208

208 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 157 13 8 C327 49 8
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/54 Pieter Luytgens Landsheer resp.Staten v.Friesland 21.500
1566/74 Jan Jaspers 21.500 + k. 2 NwB.
1570 Claes Hendricks (gebruiker)
1584/5 Oude Jan Jaspers 24.000
Keympe Joostes 11.490
1626 Myntie Ariens 11.490 + k. 2 NwB.
1632 Dirck Hillebrands k. 28N. 24.441 westelijk van deze boerderij
1633 idem ± 36.000 1637 + gedeelte k. 2 NwB.
1655 Cornelis Jans Issel
1698/28 de erven Corn. J. Issel Jelle, Aart en Jacob Corn. Issel + ½ k. 2 NwB.
1735 de wed. Jelle Corn. Issel
1738 Claas Daams de Oude/Jacob Jippes (Ypes) ± 23.000
1748 Bente Walings/ Jacob Jippes 1754 Bente Walings 26.350 B.W. koopt v. Staten, koopbrief nr 101
1758/68 Bente Walings dezelfde
1778 Hendrik Mijntjes Koning de wed. en kk. v. Bente Walings H.M.K. x Hendrikje Bentes
1788 idem Hendrik Mijntjes K. n.u.
1793/18 Thijs Rienk Rienks dezelfde 34.390 procl.bk 3.8.1793
1828 idem dezelfde 29.385
1829 Foeke Th. Rienks de erven Th. R. Rienks
1830 idem Y. F. de Haan, Leeuwarden
“Zeldenrust”, Roodpad 7