Daniel Ates de Jager en Leelke Annes Annema. Anne is overleden op 16-08-1928 in Leeuwarden, 83 jaar oud.

1.2.6.2.11.6 Gerlofke Symons Brouwers is geboren op 10-09-1849 in Ee, gem. Oostdongeradeel, dochter van Symon Pieters Brouwers (zie 1.2.6.2.11) en Dieuwke Gjalts van der War. Gerlofke is overleden op 05-11-1934 in Weststellingwerf, 85 jaar oud. Gerlofke trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1874 in Leeuwarderadeel met Egbert Geerts Oosten, 25 jaar oud. Egbert is geboren op 19-08-1848 in Blesdijke, Weststellingwerf, zoon van Geert Teunis Oosten en Pietertje Harmens Bakker. Egbert is overleden op 09-06-1923 in Weststellingwerf, 74 jaar oud.

1.2.6.3 Antje Pieters Brouwers is geboren op 05-04-1761 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Scheltes (zie 1.2.6) en Tjitske Pieters. Zij is gedoopt op 26-04-1761 in Britsum. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 06-03-1785 in Marssum met Gerrit Dirks.

1.2.6.4 Willem Pieters Brouwers is geboren op 06-07-1764 in Britsum, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Scheltes (zie 1.2.6) en Tjitske Pieters. Hij is gedoopt op 25-08-1764 in Britsum. Willem is overleden op 24-06-1829 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 08-02-1789 in Stiens met Saapke Jochums Luxen, 19 jaar oud. Saapke is geboren op 23-08-1769, dochter van Jochum Simons Luxen en Antie Jacobs. Zij is gedoopt op 24-09-1769 in Stiens, Leeuwarderadeel. Saapke is overleden op 30-06-1829 in Stiens, Leeuwarderadeel, 59 jaar oud.

Kinderen van Willem en Saapke:

1 Pieter Willems Brouwers, geboren op 05-05-1789 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.

2 Tjitske Willems Brouwers [1.2.6.4.2], geboren op 08-08-1790 in Stiens, Leeuwarderadeel. Zij is gedoopt op 19-09-1790 in Stiens. Tjitske is overleden vóór 1811, ten hoogste 21 jaar oud.

3 Antje Willems Brouwers, geboren op 08-12-1792 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.3.

4 Jochem Willems Brouwers [1.2.6.4.4], geboren op 29-12-1793 in Stiens, Leeuwarderadeel. Hij is gedoopt op 09-02-1794 in Stiens. Jochem is overleden vóór 1796, ten hoogste 3 jaar oud.

5 Schelte Willems Brouwers, geboren op 22-02-1795 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.

6 Jochum Willems Brouwers, geboren op 09-05-1796 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.

7 Jacob Willems Brouwers, geboren op 05-09-1797 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.7.

8 Geertje Willems Brouwers, geboren op 15-12-1798 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.8.

9 Saapke Willems Brouwers, geboren op 23-11-1800 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.9.

10 Janke Willems Brouwers [1.2.6.4.10], geboren op 20-04-1802 in Stiens. Zij is gedoopt op 06-06-1802 in Stiens. Janke is overleden vóór 1804, ten hoogste 2 jaar oud.

11 Janke Willems Brouwers [1.2.6.4.11], geboren op 26-02-1804 in Stiens, Leeuwarderadeel. Zij is gedoopt op 15-04-1804 in Stiens. Janke is overleden op 15-01-1828 in Leeuwarderadeel, 23 jaar oud.

12 Tjitske Willems Brouwers, geboren op 11-01-1811 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.12.

1.2.6.4.1 Pieter Willems Brouwers is geboren op 05-05-1789 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 14-06-1789 in Stiens. Pieter is overleden op 25-06-1829 in Leeuwarderadeel, 40 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1814 in Stiens met Grietje Joutes van der Werf, ongeveer 27 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1787 in Stiens, dochter van Joute Ruurds van der Werf en Ytje Durks. Grietje is overleden op 07-03-1834 in Leeuwarderadeel, ongeveer 47 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Grietje:

1 Willem Pieters Brouwers [1.2.6.4.1.1], geboren op 02-06-1815 in Stiens, Leeuwarderadeel. Willem is overleden op 26-02-1886 in Leeuwarderadeel, 70 jaar oud.

2 Ytje Pieters Brouwers, geboren op 13-02-1817 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.2.

3 Saapke Pieters Brouwers, geboren op 18-03-1820 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.3.

4 Sytske Pieters Brouwers, geboren op 02-02-1822 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.4.

5 Joute Pieters Brouwers [1.2.6.4.1.5], geboren op 05-09-1825 in Leeuwarderadeel. Joute is overleden op 14-09-1825 in Leeuwarderadeel, 9 dagen oud.

6 Joute Pieters Brouwers, geboren op 23-03-1828 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.6.

1.2.6.4.1.2 Ytje Pieters Brouwers is geboren op 13-02-1817 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.1) en Grietje Joutes van der Werf. Ytje is overleden op 04-11-1879 in Leeuwarderadeel, 62 jaar oud. Ytje trouwde, 19 jaar oud, op 09-06-1836 in Leeuwarderadeel met Johannes Tjeerds Boelstra, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 22-06-1811, zoon van Tjeerd Siedzes Boelstra en Sjoukje Pieters. Hij is gedoopt op 21-07-1811 in Stiens, Leeuwarderadeel. Johannes is overleden op 25-12-1846 in Leeuwarderadeel, 35 jaar oud.

Kind van Ytje en Johannes:

1 Pieter Johannes Boelstra, geboren op 13-04-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.2.1.

1.2.6.4.1.2.1 Pieter Johannes Boelstra is geboren op 13-04-1839 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Johannes Tjeerds Boelstra en Ytje Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.2). Pieter is overleden op 10-04-1904 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1862 in Leeuwarderadeel met Janke Pieters Brouwers, 20 jaar oud. Zie 1.2.6.2.1.3.1 voor persoonsgegevens van Janke.

1.2.6.4.1.3 Saapke Pieters Brouwers is geboren op 18-03-1820 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.1) en Grietje Joutes van der Werf. Saapke is overleden op 03-11-1913 in Leeuwarderadeel, 93 jaar oud. Saapke trouwde, 22 jaar oud, op 02-06-1842 in Leeuwarderadeel met Tjeerd Jans Lettinga, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op 02-03-1817 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Jan Baukes Lettinga en Tietje Tjeerds Boelstra. Tjeerd is overleden op 24-07-1883 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud.

1.2.6.4.1.4 Sytske Pieters Brouwers is geboren op 02-02-1822 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.1) en Grietje Joutes van der Werf. Sytske is overleden op 12-08-1856 in Leeuwarderadeel, 34 jaar oud. Sytske trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1843 in Leeuwarderadeel met Jetze Jacobs Kalma, 23 jaar oud. Jetze is geboren op 27-06-1819 in Marssum, Menaldumadeel, zoon van Jacob Jetzes Kalma en Tettje (Fettje) Sipkes Feykema. Jetze is overleden op 05-12-1898 in Leeuwarderadeel, 79 jaar oud. Jetze trouwde voorheen met Tettje (Fettje) Sipkes Feykema.

Kind van Sytske en Jetze:

1 Jacob Jetzes Kalma, geboren op 26-04-1850 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.4.1.

1.2.6.4.1.4.1 Jacob Jetzes Kalma is geboren op 26-04-1850 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jetze Jacobs Kalma en Sytske Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.4). Jacob is overleden op 14-12-1921 in Leeuwarderadeel, 71 jaar oud. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 19-06-1878 in Leeuwarderadeel met Trijntje Simons Brouwers, 25 jaar oud. Zie 1.2.6.1.1.5.3 voor persoonsgegevens van Trijntje.

1.2.6.4.1.6 Joute Pieters Brouwers is geboren op 23-03-1828 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Pieter Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.1) en Grietje Joutes van der Werf. Joute is overleden op 11-04-1894 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Joute trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1857 in Leeuwarderadeel met Lijsbert Tjerks Deinema, 22 jaar oud. Lijsbert is geboren op 24-11-1834 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Tjerk Gerrits Deinema en Tijntje Piebes Halma. Lijsbert is overleden op 27-01-1910 in Leeuwarden, 75 jaar oud.

Kinderen van Joute en Lijsbert:

1 Trijntje Joutes Brouwers, geboren op 13-04-1858 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.1.6.1.

2 Grietje Joutes Brouwers, geboren op 13-10-1862 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.4.1.6.2.

3 Tjerk Joutes Brouwers, geboren op 20-04-1866 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.4.1.6.3.

4 Ymkje Joutes Brouwers [1.2.6.4.1.6.4], geboren op 02-04-1869 in Leeuwarden. Ymkje is overleden op 03-04-1869 in Leeuwarden, 1 dag oud.

5 Ymkje Joutes Brouwers, geboren op 06-04-1870 in Leeuwarden. Volgt 1.2.6.4.1.6.5.

1.2.6.4.1.6.1 Trijntje Joutes Brouwers is geboren op 13-04-1858 in Leeuwarderadeel, dochter van Joute Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.6) en Lijsbert Tjerks Deinema. Trijntje is overleden op 01-01-1893 in Ferwerderadeel, 34 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1885 in Leeuwarden met Douwe Oepkes Veenstra, 27 jaar oud. Douwe is geboren op 08-07-1857 in Oosterlittens, Baarderadeel, zoon van Oepke Jans Veenstra en Foekje Meines van der Meulen.

1.2.6.4.1.6.2 Grietje Joutes Brouwers is geboren op 13-10-1862 in Leeuwarden, dochter van Joute Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.6) en Lijsbert Tjerks Deinema. Grietje is overleden op 30-05-1898 in Leeuwarderadeel, 35 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 24-04-1884 in Leeuwarderadeel met Pieter Humalda, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 18-09-1856 in Miedum, Leeuwarderadeel, zoon van Symen Sytzes Humalda en Dieuwke Pieters de Groot. Pieter is overleden op 10-12-1903 in Tietjerksteradeel, 47 jaar oud.

1.2.6.4.1.6.3 Tjerk Joutes Brouwers is geboren op 20-04-1866 in Leeuwarden, zoon van Joute Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.6) en Lijsbert Tjerks Deinema. Tjerk is overleden op 27-01-1935 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Tjerk trouwde, 40 jaar oud, op 16-08-1906 in Tietjerksteradeel met Fetje van der Wal.

1.2.6.4.1.6.5 Ymkje Joutes Brouwers is geboren op 06-04-1870 in Leeuwarden, dochter van Joute Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4.1.6) en Lijsbert Tjerks Deinema. Ymkje trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1894 in Leeuwarden met Ernst Terpsma, 26 jaar oud. Ernst is geboren op 23-01-1868 in Franekeradeel, zoon van Pier Gerlofs Terpsma en Grietje Gerlofs Terpstra.

1.2.6.4.3 Antje Willems Brouwers is geboren op 08-12-1792 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 06-01-1793 in Stiens. Antje is overleden op 06-04-1826 in Leeuwarderadeel, 33 jaar oud. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 27-06-1822 in Leeuwarderadeel met Thomas Jelles Bottinga, 35 jaar oud. Thomas is geboren op 30-11-1786, zoon van Jelle Thomas Bottinga en Willemke Tjerks. Hij is gedoopt op 25-02-1787 in Oenkerk. Thomas is overleden op 06-07-1861 in Leeuwarderadeel, 74 jaar oud.

1.2.6.4.5 Schelte Willems Brouwers is geboren op 22-02-1795 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 29-03-1795 in Stiens. Schelte is overleden op 24-03-1848 in Finkum, Leeuwarderadeel, 53 jaar oud. Schelte trouwde, 21 jaar oud, op 06-03-1816 in Stiens met Sytske Gerrits Deinema, 18 jaar oud. Sytske is geboren op 31-10-1797 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Gerrit Doekes Deinema en Lijsbeth Tjerks de Vries. Sytske is overleden op 28-05-1846 in Finkum, Leeuwarderadeel, 48 jaar oud.

Kinderen van Schelte en Sytske:

1 Willem Scheltes Brouwers [1.2.6.4.5.1], geboren op 27-06-1816 in Stiens, Leeuwarderadeel. Willem is overleden op 09-04-1828 in Tietjerksteradeel, 11 jaar oud.

2 Elysabeth Scheltes Brouwers, geboren op 24-09-1818 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.2.

3 Gerrit Scheltes Brouwers [1.2.6.4.5.3], geboren op 09-04-1821 in Menaldumadeel. Gerrit is overleden op 11-06-1825 in Tietjerksteradeel, 4 jaar oud.

4 Saapke Scheltes Brouwers [1.2.6.4.5.4], geboren op 03-09-1823 in Menaldumadeel. Saapke is overleden op 24-04-1829 in Tietjerksteradeel, 5 jaar oud.

5 Gerrit Scheltes Brouwers [1.2.6.4.5.5], geboren op 05-09-1826 in Tietjerksteradeel. Gerrit is overleden op 28-09-1847 in Leeuwarderadeel, 21 jaar oud.

6 Jochum Scheltes Brouwers, geboren op 29-12-1827 in Oudkerk, Tietjerksteradeel. Volgt 1.2.6.4.5.6.

7 Saapke Scheltes Brouwers, geboren op 06-11-1830 in Finkum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.7.

8 Willem Scheltes Brouwers, geboren op 10-02-1834 in Finkum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.8.

9 Grietje Scheltes Brouwers, geboren op 30-11-1836 in Finkum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.9.

1.2.6.4.5.2 Elysabeth Scheltes Brouwers is geboren op 24-09-1818 in Leeuwarderadeel, dochter van Schelte Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.5) en Sytske Gerrits Deinema. Elysabeth is overleden op 10-07-1847 in Oostdongeradeel, 28 jaar oud. Elysabeth trouwde, 19 jaar oud, op 09-12-1837 in Oostdongeradeel met Jan Ales Smedema, 23 jaar oud. Jan is geboren op 16-07-1814 in Oostdongeradeel, zoon van Ale Johannes Smedema en Jeltje Jans Aardsma. Jan is overleden op 04-09-1875 in Oostdongeradeel, 61 jaar oud.

1.2.6.4.5.6 Jochum Scheltes Brouwers is geboren op 29-12-1827 in Oudkerk, Tietjerksteradeel, zoon van Schelte Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.5) en Sytske Gerrits Deinema. Jochum is overleden op 01-08-1860 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud. Jochum trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1858 in Leeuwarderadeel met Grietje Fokkes Hellinga, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 03-04-1831 in Kooten, Achtkarspelen, dochter van Fokke Sybes Hellinga en Trijntje Andries Kloosterman. Grietje is overleden op 01-02-1917 in Leeuwarderadeel, 85 jaar oud.

Kind van Jochum en Grietje:

1 Trijntje Jochums Brouwers, geboren op 09-03-1859 in Finkum, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.6.1.

1.2.6.4.5.6.1 Trijntje Jochums Brouwers is geboren op 09-03-1859 in Finkum, Leeuwarderadeel, dochter van Jochum Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.4.5.6) en Grietje Fokkes Hellinga. Trijntje is overleden op 12-07-1936 in Leeuwarderadeel, 77 jaar oud. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 23-05-1878 in Leeuwarderadeel met AEde Sipkes van der Woude, 35 jaar oud. AEde is geboren op 30-07-1842 in Finkum, Leeuwarderadeel, zoon van Sipke Sjoerds van der Woude en Grietje AEdes Hylkema. AEde is overleden op 03-12-1918 in Leeuwarderadeel, 76 jaar oud.

1.2.6.4.5.7 Saapke Scheltes Brouwers is geboren op 06-11-1830 in Finkum, Leeuwarderadeel, dochter van Schelte Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.5) en Sytske Gerrits Deinema. Saapke is overleden op 07-09-1859 in Leeuwarderadeel, 28 jaar oud. Saapke trouwde, 19 jaar oud, op 21-03-1850 in Leeuwarderadeel met Bernardus van Jelgerhuis, 23 jaar oud. Bernardus is geboren op 24-11-1826 in Leeuwarden, zoon van Johannes van Jelgerhuis en Ypkje Harmens. Bernardus is overleden op 17-05-1879 in Leeuwarderadeel, 52 jaar oud.

1.2.6.4.5.8 Willem Scheltes Brouwers is geboren op 10-02-1834 in Finkum, Leeuwarderadeel, zoon van Schelte Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.5) en Sytske Gerrits Deinema. Willem is overleden op 04-05-1902 in Ferwerderadeel, 68 jaar oud. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1861 in Leeuwarderadeel met Bottje Benjamins Brouwer, 22 jaar oud. Bottje is geboren op 20-02-1839 in Vrouwenparochie, Het Bildt, dochter van Benjamin Cornelis Brouwer en Janke Allerts Bekius. Bottje is overleden in VS.

Kinderen van Willem en Bottje:

1 Schelte Willems Brouwers [1.2.6.4.5.8.1], geboren op 13-03-1862 in Ferwerderadeel. Schelte is overleden in VS.

2 Benjamin Willems Brouwers [1.2.6.4.5.8.2], geboren op 24-11-1863 in Ferwerderadeel. Benjamin is overleden in VS ?.

3 Sytske Willems Brouwers, geboren op 27-06-1866 in Hallum, Ferwerderadeel. Volgt 1.2.6.4.5.8.3.

4 Janke Willems Brouwers [1.2.6.4.5.8.4], geboren op 15-05-1869 in Ferwerderadeel. Janke is overleden in VS.

5 Gerrit Willems Brouwers [1.2.6.4.5.8.5], geboren op 31-07-1872 in Hallum, Ferwerderadeel. Gerrit is overleden in VS.

6 Allert Willems Brouwers [1.2.6.4.5.8.6], geboren op 10-03-1880 in Ferwerderadeel. Allert is overleden in VS.

1.2.6.4.5.8.3 Sytske Willems Brouwers is geboren op 27-06-1866 in Hallum, Ferwerderadeel, dochter van Willem Scheltes Brouwers (zie 1.2.6.4.5.8) en Bottje Benjamins Brouwer. Sytske is overleden in VS. Sytske trouwde, 19 jaar oud, op 13-02-1886 in Ferwerderadeel met Tjeerd Tjibbes de Boer, 30 jaar oud. Tjeerd is geboren op 21-03-1855 in Elsloo, Ooststellingwerf, zoon van Tjibbe Wietzes de Boer en Sjoukje Hilbrands Doornbos. Tjeerd is overleden in VS.

1.2.6.4.5.9 Grietje Scheltes Brouwers is geboren op 30-11-1836 in Finkum, Leeuwarderadeel, dochter van Schelte Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.5) en Sytske Gerrits Deinema. Grietje is overleden op 24-07-1888 in Marrum, Ferwerderadeel, 51 jaar oud. Grietje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 27-09-1856 in Ferwerderadeel met IJsbrand Oebeles Brandsma, 27 jaar oud. IJsbrand is geboren op 26-01-1829 in Marrum, Ferwerderadeel, zoon van Oebele IJsbrands Brandsma en Harmke Jannes van der Woude. IJsbrand is overleden op 04-10-1863 in Marrum, Ferwerderadeel, 34 jaar oud.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 10-07-1880 in Ferwerderadeel met Lieuwe Errits Roersma, 46 jaar oud. Lieuwe is geboren op 09-10-1833 in Marrum, Ferwerderadeel, zoon van Neeltje Lieuwes Poene. Lieuwe is overleden op 30-06-1917 in Ferwerderadeel, 83 jaar oud.

1.2.6.4.6 Jochum Willems Brouwers is geboren op 09-05-1796 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 26-06-1796 in Stiens. Jochum is overleden op 21-03-1875 in Leeuwarderadeel, 78 jaar oud. Jochum:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 21-04-1830 in Leeuwarderadeel met Wintje Johannes Porte, 28 jaar oud. Wintje is geboren op 24-02-1802 in Stiens, dochter van Johannes Jans Porte en Rixtje Arjens Heidanus. Zij is gedoopt op 28-03-1802 in Stiens. Wintje is overleden op 24-06-1843 in Leeuwarderadeel, 41 jaar oud.

(2) trouwde, 50 jaar oud, op 11-03-1847 in Leeuwarderadeel met Aafke Dooytzes Daamstra, 31 jaar oud. Aafke is geboren op 19-03-1815 in Stiens, dochter van Dooytze Daamstra en Trijntje Wymers van der Woude. Aafke is overleden op 02-05-1863 in Leeuwarderadeel, 48 jaar oud.

Kinderen van Jochum en Wintje:

1 Willem Jochums Brouwers, geboren op 20-09-1830 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.1.

2 Rixtje Jochums Brouwers [1.2.6.4.6.2], geboren op 23-11-1831 in Leeuwarderadeel. Rixtje is overleden op 04-10-1834 in Leeuwarderadeel, 2 jaar oud.

3 Saapke Jochums Brouwers [1.2.6.4.6.3], geboren op 18-02-1833 in Leeuwarderadeel. Saapke is overleden op 03-10-1834 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

4 Grietje Jochums Brouwers [1.2.6.4.6.4], geboren op 14-04-1834 in Leeuwarderadeel. Grietje is overleden op 02-10-1834 in Leeuwarderadeel, 5 maanden oud.

5 Johannes Jochums Brouwers [1.2.6.4.6.5], geboren op 29-03-1835 in Leeuwarderadeel. Johannes is overleden op 01-08-1838 in Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.

6 Pieter Jochums Brouwers [1.2.6.4.6.6], geboren op 28-01-1837 in Leeuwarderadeel. Pieter is overleden op 07-07-1837 in Leeuwarderadeel, 5 maanden oud.

7 Pieter Jochums Brouwers, geboren op 15-03-1838 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.7.

8 Johannes Jochums Brouwers, geboren op 12-05-1839 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.8.

9 Rixtje Jochums Brouwers, geboren op 09-10-1840 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.9.

10 Arjen Jochums Brouwers, geboren op 14-04-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.10.

Kinderen van Jochum en Aafke:

11 Dooytze Jochums Brouwers, geboren op 13-05-1847 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.11.

12 Saapke Jochums Brouwers, geboren op 13-10-1850 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.12.

13 N.N. Brouwers [1.2.6.4.6.13], geboren op 13-10-1850 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 13-10-1850 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

1.2.6.4.6.1 Willem Jochums Brouwers is geboren op 20-09-1830 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Wintje Johannes Porte. Willem is overleden op 06-11-1914 in Leeuwarderadeel, 84 jaar oud. Willem trouwde, 34 jaar oud, op 22-06-1865 in Baarderadeel met Dina Filippus Hanewoldt (Hanewald), 36 jaar oud. Dina is geboren op 10-04-1829 in Weidum, Baarderadeel, dochter van Filippus Johannes Hanewoldt en Akke Sints van der Meer. Dina is overleden op 12-04-1892 in Leeuwarderadeel, 63 jaar oud.

Kinderen van Willem en Dina:

1 Akke Willems Brouwers [1.2.6.4.6.1.1], geboren op 17-02-1867 in Leeuwarderadeel. Akke is overleden op 17-11-1931 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud.

2 Wintje Willems Brouwers [1.2.6.4.6.1.2], geboren op 25-06-1869 in Leeuwarderadeel. Wintje is overleden op 24-01-1956 in Stiens, 86 jaar oud.

3 Janneke Willems Brouwers [1.2.6.4.6.1.3], geboren op 04-12-1871 in Leeuwarderadeel. Janneke is overleden op 10-01-1872 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud.

1.2.6.4.6.7 Pieter Jochums Brouwers is geboren op 15-03-1838 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Wintje Johannes Porte. Pieter is overleden op 20-01-1899 in Leeuwarderadeel, 60 jaar oud. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 08-05-1869 in Leeuwarderadeel met Jeltje Jelles Palma, 25 jaar oud. Jeltje is geboren op 23-08-1843 in Wirdum, Leeuwarderadeel, dochter van Jelle Jentjes Palma en Wypkje Klazes Jorritsma. Jeltje is overleden op 02-03-1911 in Leeuwarden, 67 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Jeltje:

1 Wypkje Pieters Brouwers, geboren op 14-04-1870 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.7.1.

2 Wintje Pieters Brouwers, geboren op 02-02-1873 in Stiens, Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.7.2.

3 Jochum Pieters Brouwers [1.2.6.4.6.7.3], geboren op 16-06-1875 in Leeuwarderadeel.

4 Aafke Pieters Brouwers, geboren op 04-08-1877 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.6.4.6.7.4.

5 Rixtje Pieters Brouwers [1.2.6.4.6.7.5], geboren op 02-08-1882 in Leeuwarderadeel. Rixtje is overleden op 09-10-1914 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud.

1.2.6.4.6.7.1 Wypkje Pieters Brouwers is geboren op 14-04-1870 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.7) en Jeltje Jelles Palma. Wypkje trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1898 in Leeuwarderadeel met Jan Brolsma, 27 jaar oud. Jan is geboren op 02-10-1870 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Hans Jans Brolsma en Sytske Gerrits Fennema.

1.2.6.4.6.7.2 Wintje Pieters Brouwers is geboren op 02-02-1873 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.7) en Jeltje Jelles Palma. Wintje is overleden op 08-11-1951, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hijum. Wintje trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1900 in Leeuwarderadeel met Jan Damstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op 26-04-1875 in Blija, Ferwerderadeel, zoon van Pieter Jans Damstra en Sjoerdje Jans Oyes. Jan is overleden op 21-01-1914 in Leeuwarderadeel, 38 jaar oud. Hij is begraven in Hijum.

1.2.6.4.6.7.4 Aafke Pieters Brouwers is geboren op 04-08-1877 in Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.7) en Jeltje Jelles Palma. Aafke is overleden op 20-01-1942 in Idaarderadeel, 64 jaar oud. Aafke trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1903 in Leeuwarderadeel met Jentje Jonker, 36 jaar oud. Jentje is geboren op 14-01-1867 in Wartena, Idaarderadeel, zoon van Rein Sytzes Jonker en Jitske Jelles Palma. Jentje is overleden op 04-02-1907 in Idaarderadeel, 40 jaar oud.

1.2.6.4.6.8 Johannes Jochums Brouwers is geboren op 12-05-1839 in Leeuwarderadeel, zoon van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Wintje Johannes Porte. Johannes is overleden op 21-07-1906 in Dantumadeel, 67 jaar oud. Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 23-06-1877 in Tietjerksteradeel met Antje Alberts de Vries, 40 jaar oud. Antje is geboren op 10-03-1837 in Tietjerksteradeel, dochter van Albert Teunes de Vries en Fintje Harings van der Kooi.

Kinderen van Johannes en Antje:

1 Wintje Johannes Brouwers [1.2.6.4.6.8.1], geboren op 23-05-1879 in Tietjerksteradeel. Wintje is overleden op 16-01-1897 in Dantumadeel, 17 jaar oud.

2 Rigtje Johannes Brouwers, geboren op 22-04-1881 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.2.6.4.6.8.2.

1.2.6.4.6.8.2 Rigtje Johannes Brouwers is geboren op 22-04-1881 in Tietjerksteradeel, dochter van Johannes Jochums Brouwers (zie 1.2.6.4.6.8) en Antje Alberts de Vries. Rigtje trouwde, 26 jaar oud, op 19-03-1908 in Dantumadeel met Johannes Jilderda, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 20-08-1880 in Dantumadeel, zoon van Jan Heins Jilderda en Anneke Gerrits Wijnsma.

1.2.6.4.6.9 Rixtje Jochums Brouwers is geboren op 09-10-1840 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Wintje Johannes Porte. Rixtje is overleden op 07-04-1922 in Leeuwarderadeel, 81 jaar oud. Rixtje trouwde, 20 jaar oud, op 02-05-1861 in Leeuwarderadeel met Willem Pieters Brouwers, 31 jaar oud. Zie 1.2.6.2.1.8 voor persoonsgegevens van Willem.

Kinderen van Rixtje en Willem: zie 1.2.6.2.1.8.

1.2.6.4.6.10 Arjen Jochums Brouwers is geboren op 14-04-1842 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Wintje Johannes Porte. Arjen is overleden op 30-11-1883 in Hijum, Leeuwarderadeel, 41 jaar oud. Arjen:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1873 in Leeuwarderadeel met Janke Martens Rollingswier, 23 jaar oud. Janke is geboren op 31-07-1849 in Hijum, Leeuwarderadeel, dochter van Marten Doedes Rollingswier en Baukje Jans Bakker. Janke is overleden op 29-07-1882 in Leeuwarderadeel, 32 jaar oud.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 22-09-1883 in Leeuwarderadeel met Jogchumtje van Huizen, 29 jaar oud. Jogchumtje is geboren op 27-08-1854 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jan AEtzes van Huizen en Elske Halbes Algra. Jogchumtje is overleden op 12-08-1892 in Leeuwarderadeel, 37 jaar oud.

Kinderen van Arjen en Janke:

1 N.N. Brouwers [1.2.6.4.6.10.1], geboren op 02-08-1874 in Leeuwarderadeel. N.N. is overleden op 02-08-1874 in Leeuwarderadeel, geen dag oud.

2 Jochum Arjens Brouwers [1.2.6.4.6.10.2], geboren op 15-06-1878 in Leeuwarderadeel. Jochum is overleden op 02-01-1882 in Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.

3 Marten Arjens Brouwers [1.2.6.4.6.10.3], geboren op 15-11-1880 in Leeuwarderadeel. Marten is overleden op 09-01-1882 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.

Kind van Arjen en Jogchumtje:

4 Arjen Arjens Brouwers [1.2.6.4.6.10.4], geboren op 30-01-1884 in Finkum, Leeuwarderadeel. Arjen is overleden in VS.

1.2.6.4.6.11 Dooytze Jochums Brouwers is geboren op 13-05-1847 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Aafke Dooytzes Daamstra. Dooytze is overleden op 17-02-1893 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud. Dooytze trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1873 in Leeuwarderadeel met Aaltje Andries van der War, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op 16-09-1846 in Britsum, Leeuwarderadeel, dochter van Andries Gjalts van der War en Jeltje Klazes Boersma. Aaltje is overleden op 03-01-1934 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud.

1.2.6.4.6.12 Saapke Jochums Brouwers is geboren op 13-10-1850 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Jochum Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.6) en Aafke Dooytzes Daamstra. Saapke is overleden op 27-04-1935 in Tietjerksteradeel, 84 jaar oud. Saapke trouwde, 18 jaar oud, op 29-04-1869 in Leeuwarderadeel met Jan Gaeles Hoekstra, 24 jaar oud. Jan is geboren op 25-05-1844 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Gaele Jans Hoekstra en Aaltje Gaeles Stienstra. Jan is overleden op 13-05-1935 in Tietjerksteradeel, 90 jaar oud.

1.2.6.4.7 Jacob Willems Brouwers is geboren op 05-09-1797 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Stiens. Jacob is overleden op 02-03-1858 in Oostdongeradeel, 60 jaar oud. Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 25-03-1830 in Leeuwarderadeel met Baukje Pieters Posthumus, 22 jaar oud. Baukje is geboren op 23-06-1807 in Cornjum, Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Pieters Posthumus en Tetje Klazes de Groot. Baukje is overleden op 31-08-1846 in Oostdongeradeel, 39 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Baukje:

1 Saapke Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.1], geboren op 07-07-1831 in Oostdongeradeel. Saapke is overleden op 21-02-1838 in Oostdongeradeel, 6 jaar oud.

2 Tettje Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.2], geboren op 07-07-1831 in Oostdongeradeel. Tettje is overleden op 31-07-1841 in Oostdongeradeel, 10 jaar oud.

3 Willem Jacobs Brouwers, geboren op 16-01-1833 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.3.

4 Janke Jacobs Brouwers, geboren op 30-10-1834 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.4.

5 Ytske Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.5], geboren op 22-04-1836 in Engwierum, Oostdongeradeel. Ytske is overleden op 27-08-1842 in Oostdongeradeel, 6 jaar oud.

6 Saapke Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.6], geboren op 26-07-1838 in Oostdongeradeel. Saapke is overleden op 04-01-1842 in Oostdongeradeel, 3 jaar oud.

7 Pieter Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.7], geboren op 03-02-1840 in Oostdongeradeel. Pieter is overleden op 10-02-1840 in Oostdongeradeel, 7 dagen oud.

8 Pieter Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.8], geboren op 06-04-1841 in Oostdongeradeel. Pieter is overleden op 28-05-1845 in Oostdongeradeel, 4 jaar oud.

9 Antje Jacobs Brouwers, geboren op 06-04-1841 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.9.

10 Tettje Jacobs Brouwers [1.2.6.4.7.10], geboren op 18-02-1843 in Engwierum, Oostdongeradeel. Tettje is overleden op 25-10-1849 in Oostdongeradeel, 6 jaar oud.

11 Saapke Jacobs Brouwers, geboren op 22-05-1845 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.11.

1.2.6.4.7.3 Willem Jacobs Brouwers is geboren op 16-01-1833 in Engwierum, Oostdongeradeel, zoon van Jacob Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7) en Baukje Pieters Posthumus. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1856 in Kollumerland met Grietje Jelles van der Horn, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 14-12-1835 in Kollummerland, dochter van Jelle van der Horn en Froukje Hendriks Braaksma.

Kinderen van Willem en Grietje:

1 Jacob Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.1], geboren op 08-09-1856 in Oostdongeradeel. Jacob is overleden op 04-10-1880 in Oostdongeradeel, 24 jaar oud.

2 Jelle Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.2], geboren op 27-04-1858 in Kollumerland. Jelle is overleden op 01-05-1858 in Kollumerland, 4 dagen oud.

3 Jelle Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.3], geboren op 07-11-1859 in Kollumerland. Jelle is overleden op 27-12-1859 in Kollumerland, 1 maand oud.

4 Jelle Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.4], geboren op 29-12-1863 in Engwierum, Oostdongeradeel. Jelle is overleden op 04-01-1864 in Oostdongeradeel, 6 dagen oud.

5 Jelle Willems Brouwers, geboren op 31-05-1865 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.3.5.

6 Pieter Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.6], geboren op 27-12-1869 in Engwierum, Oostdongeradeel.

7 Froukje Willems Brouwers, geboren op 19-04-1873 in Engwierum, Oostdongeradeel. Volgt 1.2.6.4.7.3.7.

8 Baukje Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.8], geboren op 22-02-1876 in Nieuwe Zijlen onder Engwierum, Oostdongeradeel. Baukje is overleden op 17-04-1876 in Oostdongeradeel, 1 maand oud.

9 Baukje Willems Brouwers [1.2.6.4.7.3.9], geboren op 06-10-1878 in Nieuwe Zijlen onder Engwierum, Oostdongeradeel.

1.2.6.4.7.3.5 Jelle Willems Brouwers is geboren op 31-05-1865 in Engwierum, Oostdongeradeel, zoon van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3) en Grietje Jelles van der Horn. Jelle is overleden op 08-02-1943 in Dennenoord, Zuidlaren, 77 jaar oud. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op 09-07-1887 in Ulrum met Antje Beukema, ongeveer 20 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1867 in Ulrum, dochter van Jacob Beukema en Catharina Oostman.

Kinderen van Jelle en Antje:

1 Willem Brouwers, geboren omstreeks 1888 in Zoutkamp. Volgt 1.2.6.4.7.3.5.1.

2 Jacob Brouwers, geboren omstreeks 1891 in Zoutkamp, gem. Ulrum. Volgt 1.2.6.4.7.3.5.2.

3 Gerrit Brouwers, geboren omstreeks 1893 in Zoutkamp. Volgt 1.2.6.4.7.3.5.3.

4 Pieterke Brouwers, geboren omstreeks 1898 in Zoutkamp. Volgt 1.2.6.4.7.3.5.4.

1.2.6.4.7.3.5.1 Willem Brouwers is geboren omstreeks 1888 in Zoutkamp, zoon van Jelle Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3.5) en Antje Beukema. Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 29-05-1909 in Ulrum met Saartje Buitjes, ongeveer 21 jaar oud. Saartje is geboren omstreeks 1888 in Zoutkamp, dochter van Jacob Buitjes en Gerritje Bol.

1.2.6.4.7.3.5.2 Jacob Brouwers is geboren omstreeks 1891 in Zoutkamp, gem. Ulrum, zoon van Jelle Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3.5) en Antje Beukema. Jacob trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 11-07-1912 in Leens met Hendrikje Bijman, ongeveer 19 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1893 in Wehe, gem. Leens, dochter van Albert Bijman en Albertje Lontema.

1.2.6.4.7.3.5.3 Gerrit Brouwers is geboren omstreeks 1893 in Zoutkamp, zoon van Jelle Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3.5) en Antje Beukema. Gerrit trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 28-05-1914 in Leens met Aaltje Vos, ongeveer 20 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1894 in Warfhuizen, dochter van Harm Vos en Martje van Dijk.

1.2.6.4.7.3.5.4 Pieterke Brouwers is geboren omstreeks 1898 in Zoutkamp, dochter van Jelle Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3.5) en Antje Beukema. Pieterke trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 25-07-1918 in Leens met Hidde Boerema, ongeveer 22 jaar oud. Hidde is geboren omstreeks 1896 in Warfhuizen, zoon van Garbrand Boerema en Anke Hazekamp.

1.2.6.4.7.3.7 Froukje Willems Brouwers is geboren op 19-04-1873 in Engwierum, Oostdongeradeel, dochter van Willem Jacobs Brouwers (zie 1.2.6.4.7.3) en Grietje Jelles van der Horn. Froukje is overleden op 08-05-1943 in Hoogkerk, 70 jaar oud. Froukje trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1895 in Ulrum met Freerk Hendrik Veenstra, ongeveer 28 jaar oud. Freerk is geboren omstreeks 1867 in Lutjegast, gem. Grootegast, zoon van Albert Veenstra en Berendina Hoekzema. Freerk is overleden na 1943, minstens 76 jaar oud.

1.2.6.4.7.4 Janke Jacobs Brouwers is geboren op 30-10-1834 in Engwierum, Oostdongeradeel, dochter van Jacob Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7) en Baukje Pieters Posthumus. Janke is overleden op 19-03-1875 in Tietjerksteradeel, 40 jaar oud. Janke trouwde, 18 jaar oud, op 14-05-1853 in Oostdongeradeel met Klaas Wiebrens van Wieren, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 22-02-1828 in Wymbritseradeel, zoon van Wiebren Lolkes van Wieren en Rinske Klazes Kleiterp. Klaas is overleden op 28-03-1885 in Niezijl, gem. Grijpskerk, 57 jaar oud.

1.2.6.4.7.9 Antje Jacobs Brouwers is geboren op 06-04-1841 in Engwierum, Oostdongeradeel, dochter van Jacob Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7) en Baukje Pieters Posthumus. Antje is overleden op 18-07-1931 in Ferwerderadeel, 90 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1867 in Ferwerderadeel met Aane Boonstra, 32 jaar oud. Aane is geboren op 08-03-1835 in Westernijkerk, Ferwerderadeel, zoon van Lieuwe Jochums Boonstra en Sara Jakobs Staal. Aane is overleden op 06-01-1903 in Ferwerderadeel, 67 jaar oud.

1.2.6.4.7.11 Saapke Jacobs Brouwers is geboren op 22-05-1845 in Engwierum, Oostdongeradeel, dochter van Jacob Willems Brouwers (zie 1.2.6.4.7) en Baukje Pieters Posthumus. Saapke is overleden op 24-11-1897 in Tietjerksteradeel, 52 jaar oud. Saapke trouwde, 19 jaar oud, op 20-05-1865 in Leeuwarderadeel met Ate Sjoerds Visser, 27 jaar oud. Ate is geboren op 13-03-1838 in Oenkerk, Tietjerksteradeel, zoon van Sjoerd Ates Visser en Trijntje Heerkes Dijkstra. Ate is overleden op 26-09-1903 in Tietjerksteradeel, 65 jaar oud.

1.2.6.4.8 Geertje Willems Brouwers is geboren op 15-12-1798 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 10-02-1799 in Stiens. Geertje is overleden op 14-11-1863 in Ferwerderadeel, 64 jaar oud. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1821 in Leeuwarderadeel met Doeke Gerrits Deinema, 28 jaar oud. Doeke is geboren op 24-08-1792 in Stiens, Leeuwarderadeel, zoon van Gerrit Doekes Deinema en Lijsbeth Tjerks de Vries. Doeke is overleden op 11-06-1855 in Ferwerderadeel, 62 jaar oud.

1.2.6.4.9 Saapke Willems Brouwers is geboren op 23-11-1800 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 28-12-1800 in Stiens. Saapke is overleden op 17-05-1846 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud. Saapke trouwde, 20 jaar oud, op 05-05-1821 in Leeuwarderadeel met Jochum Pieters Brouwers, 26 jaar oud. Zie 1.2.6.2.2 voor persoonsgegevens van Jochum.

Kinderen van Saapke en Jochum: zie 1.2.6.2.2.

1.2.6.4.12 Tjitske Willems Brouwers is geboren op 11-01-1811 in Stiens, Leeuwarderadeel, dochter van Willem Pieters Brouwers (zie 1.2.6.4) en Saapke Jochums Luxen. Zij is gedoopt op 03-03-1811 in Stiens. Tjitske is overleden op 27-02-1852 in Leeuwarderadeel, 41 jaar oud. Tjitske:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1832 in Leeuwarderadeel met Sjoerd Tjitzes Kooistra, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 13-05-1806, zoon van Tjitze Jans Kooistra en Sipke Sjoerds Hoekstra. Hij is gedoopt op 28-04-1811 in Stiens. Sjoerd is overleden op 10-03-1836 in Leeuwarderadeel, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1837 in Leeuwarderadeel met Jelte Pieters Brouwers, 29 jaar oud. Zie 1.2.6.2.9 voor persoonsgegevens van Jelte.

Kinderen van Tjitske en Jelte: zie 1.2.6.2.9.

1.2.7 Jelte Scheltes is geboren in 1729, zoon van Schelte Jeltes (zie 1.2) en Geertje Willems. Hij is gedoopt op 22-05-1729 in Hallum. Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-07-1757 in Hallum met Jetske Gerbens.

1.2.9 Scheltje Scheltes is geboren in 1733, dochter van Schelte Jeltes (zie 1.2) en Geertje Willems. Zij is gedoopt op 22-02-1733 in Hallum. Zij trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 18-03-1750 in Hallum met Andries Jans.

Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 10-02-2017 17:10:09