7–

Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 7
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Staten v. Friesland
Mintie Ariens x Baefke Symens, zn v. Arien Mintie Joostes
1645/6 Arien Minties op zelfde boerderij als zijn vader; 1655 St. Ap. stemnr 6; x Ebel Gatzes
1655 Arien Minties en Seerp Matheus A.M. is DG
1670 dochter v. Gerben Jans c.s. Gerben Jans zn v. Jan Seerps en Ariaen Jans, deze lsstste dr v. Jan Ockers en Dyu Gerbens; hyp.bk 25.4.1638/22.5.1632 J.S. en A.J. e.l. te OBZ, boerderij dus wrsch. bij OBZ