Home » Famyljes » Palsma » Kolleksje Palsma – Kalma

KOLLEKSJE PALSMA-KALMA

Leppels: Algera, Jongbloed, Koldijk, Van der Meij, Noordenbos en IJlstra

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Comments Off on Noordenbos, Fokke Ulbes

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, M, Palsma-Kalma | Comments Off on Meij, van der Kornelis Dirks

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, K, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, I, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on IJlstra, Sjoukje Sikkes

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.Stâltype: flochtenStâlbekroaning: hynder nei linksLingte: 18,4 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: ûnlêsberJiermerk: Q, fóár 1900Bewarring: partikuliere kolleksjeSulverdeskundige:Fotograaf: Jaap schaaf/Hoge Noorden 3 A1Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjitske Aukes

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjisse Piers

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862Stâltype: flochten, iensidichStâlbekroaning: ruter op hynder nei rjochtsLingte: 22,3 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma Jiermerk: C, fóár 1900Bewarring: partikuliere kolleksjeSulverdeskundige: Jan Schipper/ZilverstudiesFotograaf: Jaap schaaf/Hoge NoordenKolleksje : Palsma-Kalma S E-5

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Sjoerd Piers

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge NoordenKolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Gepke Piers

Algera, Auke Piers

Foarwerp:Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken:  Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Auke Piers