222

222 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 22 k. 170 46 28 D2 18
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Floris Otto’s

Cornelis Spronck

Landsheer resp.Staten v.Friesland 10.078

12.420

1536/7 wed. Floris Otto’s

Cornelis Corn. Spronck

10.017

12.490

1547/8 Maerten Gerrits

Cornelis Corn. Spronck

10.017

12.490

1554/5 wed. Floris Otto’s

Jan Cornelis Wittesz.

10.017

12.490

1566/7 Dirck Symens

Cornelis Huyberts en Cornelis Corn. Gelderman

10.017

 

12.490

1574/5 Jacob Jan Joosten

 

Cornelis Huyberts

12.490

8.230

1.386

zie ook 1570 nr 168
1629/30 Jan Doens? 19.146

4.191

1655/70 Romcke Jacobs menist, misschien zn v. Jacob Jan Joosten, x Siouck Jans dr v. Jan Clases (Terherne) en Trijntie Romckes
1698 Harmen en Trijntie Romckes en Cornelis Corn. ’t Hoen de jonge n.u. elk 1/3 kk. v. Romcke Jacobs, C.C. ’t Hoen x Sjoukje Beerts dr v. Beert Boyens en Rinske Romckes dr v. Romcke Jacobs.
1700 Harmen Romckes 37.434 x Aafke Scheltes
1708 de kk. v Harmen Romckes
1718 Jacob Johannes n.u. en voorkind ½ , Nuttert Jacobs n.u. en Gosse Heisma n.u. elk ¼ / Jacob Joh. Jac. Joh.(bijzitter) x Antie Harmens, zij 1e x Freerck Buwes, Nuttert Jacobs x Imkje H. en Gosse Heisma x Sjoukje H.
1728 Jacob Joh. n.u. ¾, Gosse Heisma n.u. 1/4/ Jacob Johannes hyp.bk 10.10.1736/1728 en 15.1.1745/30.7.1736
1738 de kk. Jacob Joh. ¾ en Harmen Freerks ¼
1748 Dirk Everts (Siderius) x Grietje Doekes Rinia (van Wirdum), zn v. Evert Foppes en Bauckie Dircks
1755 wed. Dirk Everts ½ en 6 kk. ½ 45.000
1758 wed. Dirk Everts en kk. dezelfden 33.434
1768/78 Jentje Dirks Siderius wed. Dirk Everts en kk.
1788/98 Doeke Dirks Siderius dezelfde
1818 wed. Dirk Doekes Siderius kk. Dirk Doekes Siderius ¾

Gerrit Doekes Siderius ¼

de wed. is Aaltje Piers Lettinga
1828 idem dezelfde 45.300
1838 Arjen, Auke en Klaas Jacobs Bakker dezelfden 37.300 kk. v. Jacob Aukes Bakker en Maartje Arjens Wassenaar (Wass.bk nr 1255)
1850 Auke Bakker gebrs Bakker
Middelweg Oost 35