206

206 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 154 9 6 C237 47 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527 Wed. Aewout Claesz. Landsheer resp.Staten v.Friesland 43.143
1536/7 Pieter Jacobs 15.062
1547/8 idem 26.374
1554/5 idem 15.062

11.312

+ k. 5 NwB.
1566/75 Jelte Mijntges 19.074
1570 Jelte Mychiesz.
1655 Boyen Abes
1670 de wed. Boyen Abes en erven 31.549
1698 Beert Boyens en Arjen Clases (Wassenaar) 36.000
1708/18 Beert Boyens
1728 Dirk Jarichs 36.000 hyp.bk 10.5./5.1.1728 D.J., St. Ap. koopt pachtrecht v. 26 en 10m. v. erven Beert Boyens.
1737 Jarich en Wopkie Dirks
1738 Syds Bockes n.u. 26/36 en Jarich Dirks 10/36/ Syds Bockes Syds Bockes x Wopkie Dirks
1748 idem (erven J.D)/ Cornelis Wijmers
1752 Ymkje, dr v.  Syds Bockes 36.000 koopt v. Staten, koopbrief nr. 1
1758 Cornelis Theunis (Crab) n.u. Syds Bockes pro se en nom.fil
1768/78 Cornelis Theunis Cornelis Theunis nom.lib.
1788 idem Corn. Theunis en 2 zonen elk 1/3 procl.bk 30.8.1796 Sieds Corn. Entenier en hsm o. St. Ap. verk. 1/3 v. sate aan Corn. Teunis (vader).
1811 Gaele B. Riemersma Neeltje Sybrens Brolsma 19.437 Voor 1818 verdeeld, later geen boerderij meer, alleen woning, OBD 81