1570-161

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k.   161          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/48 Cornelis Levereitgen   Landsheer resp.Staten v.Friesland 31.321  
1554/5 Pieter Corn. Leverey     31.331  
1566/7 idem     35.541  
1570 Pieter Liefrey        
1574/5 idem     36.541  
           
1629/30 Cornelis Pieters Leverey     15.209

9.546

25.527

k.28N.

k.28S.

k.33N. (v/h Bastiaen Thonis, zie ald. nr.162)