17–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 24/25 k. 17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
 Staten v. Friesland
1629/30 Taecke Douwes 10.186

3.145

k.24

k.25  x Pyerck Luyties, zij 2e x Pieter Bockes

1632/3 Pieter Bockes 10.186

2.309

3.145

3.300

k.24

k.24 v/h Wybe Romckes

k.25

k.25 v/h Waling Ariens

1635 19.447
1640 19.145 P.B. koopt in 1651 de landen v. Jan Hendrik Douwes.

Hij is in 1648 (hyp.bk) naastligger ten N. van Albert Jans (weg W. en Freerck Annes O.) en van Folckert Freerck Annes (Jacob Jans W. en erven Symen Pieters O)

1655/70 Douwe Taeckes 1e x Dieucke Arien Corn. Lenerts, 2e x Tryntie Walings, deze 1e x Jan Everts Kuyck; assesseur.

Koopt 28.10.1689 (pr.bk) 3 perc. gr. 6 mg. in Zdh. v. Suffridus Westra (schoonzn v. Alb. Wijngaarden), D.T. zelf naastl. ten Z.

wrsch. opgegaan in stemnr 18/10