221

 

221 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 23 k. 1 1 C29 17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer resp.Staten v.Friesland
1655 Ass. v. Viersen/ Tijs Lenerts
1670 Arien Cornelis Gelder
Gerben Ariens Gelder 2/3 en Antie A.G. 1/3/Beert Boyens hyp.bk 20.8.1694/18.1.1693 test. G.A.G.: 2/3 v. boerderij ouders N. v.d. weg en bew. d. Beert Boyens nr Jac. v.d. Mey, Antie heeft al 1/3.
1693/8 Jacobus v.d. Mey 2/3 en Antie Ariens Gelder 1/3 Antie A. Gelder x ds Joh. v.d. Mey, hieruit Jac. v.d.

Mey x Gelida Arents

1700/08 Jac. v.d. Mey
1718 De wed. Jac. v.d. Mey
1728/38 Idem/ Jacob Jans De wed. x Hans Gonggrijp
1748 Idem/ Gerrit Gerkes x Jannigje Beerts Gelder
1753 Wed. Gonggrijp, Franeker 35.150 Koopt van Staten, koopbrief nr 74
1758 Gerrit Gerkes Idem
1768 Idem B. Burenstein en wed. Lijklama- Burenstein elk ½
1769 Idem Doeke Dirks (Siderius) 1/2 Koopt van wed. Dibbitz, procl.bk 13.2.1769
1778 Wed. Gerrit Gerkes Wed. Lijklama en Ate Kooystra n.u. ½ en L. Burenstein ½ A. Kooystra x Baukje Dirks Siderius, zr v. Doeke Dirks
1788/98 Beert Gerrits A. Kooystra c.u.
1818 Doeke Dirks Siderius Wed. A. Kooystra Kleinzoon v. Doeke Dirks
1828 Idem Wed. Dirk Doekes Siderius 32 De wed. is Aaltje Piers Lettinga
1838 Idem Bernardus Dorhout, Lwd.
1850 Gerlof Corn. Jensma Idem Boelgoed bij wed. Doeke D. Siderius 18.4.1849
Middelweg-Oost 34