213

213 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 33 k. 44 26 C391 14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer resp.Staten v.Friesland
Ontstaan uit boerderijen van Bastiaen Thonis en Sybren Pieters (1570 nr 162 resp.163)
1655/70 Olphert Femmes x Dirkje Sjoerd Daams, zn v. Fem Corn. en Aechie Olpherts
1698/18 Lourens Walings v.d. Mey en Gosse Elings broer van Phil. W. v.d.M. x Lijsbet Everts, zr v. Jannichie Everts;

G.E. (te Marrum) x Jannichie Everts dr v. Evert Clases en Wytske Gerrits

1728 ds Joh. de Hartog 5/8, Jacob Lourens, Harmen en Beert Jans elk 1/8 predikant te Itens
1738 idem/Taecke Clases (Danckert) x Hyke Jacobs, zn v. Claas Danckerts
1748 dr v. ds de Hartog 5/8 en Jan Rienks 3/8/ Jan Rienks J.R. van Finkum x Lijsbeth Corn. v. Oudeleye, bij doop kk. 1721 e.v.j. op Oudeleye
1755 Jan Rienks c.u. koopt v. Staten 44.300 koopbrief nr 209
1758 Jan Rienks dezelfde
1768/78 Pieter Jan Rienks dezelfde x Geertje Jacobs v. St. Ap.
1788/98 Douwe Allerds Bekius dezelfde 1e x Botje Joukes (van Stiens), 2e x Lipkje Dirks Siderius, wed. Jan Foppes Siderius
1818 Allerd Douwes Bekius dezelfde x Grietje Siderius dr v. Evert Dirks S. en Sytske Jans Poelstra
1828/38 wed. A.D. Bekius dezelfde 33.159
1850 Daam Jans v.d. Ley dezelfde x Trijntje Dirks de Jong, zn v. Jan Rienks v.d. Ley (een andere J.R.!) en Botje Allerds Bekius
verplaatst, Roodpad 1