1570-196

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 29 k.   196          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Syerp Broersz. met Folcart Foppes   Landsheer  

13.300

 
1536/7 Job Jans/ Jan Poppis     13.300  
1547/8 Jan Poppis     13.300  
1554/5 idem     13.486  
1566/7 idem     22.309  
1570 Haye Wybes        
1574/5 Poppe Jans

Haye Wybrants

      3.328

18.581

7.500

 

 

van Jacob Alberts

           
1629/30 Douwe Hayes     35.459 geheel in k.29; x Sij Syourts
1635 idem     35.460  
1640 de erven Sij, Douwe Hayes wed.     18.000 dr. Jetske Douwes x Jan Pieters
           
          samengevoegd met stemnr 36/22\