232

232 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 190 16
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Willem Jans de Laet Landsheer resp.Staten v.Friesland 20.567 zie ook stemnr 22/10
1570 Keimpe Sipkes
1574/5 Kempe Sipckes en Tyall e.l. 12.066
1655 Douwe Harmens DG
1670 wed. en erven Douwe Harmens
Waarschijnlijk stemnr 16, vermoedelijk al voor 1698 opgeheven en bij stemnr 2/2 gevoegd, zie ald.