234

234 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 29 k. 11 7 D361 35
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland zie ook stemnr -/14
1527/8 Wijtgen Kambuyr 27.051
1527/8 Hein Folckartsz.   7.199
1536/48 wed. Cornelis Cambuyr 30.476
1536/7 Baerntsche Bowes/ Piebe Bottes 11.280
1547/8 Rippert Dircks 11.280
1554/5 wed. Cornelis Cambuyr 31.247
1554/5 Johannes Ryeurtsz. 13.179
1566/7 Jacob Alberts

Adriaen Cornelisz.

20.236

6.073

1566/7 Sijbe Hessels 13.179
1574/5 Jacob Alberts   6.036 6 m. nr Dirck Jacobs, 7.500 nr Haye Wybrants en 6.073 nr. Pieter Haerts
1574/5 Dirck Jacobs en Griet Ripperts 13.179

6.000

1629/30 Saeckle Bottes 13.179 1e x Trijn dr v. Dirck Jacobs en Griet Ripperts, 2e x Grietie Dirck Baernts
1629/30 Jan Dirck Jacobs 19.528

6.000

+ 24.352 in K.28S., totaal 50.280; broer van Trijn, x Bauck Tyaerds
1632/33 Minne Riencks 13.179 wrsch. x wed. Saeckle Bottes; hyp.bk 28.5./5.5.1629 naastligger.
1640 wed. Jan Dirck Jacobs 50.000 aangegeven door Claas Lenerts namens de wed., zelf 7 m.
1655/70 Claes Lenerts x Bauckie Jan Dirck Jacobs, zn v. Lenert Corn. en Brecht Jacob Folckerts
1698/18 Lenert Clasen 2/3, ds Jongendijk nom.lib. 1/3 40.127 zie 23,24/14 1718 flor.koh. Lenert Clasen 40.127 van Claas Lenerts
1728/35 Lenert Clasen 40.127
1738/48 Claas Lenerts wrsch. ongehuwd
1752 Claas Lenerts koopt v. Staten 50.300 koopbrief nr 220
1758 Jan en Rixtie Arjens dezelfden zie stemnr 23,24/14
1768 Abr. Heidanus wegens kk. bij Rixtie Arjens dezelfde 25.167 14.560 nr. Jan Arjens
1778 4 kk. v. Abr. Heidanus dezelfden
1788 Sierd A. Heidanus Arjen A. Heidanus en Dirk Freerks (de Groot) nom.lib. Sierd uit 2e huw. Abr. Heidanus met Hyke Sierds
1798 Arjen Heidanus idem
1818 Sierd A. Heidanus dezelfde 25.167
1828 Rixtje Jans wed. Bauke P. Lettinga dezelfde 67.000 incl. nr 23,24/14
1838 idem dezelfde 37.000
1850 erven Lettinga dezelfden 37.000
Verplaatst, Stienserhegedyk B11, 1832 2 boerderijen, ook D358 beide wed. Lettinga