NB-19

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 8     19 19 B116   5
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Pier Harrents   Landsheer/ Staten v. Friesland 27.085  
1554/67 Harcke Jacobs       15478 t/m 1566/7 pachter in k. 28 16m.303r, daarvoor Jacob Pieters, wrsch. vader dus
1574//5 Dammas Frans (v.d.Mey)        
           
1629/30 Minthie Wygers ½

Willem Dircks en Jan Cornelis (coopman?) ½

      Willem zn v. Dirck Willems en Dirckie Jelles en x Neeltie Aert Clases
1638 Melis Hendricks en Willem Dircks   Hendrik v. Marssum, Lwd. koopt van Staten

Melis Hendricks koopt hiervan weer 14.117

 

27.085

Melis zn v. Hendrick Clases en Jannichie Melis Harckes, x Willemtie Aert Clases, hyp.bk 28.1.1639/28.12.1638 e.l. lenen geld voor koop nieuw billand
    1646/55 Bruyn Gijsberts Geertsma   hyp.bk nov.1646 (bl. 216) Melis Hendricks c.u. verk. a. Bruyn Gijsberts 15.125 m. oud billand m. hs en sch. en 14.117 m. nw bill. (k.8), bezwaard met 9 jr huur voor verkopers
    1670 erven Ass. van Vierssen   Ass. v. Vierssen x Jisckien Geertsma
1698 Gerrit Dircks ½   Raadsheer Burum n.u. en secr. Schorer n.u.   + k. 9 zie ald. Fr. v. Burum x Titia dr v. Ass. v. Vierssen
1708 Gerrit Dircks en wed. Jacob Scheltes   idem   G.D. zn v. Dirck Gerrits (k._) en Maartie Joris, x Antie Steven Ariens
1718 wed. Jacob Scheltes en Pieter Riencks   Alle v. Burum en Schorer    
1728 Pieter Riencks en Steven Gerrits ½   W. v. Haren

Steven Gerrits ½

  St. G. zn v. Gerrit Dircks en x Lijsbet Arjens
1738 Steven Gerrits en Cornelis Arjens (SLM)   idem   C.A. zn v. Arien Symens en Arjaantje Corn. ’t Hoen, A.S. 1e x Aeltie Jacob Scheltes, C.A. x Maycke Ates
1748 Cornelis Arjens

Jan Boyens ½

1748/58 erven Van Haren    
1758 Cornelis Arjens en Bouwe Jans       B.J. x Antje Everts, die eerder x Sybe Jans (zie k.3)
1768 de kk. v. Corn. Arjens en Bouwe Jans 1768/78 erven Van Haren en Trijntje Mouter    
1778/88 Arjen Corn. SLM en Bouwe Jans 1788 ds P. Stinstra en Canter/ Grovestins    
1798 Sijbe Arjens   dezelfde 14.000  
1818/38 wed. Sijbe Arjens Sijbesma   dezelfde   wed. is Neeltje Sybrens Brolsma, dr v. Sybren Sipkes en Jetske Jans
1850 Bente Willems Wassenaar   dezelfde    
          Geen huizinge vlgs de stemkohierenen; vlgs Sannes heeft op de oostelijke helft vroeger een boerderij gestaan. Staat op Huguenin-krt van 1819/1829