NB24

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V/A k. k. 13     24 24      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Crijger Jans   Landsheer/ Staten v. Friesland 25.105  
1554/5 Jan Femmes        
1566/75 Pieter Corn. Kuycken        
           
  Lourens Stevens       zn v. Steven Claes Willems en Jannichie Lourens
1620/30 Wicke Gribberts       hyp.bk 25.4.1621/4.5.1620 Lourens Stevens en Antie Jarichs e.l. St. Ap., hebben verk. a. W.Gr. en Lyouts Sioerds e.l. de brkw.v. ± 51 m. oud- en nieuw billand o. St. Ap. met pollen en hs en sch.
1638 Sjoerd Daems, Jan Philips en Claes Gijsberts   dr G. Jongestall koopt van Staten 25.105 Claes Gijsberts ook in k. 12
    1655/70 dr. G. Jongestall    
1698 Tjeerd Minks 1698/1788 erven Jongestall   zie ook k.11
1708 wed. Tjeerd Minks       St. Ap. nr 24
1718 wed. Joris Ariens        
1728/48 Cornelis Albarda        
1758/78 Jan Albarda        
1788 Dirk Allerds en Hemme Johannes       D.A. ook in k.12

H.J. 2e x Antje S. Heslinga die 2e x Wybe Ates Slim

           
          geen huizinge
          kavel hoorde eerst onder St. Ap., later onder Vrp.
          Stemnr 24 St. Ap.