Home » Famyljes » Palsma » Kolleksje sulver Palsma – Kalma

KOLLEKSJE SULVER PALSMA-KALMA

Leppels: Algera, Jongbloed, Koldijk, Van der Meij, Noordenbos en IJlstra
Sjoch: Frjentsjer Tentoanstelling – Erfgoed Fundaasje (erfgoed-fundaasje.nl)

Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818dwersoer de bak: Overleden 4 Juni 1879Stâltype: inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêdenStâlbekroaning: man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foetLingte: 19,8 sm.Gewicht: 39 gramMasterteken:Jiermerk:Bewarring: Sijtske…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876Stâltype: foar inkelsidich flochtenStâlbekroaning: frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylchLingte: 26 sm.Gewicht: 57 gramMasterteken:Jiermerk:Opmerkingen: Fokke Ulbes…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Noordenbos, Fokke Ulbes

N.N.-II PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje: gjin ynskripsjeStâltype: dûbelsidich flochtenStâlbekroaning: frou mei rjochts in putto op ’e earm en dito ûnder by de foetLingte: 19 sm.Gewicht: 62 gramMasterteken:Jiermerk:Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige:Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 L 02Beskriuwing: Erfgoed FundaasjeKolleksje: Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, P, Palsma-Kalma | Reaksjes út op N.N.-II PALSMA-KALMA

N.N.-I PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje: gjin ynskripsjeStâltype: inkelsidich flak, mei op ’e foarkant boppe en ûnder in stâltsje mei blêdenStâlbekroaning: leauwe en hoop: frou mei krús en ankerLingte: 20,3 sm.Gewicht: 39 gramMasterteken:Jiermerk:Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige:Fotograaf: Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 K 0Beskriuwing: Erfgoed FundaasjeKolleksje: Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, P, Palsma-Kalma | Reaksjes út op N.N.-I PALSMA-KALMA

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852 dwersoer: D H / A K  Stâltype: dûbelsidich flochten Stâlbekroaning: man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt  Lingte: 18 sm. Gewicht: 62 gram Masterteken: Jiermerk: Bysûnderheden: op ’e bak…

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, M, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Meij, van der Kornelis Dirks

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: sulveren leppel  Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Marten Tjisses Koldijk geboren 17 Augustus 1834 en is overleden 2 Augustus 1835 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: ruter op it hynder nei rjochts Lingte: 20,8 sm. Gewicht: 55,7 gram Masterteken: ûnlêsber oan ’e achterkant fan ’e bak ûnder de nulle, jierletter Z foar 1834…

Posted in Goud en Sulver Database, K, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: sulveren leppel mei foarstelik pear op flochten stâleYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Sjoukje Sikkes Ylstra geboren den 7 October 1853Stâltype: flochtenStâlbekroaning: frou mei in putto op ’e earm en in putto by de rjochter skonkLingte: 20 sm.Gewicht: 56 gramMasterteken:Jiermerk:Opmerkingen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 19Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige:Fotograaf: Jaap Schaaf…

Posted in Goud en Sulver Database, I, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op IJlstra, Sjoukje Sikkes

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.Stâltype: flochtenStâlbekroaning: hynder nei linksLingte: 18,4 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: ûnlêsberJiermerk: Q, fóár 1900 Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaFamyljeferbannen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 17 Sulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 A 1Beskriuwing: Erfgoed FundaasjeKolleksje: Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Tjitske Aukes

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Tjisse Piers Algera is geboren den 19 April 1854 Stâltype: flochten, inkeldsidich Stâlbekroaning: Leauwe en Hope Lingte: 18,9 sm. Gewicht: 46,5 gram Masterteken: ûnlêsber Jiermerk: jierletter 1853 Bewarring: Sijtske Palsma-Kalma Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 D 4 Beskriuwing:…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Tjisse Piers

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862Stâltype: allinne de foarkant flochtenStâlbekroaning: ruter op hynder nei rjochtsLingte: 22,3 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma Jiermerk: C, fóár 1900Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan Schipper/ZilverstudiesFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Sjoerd Piers

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Gepke Piers Algera is geboren den 3den Mei 1859Stâltype: inkeld foarkant flochtenStâlbekroaning: ruter op hynder nei linksLingte: 21,6 sm.Gewicht: 61 gramMasterteken: Egbertus Laurentius Tulleners, LjouwertJiermerk: jierletter B, fóár 1861Famyljerelaasjes: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Gepke Piers

Algera, Auke Piers

Foarwerp: sulveren leppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Auke Piers Algera is Gebo Den 22 December 1856Stâltype: flochtenStâlbekroaning: foarstelik pearLingte: 20,1 sm.Gewicht: 63,7 gramMasterteken: gjin mastertekenJiermerk: útslutend 19de iusk belestingmerk ‘byltsje’; mooglik 2e helte 18de iuOpmerkingen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden – 3 C…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Auke Piers