6–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
 Staten v. Friesland
1655 Arien Jans Gelder boer te St. Jp., x Feyckie Cornelis dr v. Corn. Jan Daems, zn v. Jan Corn. Corn. Gelder en 2e vr. Lijsbeth Romkes, 1e vr. Foek Jacobs Yssel.

HB21 12.4.1647 te Vrp.

1662 Jan Pieters Spannenburgh HB36/232/5 17.2.1662 Jan Pieters en Trijntie Bienties hebben sate gekocht van Feyckie Corn. en haar zoon; J.P. trouwt later met Neeltie Wijngaarden, dochter v. Albertus W.
1670 Alb. v. Wijngaarden