19–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 19
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
 Staten v. Friesland
1629/30 Evert Cornelis (Ewout Corn.)   8.075 k.28N. ook in k.3 NwB met anderen
1635 idem   8.075 hyp.bk 20.3.1638/9.5.1633 naburen v. Joh. Feyes op NwB o. Vrp. omtrent de Sijl
1640 idem   8.000 E.C. zn v. Corn. Lenerts (zn v. Lenert Corn.Wittes) en Dyu Claes, x Claasje Corn. Gelder, dr v. Corn. Corn. G. en Antie Jans
1655 idem
1670 Cornelis Everts HB44/249 27.9.1693 inv. sth. C.E.: pachtrecht v. 10 ¾ m. land met 2/6 v. hs en sch. op NW v. Vrp.
NB in het gezin van Evert Corn. wrsch. 2 zonen met naam Cornelis.