211

211 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V Mon.bildt k. III III C438 52 10
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1570 Gerryt in die Weyde (nr. 159) Klooster Mariëngaarde
boerderij is in zuidelijke richting verplaatst
1618 Gosse Syds Staten v. Friesland 16.300 1e x Annitzen Thonis, 2e x Rixt Syerds (deze vermoedelijk 1e x Gerryt in die Weyde), zn Syds Gosses en Aecht Cornelis
1635 Teunis Gosses
1645/70 A.P. van Jongestall c.u.
1655 Steven Ariens
1682 Jan Beerts W. v. Haren 35.300 x Dina Jacobs Brakel, zn v. Barthout Cornelis en Trijn Walings; 15 m. Oud M.B. en 20 ½ m. Nw.M.B.
1698/08 Jan Tiercks Kuiken wed. Grovestins + half nr. IV, 1e x Fokel Lieuwes, 2e x Arjaantje Gerrits, wrsch. zn v. Tierck Gerrits en Maet Phil. Scheyff
1718 Meinert Jans W. v. Haren x Maritie zuster v. Arjaantje Gerrits
1728/68 Waling Ydes fam. Van Haren W.Y. x Wytske Keimpes, zn v. Yde Lieuwes en Trijntje N.
1778/88 Okke Dirks erven Van Haren x Trijntje Jans, zn v. Dirk Pieters en Jentje Ockes
1811 wed. Okke Dirks en kk. idem
1818 Jan en Dirk Okkes de Jong idem Dirk Okkes x Hendrikje H. Post, deze 2e x Tj. Tj. de Boer
1828 Tjeerd Tjeerds de Boer geb. te Hallum
1837 in losse percelen verkocht
Monnikenbildtdijk 44