246

246 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 9 18 18 B97 4
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Pieter Jacobs Landsheer/ Staten v. Friesland 26.423
1554/67 Claes Jacobs
1574/5 Barber wed. Claes Jacobs

Dammas Frans (v.d.Mey)

Barber 1e x Wyger Minthies
1629/30 Aert Clases ¾

Willem Dircks ¼

1638 idem Ass. v. Vierssen koopt v. Staten 26.423
1655 idem
1670 erven Van Vierssen
1698/08 Gerrit Dircks Fr. van Burum + ½ k. 8, zie ald.
1718 Pieter Riencks Alle van Burum
1728 idem W. van Haren
1738/68 Cornelis Arjens (SLM) erven Van Haren
1778 Arjen Cornelis SLM erven v. Haren, Canter, Grovestins, Andreae
1788/98 wed. Arjen Corn. SLM idem
1818/28 Former Pieters Molenaar erven v. Haren 7/10, Former P. Molenaar 3/10 F.P.M. x Saapke Thijsses Rienks
1838 Klaas Arjens Wassenaar n.u. ½ , Saapke Th. Rienks en wed. Klaas Rienks nom. lib. ½ dezelfden K.A.W. x Saapke Rienk Rienks

Klaas Rienk Rienks, ovl. 1835 te Finkum, x Menke Goffes Jensma

1850 de kk. Klaas Rienks dezelfden
boerderij a.d. NBD 115, omvatte ook steeds helft k. 8