214

214 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 164 50 31 C290 15
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Aelbert Dircks Landsheer resp.Staten v.Friesland 28.226
1536/7 idem 23.194
1547/55 Albert Dircks 12.193 11 m. nr Joost Minnes (BP500/47)
1566/7 Thonis Eeuwouts 12.259

8.493

1570/75 Pyer Thonis  19453

2.075

1655 Waling Hendricks v.d. Mey x Heyltie Gerrits dr v. Gerrit Jacobs en Grietje Dirck Boyens
1670 wed. Waling H. v.d. Mey
1698 Dirck Gerrits en Ysbrand Jans/ Jan Hendriks  

34.510

D.G. is broer v. Heyltie en x Maartje Joris Ariens, Y.J. x Tettie Annes dr. v Anne Clases en Grietje D. Boyens (2e huw.); hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 huurcontract met Jan Hendriks en Tettie Corn., J.H. is zn v. Hendrik Joris en Hendrickie Jan Daems
1700 wed. Dirck Gerrits en Ysbrand Jans/ Jan Hendriks
1708/18 Cornelis Ysbrands x Trijntje Jacobs Kuiken
1728/48 Jan en Gerrit Corn., resp diens kk./Jan Cornelis zonen v. Cornelis Ysbrands
1754 Jan Cornelis en Dominicus Feyens, Lwd. elk ½  

35.300

 

kopen van Staten, koopbrief 145

1768 Cornelis Jans erven Jan Corn. en Dom. Feyens x Baukje Jans Poelstra, zn v. Jan Corn. Ysbrands en Jancke Idses
1778 idem de kk. v. Jan Corn. 4/10, Gerrit en Luitzen Joukes 6/10 Luitzen Joukes x Lijsbet Abes dr v. Abe Clases en Saapke P. Boon.
1788 idem de kk. v. Jan Corn.4/10 en Luitzen Joukes 6/10
1798 wed. Cornelis Jans de kk. v. Corn. Jans 4/10 en Luitzen Joukes 6/10
1818 Jouke Luitzens Terpstra J.L. Terpstra 2/3 en wed. Luitzen Joukes 1/3  

31.310

x Akke v. Loon dr v. Sjoerd v. Loon, Vrp.
Voor 1828 in gedeelten verkocht o.a. aan Jac. Joh. Hoitsma 15.300.
Waling Dystrastr. 53 (Nrd v.d. vaart)