NB23

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 4     23 23 B175   9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Jan v. Doern   Landsheer/ Staten v. Friesland 32.308  
1554/5 Cornelis Jacobs       zn v. Jacob Jillis, GJ 2009/274
1566/75 Joost Jans v. Harlingen        
           
1629/30 Barthout Claes Hendricks ¾

Wilte Lulofs ¼

      zn v. Claes Hendricks en Margrite Barthouts en x Seerpje Harmens

W.L. wrsch. dezelfde als Wilcke Lieuwes

1635 Waling Ariens ¾       hyp.bk 27.5.1639/15.5.1633 B.Cl.H. verk. boerderij o. Vrp.(br.w. v. ± 49 m. oud- en nw b.) aan W.A. en Teuntie Hendricks
1638 Waling Ariens en Aef wed. v. Wilte   Pauwels Jaspers en Corn. Jans Besteman kopen v. Staten 32.308 W.A. SLM
1645 Jacob Ariens       hyp.bk 8.3.1649/10.5.1645 huurt boerderij v. Pauwels Jaspers, A’dam, k.4 + ½ k.5 met huis op k. 5 reeds door hen bewoond
    1655 Poulus Jaspers    
1698 Cornelis Wops 1670/98 Gerard Fortuyn    
1708/18 Ocke Hayes   Hobbe Baerdt v. Sminia   procl.bk 23.5.1707: huurt boerderij op NwB. o. Vrp. gr. 42.502 + buitenpollen, gek. d. H.B.v.Sminia van Gerrit Fortuin, Hardegarijp
1728/48 Reiner Ockes c.s.   U.A. v. Burmania (x v. Sminia)   + 9.461 in k.5 (oosthelft)
1758/88 Tiete Tietes 1758 Laas v. Burmania   met hs en schuur, T.T. x Sytske Reinder Ockes
    1768 Erven Joh. Bouricius    
    1778/18 kk. Bouritius resp. de erven    
1798/28 Reinder Tietes de Jong 1828 Pieter Cats   x Rinske Corn. Crap
1838 wed. Reinder T. de Jong 1838/50 Sjuwke Cats wed. Bieruma Oosting    
1850 Dirk Reinders de Jong        
          Boerderij a.d. NBD het land in, gr. totaal 42 m.

boerderij thans OBD 26