1570-179

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 23 k.   179          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Douwe Claesz.   Landsheer 17.352  
1536/7 idem     14.239  
1547/8 idem     30.520 16.280 van Johannes Wybes zie stemnr 49/30
1554/5 idem

Claes Douwesz.

    14.239

16.280

 
1566/7 Jorrijt Rienxz. en Ymck Hobbes

Lieuwe Douwes

Douwe Pybes

Jillis Cornelis

    16.280

9.058

5.181

7.000

 

 

zie stemnr 49/30

k.24

1570 Gielijs Cornelis        
1574/5 Gielis Cornlisz.       5.000

7.000

totaal 6 pachters

k.24

1629/30 Cornelis Corn. Gelder       7.000 k.24 zie stemnr  12/-