1570-213

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 32 k.   213          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/48 Wopke Piers   Landsheer 11.036  
1554/5 Adriaen Cornelis     11.036  
1566/7 Cornelis Lenerts     11.036 HB21 13.3.1648 Arien Corn. Lenerts bij de Swette horne
1570 Cornelis Lenerts        
1574/5 Willem Pieters     11.036  
           
1629/30 Haardt (Heert Jans)

Nanne Mourins (Maurits)

      5.000

6.037

16.129

zie ook 1570/200

 

 

1632/3 Maurins Nannes

Rinse Aetes

      5.000

6.037

 

zie ook 1570/214

           
           
 1654 Syds Nannes ?      

 

x Dieucke dr. Lenert Corn. Lenerts (broer v. Arien C.L.) en Brecht Jacobs; 1654 naastligger ten N. v. Saes Joostes; S.N. zn v. Nanne Maurins en Auck Sytses (zie aantekening)
           

 

           
           
           
           

Aantekening: hyp.bk 13.5./12.4.1654 Saes Joostes verk. a. Gerrit Aebes Weidman en Grietie Folckerts e.l. o. Vrp. de eigendom van mijn huisinge met ontr. v. 8 ½ m. oud billand o. Vrp., de Steenserdijk O., de landen v.d. kk. v. verkoperse Z., Aet Douwes en Joh. Nammis W. en Syds Nannes N., de kopers hdden deze landen al gehuurd van verkoperse en haar wln man Jelle Dirck Barents. Dit zou de boerderij van Cornelis Jans(1570 nr.216) kunnen betreffen.