Viersen, Jetske Feddes – 1883


Foarwerp: sulveren leppel mei geboarteynskripsje
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Jetske Feddes Viersen geboren 18 October 1883
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 18 sm.
Gewicht: 75 gram.
Masterteken: gjin
Jierletter:  H = 1817 De leppel is dus 66 jier earder makke as dat Jetske him krige, mooglik is in eardere ynskripsje fuorthelle
Bewarring: E. Dijkstra-Bierma (2017)
Silverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden
Continue reading