248

248 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 6 21 21 B142 7/8
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Stoffel Roorda Landsheer/ Staten v. Friesland 29.563
1554/5 Thonis Piers x Marythien Corn. Cuyck
1566/7 Melis Harckes 1e x M.C.K. wed. Thonis Piers, 2e x Leentie Piers
Mijntie Wijgers
Abram Mijnties voor 1620
1620 Lenert Piers 18.269 met hs en schuur; hyp.bk 9.1.1621/10.4.1620 Abram Mijnties c.u. verk. a. L.P.c.u. de brw. v. 18.269 m. NwB., Wilco Lyeuwes O., Pouwels Cramer en Mijntie Wijgers Z., Gerrit jacobs W. en NBD N. met vrije reed nr OBD, indertijd gek. v. Mijntie Wijgers.

L.P. wrsch. zn v. Pyr Corn. Wittes en x Trijn Gerrits

1629/30 Minthie Wygers, Tiepcke Barthouts, Pouwels Ockers (cramer) en Lenert Piers
1638 Aef wed. Wilte en Johannes Feyes de pachters kopen v. Staten 29.563 Joh. F. x Claesie Hendricks, hyp.bk 20.3.1638/9.5.1633 e.l. NwB. a.d. OBD omtrent de Sijl, id. 8.6.1645/21.9.1644 e.l. verk. 7 m. land m. hs en sch. aan Paulus Jaspers, A’dam in k.6, ze houden de huur (procl.bk 18.11.1644)

Aef Thonis x Wilcke Lyeuwes

1655 Claes Folckerts en Poulus Jaspers zie verder k. 5.
zowel op noordelijke (a.d. NBD) als zuidelijke helft (a.d. OBD) werd een boerderij gesticht, zie ook k. 5

a.d. NBD geen boerderij meer