Oan de Kolleksje Hellema – ûnderdiel fan ‘e Bitgumer Kolleksje Hettema-Hellema – is tafoege in samling ûntwerpen yn swart potlead en plakkaatferve foar plafond- en behangdekoraasje. Te sjen binne patroanen yn Jugenstyl mei blommefigueren en fûgeltsjes. De potleadtekeningen binne makke yn 1913 troch M.J. Steenstra. Op ien is de Grutte of Sint Martenstsjerke fan Hallum útbylde.
Wa wit wa’t M.J. Steenstra is? info@erfgoed-fundaasje.nl

HELLEMA COLLECTION – Hettema-Hellema
MAP 1
XV HISTORICAL REALIA
XV.3 DRAWINGS