218

218 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 175 14 9 D222 27
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Aerent Jans Landsheer resp.Staten v.Friesland 30.337
1536/7 de kinderen v. Aernt Jans 30.575
1547/8 Adriaen Aerts 18.000
1554/5 Lenert Cornelis Witthies 18.000
1566/7 Adriaen Cornelis Wittes 24.085
1628/30 Feycke Feyckes ? hyp.bk 6.12.1633/15.5.1629; F.F. x Auckie Corn. Pyrs, kleindr v. Pyr Corn. Wittes, broer v. Adriaen.
1655 Cornelis Feyckes
1670/08 Gerben Cornelis 53.456 wrsch. incl. stem nr 29; zn v. Corn. Feyckes. In 1718 verdeeld over de kk. v. Gerben Cornelis.
1718/28 Jan Gerrit Ennes 14.425 x Lijsbeth Gerbens
1735 Wed. Jan Gerrit Ennes
1738/68 Cornelis Jans 1753 Cornelis Jans koopt v. Staten 50.450 koopbrief nr.  95/96; zn v. Jan Gerrit Ennes en x Rigstje Jans dr v. Jan Arien Lenerts en R.A. Poelstra
1778 Evert Dirks (Siderius) Jan Aarts Wassenaar E.D. ook gebr. stem nr 4/4. J.A.W. is kleinzn v. Jan Arien Lenerts en R.A. Poelstra.
1778 Jan Aebes Boon idem
1798 Dirk Dirks de Jong idem x Antje A. Slim, zn v. Dirk D. de Jong en Trijntje Reinders
1818 Wed. D.D. de Jong de erven J.A. Wassenaar
1828 idem Klaas Arjens Wassenaar 47.268
1838/50 Arjen Dirks de Jong O. Braunius Oeberius 45.300
1 perceel oostelijker verplaatst, Waling Dykstrastr. 48