27–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 23 k. 181 27
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Douwe Claesz. Landsheer/ Staten v. Friesland 17.352

8.047

 

k.22

1536/7 idem 14.239

8.019

 

k.22

1547/8 idem 30.520

9.563

 

k.22

1554/5 idem 14.239

9.563

16.280 nr Claes Douwes

k.22

1554/5 Claes Douwesz. 16.280
1566/7 Jorrijt Riencks 16280
1570 Juest Jansz.
1574/5 Jonge Joost Jansz.   7.460
1629/30 Pyter Olpherts   1.300

7.460

3.168

v/h Laes Obbes

 

v/h Lyeuwe Douwes, totaal k. 23 12.328

1632/3 Syds Hettes 12.328 x Trijntie Clases, 1633 naastl. ten W. zie 1570/182
1655 Hette Sydses x Antie Tiaerds dr v. Tiaerd Corn. en Emcke Freercks
1670 Pieter Clases broer v. Trijntie Clases
opgegaan in 18/10

 

Aantekening: De Boerderijen van Lyeuwe Douwes (1570/184) en Juest Jans (1570/181 gaan later naar Pieter Olpherts en Syds Hettes. Syds Hettes is in 1633 naastligger ten W. v.d. boerderij v. Stelman (1570/182). De plaats van Lyeuwe Douwes wrsch. uiteengevallen, de plaats van Syds Hettes (stemnr 27) wrsch. opgegaan in stemnr 18/10. De boerderij (het hornleger) Stelman later wrsch. nr. 18/10.