224

224 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 22 k. 183 49 30 D22 22
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Suirt Wybes Landsheer/ Staten v.Friesland 15.390

13.185

6.157

 

k. 23

k. 19 St. Ap.

1536/7 Wyger Zuyrts en Johannes Wybes

Johannes Wybes

15.369

7.127

16.280

 

k. 19

k. 23

1547/8 Wyger Zuyerts 13.424

7.127

 

k. 19

1554/5 wed. Wyger Zuyerts idem
1566/7 Douwe Pybes 13.434

5.181

7.127

zie Sideriusbk/501 en Gen.Jrbk 2010/177

k. 23

k. 19

1574/5 idem idem

11.480

k. 19 en 22

k. 23

1629/30 Pieter Jacobs   5.118

7.127

13.434

2.000

k. 18S.

k. 19S.

k. 22S.

k. 22S.

1635 idem 30.058 P.J. x Jancke Joh., zn v. Jacob Folckerts
1640/55 Sjoerd Jurjens 30.000 x Trijntje Pieter Jacobs, zn v. Jurrien Ariens en Frouckie Douwes
1670 Pieter Fransen x Janke Sjoerd Jurjens, ook te Ferwerd
1698 Frans en Sjoerd Pieters
1700/28 Frans Pieters (Pama) x Maartje Jan Everts Kuyck
1738 kk. v. Frans Pieters/Arjen Pieters
1748 Janke Franses en ds Fr. Staak n.u./ Pieter Sytses Fr. Staak x Trijntje Franses Pama
1755 Janke Franses en Dieucke Staak elk ½ kopen van Staten 42.000 koopbrief nr 234, gedeelte o. St. Ap. Dieucke St. dr v. Fr. St. en x Petrus Herfst, Lwd; Janke Franses x Foppe Everts (Siderius)
1758/68 Gerrit Annes en wed. Foppe Everts wed. Foppe Everts en Dieucke Staak
1778 Broer Gaeles Jan Foppes Siderius en Petrus Herfst n.u. elk ½
1788 Johannes Meinderts (Dijkstra) Dirk Freerks n.u. en P. Herfst n.u. elk ½ ook gebruiker nr 14 St. Ap., geb. te Dronrijp
1798/1818 Dirk Dirks Tanja dezelfde x Aaltje Ypes Stienstra, zn v. Dirk Dirks en Yetske Alberts
1828/38 wed. Dirk Dirks Tanja W.H. Suringar, Lwd 26.450
1850 Jacob Meinderts Walburg Nicolaas Ypey c.u.
Langhuisterweg 26, afgebroken, alleen loods