212

212 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 45 27 C310 13
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer resp.Staten v.Friesland
Ontstaan uit boerderijen van Pieter Leverey en Oude Arien Joostes (1570 nr. 161 resp. 160)
1629/30 Fem Cornelis 24.441 x Aechie Olphert Heeres, zn v. Corn. Femmes en Aaltje Michiels
1635 idem
1640 erven Fem Cornelis
1655/70 Olphert Femmes ook stemnr 44/26, zie aldaar.
1695 de kk. van Arien Lenerts A.L. zn v. Lenert Corn. (bijzitter) en Brecht Jacobs
1698/08 Hendrick Clases Keyser n.u. x Baukje dr v. Arien Lenerts
1718 Meinert Jansen schipper en koopman OBZ
1728/38 wed. Foppe Everts (Siderius) en kk. is Janke Fransen, dr .v Frans Pieters Pama en Maartje Jans Kuyck
1748 wed. Foppe Everts en zoon
1755 Jan Foppes ¾ en wed. F.E. ¼ 33.000 kopen van Staten, koopbrief 223
1758/68 idem dezelfden
1778 Johannes Jans (de Groot) Jan Foppes Siderius Joh. Jans x Baukje dr v. Jan Foppes; procl.bk 1775 bijz. J.F. Siderius wonende op de Leysterstreek
1788/98 Dirk Freerks de Groot n.u. dezelfde 2e man v. Baukje Jans Siderius
1818/28 wed. Dirk Fr. de Groot dezelfde 1828 incl. stemnr XII totaal 56.448
1838 Baukje Martens de Groot dezelfde 27.300 x Gerben Feikes Dokter, dr v. Marten Joh. de Groot en Maartje Sj. Schaaf
1852 idem dezelfde 2e x Jan Auwen, ze verkopen de boerderij.
Roodpad 3