20-11

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 25 k.     20 11      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
1655 Em Riencks       DG, is Emke Aerts tr. Rienck Jans; HB36/41v. 16.6.1662 E.A. ovl. 6 m. oud billand m. hs en sch.
1670 Tiete Tietes Buser c.s.        
1698 Jetske Douwes       dr v. Douwe Jacobs en Houck Wopckes, 1e x Dirck Jan Beerns, 2e x Yede Lieuwes; zie ook stemnr 18/10
1708/38 idem        
1748 Lenert Lenerts n.u.       4.000 1e x Antie Yede Lieuwes; op kaart 1735 Lenert Lenerts 4 m. zonder huis
1758 Eeltje Romkes 1755 W. van Haren koopt van Staten   4.000 koopbrief nr 186; E.R. ook gebruiker stemnr 37/23 zie aldaar
1768 Aart Dirks 1768/88 J.A. Du Tour resp. de weduwe    
1778/88 Cornelis Sjoerds (Koopal) 1789 Aebe Pieters Boon   4.000 procl.bk 24.1.1789 wed. Du Tour verk. a. A.P. sate m. hs en sch. gr. 4 m. stemnr 11 o. Vrp. a.d. Hereweg in de Zdh. bij Corn. Sjoerds in huur, de Hereweg W., Jan Arents en Antje Docter Z. en Dorhout N. en O.