10–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 153 10 47
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Joost Minnes (Minthies?) Landsheer resp.Staten v.Friesland 11.000
1554/5 Cornelis Mynthies
1566/7 Oude Adriaen Joostes

Kempo Syties

7.300

3.300

1570 Mintie Wygers
1574/5 idem 7.300
1584/5 idem totaal 32.000
1655 Boyen Abes en Corn. Jans Yssel elk ½ B.A. wrsch. zn v. Aebe Gerrits en Jannichie Corn. Lenerts; C.J.Y. zn v. Jan Jacobs Y. en Lijsbet Corn, deze wrsch dr v. Corn. Lenerts en zr v. Jannichie
1670 de wed. Boyen Abes en Corn. J. Yssel elk ½
1698 stem caduc, gesloopt.