207

207 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k. 155 II II C249 48 7
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 zie BP500/47 Landsheer resp.Staten v.Friesland
1536/7 Lenaert Willems/ Heynrich Jacobs  

19.249

1547/55 Cornelis Jacobs 1554/5 + k. 4 NwB
1566/75 Joost Jans v. Harlingen
1570 Juest Jansz.
1584 Joost Jans v. Harlingen 26.000
1629 Barthout Claesz. 23.210 + ¾ k. 4
1633 Waling Ariens (SLM) totaal 49 m., x Teuntie Hendricks, zn v. Arien Symen Ariens en Trijn Walings
1638 Waling Ariens koopt v. Staten 23.210
1645 idem Allard P. Jongestall
1655/70 Teuntie wed. Waling Ariens idem
Gerrit Minks x Antie Lieuwes, zn v. Mink Gerrits en Antie Lenerts
1698 de kk. v. Gerrit Minks de kk. v. G.W. v. Jongestall
1708 Dirk Pieters 1708/28 W. v. Haren D.P. x Antie Jacobs Gelder, zn v. Pieter Clases en Jacobje Jans; + ½ k. 2 NwB
1718/28 Jacob Tjallings x Tietie Jans, zn v. Tjalling Jacobs en Trijsie Ariens; + ½ k. 2
1738/48 fam. v. Plettenberg
1748/68 Jan Boyens 1758/68 erven Van Haren + ½ k. 2
1778/98 Pieter Sjoerds 1778/98 fam. V. Haren, Canter en Grovestins P. Sj. x Grietje T. de Jong dr v. Tiete Tietes en Sytske Reinders, zn v. Sjoerd Pieters en Naentske Aebeles
1818/38 wed. Pieter Sjoerds de Boer 1818/28 erven v. Haren en Grovestins 25.030
de schuur in 1838 afgebroken, OBD 63