220

220 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 24 k. 172 35 21 D56 19
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Jacobs Steckepaert Landsheer resp.Staten v.Friesland 64.348
1536/7 Margriet Jan Jacobs 64.191
1547/55 Cornelis Bastiaensz. 39.187 25.002 nr Aert Jacobs
1566/7 Marten Cornelis 22.461 15.309 nr Melis harckes
1570 Gerbren Lutiens
1574/5 Gerryt Luytiens (wrsch. dezelfde) 1578 personele impositie 3 cg.
Luytien Gerrits hyp.bk mrt 1612/11.6.1605 L.G. (zoon) schuldig aan Corn. Lenerts, mijn buurman, 200 cg., borgen Job Corn. en Gerrit Luytiens, beiden Vrp.
1635 Aebe Gerrits (Weidman) ? 37.063 1629/30 k. 28S ± 28 m., k.25N. ± 2m. ; x Jannichie Corn. dr v. Corn. Lenerts en Dyu Clases
1655/70 Jan Heerts x Jannichie Corn. (2e huw.)
1698/00 Heert Jans woonde ook te Oudebildtzijl
1708 Wed. Lenert Ariens en kind 37.577 zn v. Arien Lenert Cornelis en Trynke Jan Dirck Jacobs, A.L.C. is zn v. Lenert Corn., broer v. Jannichie. de wed. is Dirkje Lammerts
1718 Lenert Arjens kind (Arjen Lenerts) 37.577

6.281

1728/58 Arjen Lenerts 47.300 x Antje Jans (Dokter), dr v. Jan Gerbens en Jannichie Heert Jans
1753 Arjen Lenerts koopt v. Staten 47.300 koopbrief nr 132
1768/98 Jan Dirks (Siderius) wed. Arjen Lenerts en kk. Jan Dirks x Jannigje Arjen Lenerts
1828 Sjoukje Jans Kooistra Andele H. Palsma , Wirdum 3/5

Sjoukje J. Kooistra 1/5, Jetske, Dirkje en Arjen Joh. Hoitsma 1/5

43.450 Yetske Arjens dr v. Arjen Lenerts x Joh. Jacobs Hoitsma, Sj. J. Kooistra x Joh. Joh. Hoitsma; A.H. Palsma x Grietje dr. v. Jan Dirks Siderius
1838 Arjen Joh. Hoitsma idem
1850 idem Tjitske Andeles Palsma 3/5 en Arjen Joh. Hoitsma 2/5 Tj.A. Palsma x Doeke Valkema
Hamerenweg 23, alleen vooreind boerderij