41–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 33 k. 162 41
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Cornelis Danckerts Landsheer resp.Staten v.Friesland 25.593
1536/7 idem/ Thoenis Eeuwouts 25.527
1547/55 Thoenis Eeuwouts 35.527
1566/7 Bastiaen Thonis 25.527 + k.28 12.535, x dr v. Emmerentiana Corn. Bonteman en wrsch. Claes N.
1570 Bastiaen Thonijsz.
1574/5 Dirck Jans 25.527
1629/30 Cornelis Pieters Leverey 25.527

9.546

15.209

x Marichie Daems v.d. Mey

k. 28S.

k. 28N.

1631 Mintie Ariens 36.000 hyp.bk 27.3.1631/id. de wed. v. C.P.L. verk. 36 m. met hs en sch. aan M.A., Dirck Hillebrands landen N., Sijlrijd O., Lenert Corn. (ass.) W. en wed. Corn. Jans Cambuyr en Claes Jans Cuyck Z.
1647 Marten Dircks ±36.000 hyp.bk 1.5./7.2.1647 de weeskk. v. M.A. verk. aan M.D., Olphert Femmes N., Heerevaart O.,  Arien Lenerts W. en Dirck Willems Z.

M.D. x Trijntje Cl. Idsma

1670 Gerrit Ariens
wrsch. opgegaan in stemnr 44/26