48–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 48
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
 Staten v. Friesland
1629/30 Epe Jans   3.250

4.000

17.266

k.26S.

k.27S.

k.28S. totaal 24.516

1632/3 idem   4.043

11.392

4.318

6.100

k.24S.

k.25S.

k.26S.

k.28S. totaal 26.253; totaal-gen. 51.169

Epe Jans is broer v. Popcke Jans, misschien kk. van Jan Poppes (1570 nr 207)? ; 1e x Doedtie Aetes (zr v. Rinse Aetes), 2e x Antie Hoytes
1635 idem 47.044
1640 Reyn Hoytes 30.000 x Doedtie Epes
1655 idem
1670 Albertus v. Wijngaarden