38–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 32 k. 199 38
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Dirck Jans Landsheer resp.Staten v.Friesland 28.475
1536/7 idem 28.402
1547/55 Wed. Dirck Jans
1566/75 Jan Dircks 24.052
1629/30 Johannes Namnes (Nammens)  38.092 in 3 gedeelten. J.N. 1e x Jantie Jurriens, hieruit fam. Andringa, 2e x Aafke Beernts, 3e x Tettie Arnoldi Siderius, hieruit Bildtse familie Siderius.
1635/55 idem 36.597
1670 Wouter Reiners x Tettie Siderius
nummer 38 in 1698 vervallen, vermoedelijk opgegaan in stemnr. 26/16