NB26

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. 1     26 26     12
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Adriaen Danckerts   Landsheer/ Staten v. Friesland 41.438 + k.2 en 1566/7 k.3
1566/75 wed. Adriaen Danckerts        
           
1629/30 Claes Hendricks       1ex Jannichie Arriens Scheyff, 2e x Margrite Barthouts dr v. Barthout Willems, zr v. Barthout  B.
1638 Maritge wed. Claes Hendricks en Dirck Barthouts 1638 Maritge Cl. H. wed. koopt v. Staten 41.438 D.B. zn v. Barthout Dircks en Griet Corn. (Gen. Jrbk 2009/257); Daem Clases zn v. Claes Stevens en Antie Harrents
    1645 Johannes Jans, Harlingen ± 8.000 procl.bk 3.3.1645 koopt van Maertie (Maritge?) Claes Hendricks wed. ± 8 m. in k. 1 vrij v. huizinge
    1646 Gijsbert Heymans c.u. ± 30.000 procl.bk 23.2.1646 koopt v. d. erven Maertie Cl.Hendricks, wed. Claes Daems 76 pm. in k.1 met huis
1655 Gijsbert Heymans   Gijsbert Heymans ¾ , Claas Braam en Aart Joh. ¼   G.H. x Gerlantie Sipckes
1670 Heyman Gijsberts ?   Heyman Gijsberts ¾, Claas Braam en Aart Joh. ¼   H.G. (Diorrema) x Jouwerke Rinnerts v.d. Hoeff
1698 Willem Jorrits 30.160

Dirck Michiels  4.140

?                        7.000

  Gijsbert Heymans (Diorrema) c.s.

Sipk Hessels

Trijntie Ariens kindskk.

30.160

4.140

7.000

Tr. A. mogelijk Tr. A. SLM 1e x Waling Olpherts
1708 Willem Jorrits 30.160

Syds Roelofs     4.140

Tiete Feikes       7.000

  Jouwerke Rinnerts en kk.

Sipk Hessels (Baarda)

de kk. v. Heyman Gijsberts

  J.R. wrsch. kl.dr v. Heyman Gijsberts en J.R. v.d. Hoeff en x Douwe Upkes, koopman
1718 Feycke Martens 30.160

Syds Roelofs       4.140

Jan Wytses          7.000

  idem   zn v. Marten Feycke Tietes, HB49/69 18.4.1719: hsm. NwB o.Vrp

J.W. Vrp. 6.8.1704 x Auckie Joh., v. NBZ/OBZ

1728 Jan Jacobs Gelder    30.160

Jan Gerbens Docter   4.140

Doen Jans                  7.000

  Heiman en Douwe Rinnerts

Jan Gerbens Docter

wed. S.A. Wybinga en D. Reneman

30.160

4.140

7.000

 

 

 

D.R. 1721 x Jouwerke Rinnerts Djurrema

1738 Pieter Tjerks    30.160

Tjeerd Nannes   4.140

Doen Jans          7.000

  Daniël Reneman n.u., wed. Schelte A. Wybinga en kk. Jan Gerbens Docter   Tj.N. zn v. Nanne Joh. en Ytie Tjeerds en x Antie Seerps, dr v. Seerp Fransen en Griet Huigs
1748 Pieter Tjerks en Doen Jans   idem    
1758 idem en

Hendrik Clases Keyser (4.140)

  idem   Pieter Tjerks huis in k. 2
1768 Jan Martens  30.160   idem   J.M. x Rinske Hillebrands
1778 Hilbrand Jans (de Groot) en Jan Martens 30.160

Bartele Gerbens 4.140

  idem   H.J. met huis en ½ k.2 met huis, zn v. Jan Martens
1788 Hilbrand Jans   30.140

Bartele Gerbens 4.140

       
           
          Geen boerderij, vlgs Sannes pas ± 1860 een boerderij gesticht door Jac. Louws Zijlstra ten NW v. OBZ.