247

247 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 7 20 20 B139 6
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Pier Harrents Landsheer/ Staten v. Friesland 28.573
1554/5 Cornelis Piers
1566/7 Pier Cornelis
1574/5 Pieter Cornelis
1629/30 Gerrit Jacobs 1638 Clara Hortensius koopt v. Staten 28.573 G.J. zn v. Jacob Stevens (BP500/46) en x Grietie Dirck Boyens
1640 Anne Clases dezelfde x Grietie Dirck Boyens
1644 idem Arent Dircks Bosch hyp.bk 7.6.1747/1644 e.l. verk. huis en 48 m. oud- en nieuw billland aan Aert Dirck Boses en Dirck Boses, Amsterdam
1670 eerven Dirck Bosch
1698 Dirck Gerrits Isaac van Hoven n.u. zn v. Gerrit Jacobs en Grietie Dircks
1708 Sybren Heins idem x Tettie Dirck Gerrits, stamvader fam. Twijnstra
1718/28 idem Sybren Heins
1738 Jacob Sybrens de kk. Sybren Heins
1748 Foppe Fransen idem wrsch. stamvader fam. Roeda; vlgs S. Frans Pieters
1758/88 Siebren Sipkes dezelfde zn v. Sipke Sybrens en kleinzn v. Sybren Heins

1758 zonder hs en sch., 1768 met hs en sch.

1798 wed. Siebren Sipkes dezelfde
128/38 Neeltje Siebrens Brolsma, wed. Sybe Arjens Sijbesma  

dezelfde

1850 Gerben Gerbens de Jong dezelfde zn v. Gerben G. de Jong en Grietje Dirk Dirks de Jong, x Geertje Roelofs Westra
boerderij  NBD 93