253

253 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. x A22 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1752 Frans Allerds 1763 de erven F. Nieuwenhuis 36.360 procl.bk 13.11.1758 F.A. koopt sate gr. 50 m. BP v. prof. Tj. Nieuwenhuis, maar geniaard door E. Nieuwenhuis (S. geeft steeds 36.360 als opp.)

F.A. x Fokel dr v. Jacob Jans Kuiken en Antje Dirck Ariens, zn v. Allert Jans en Maartie Fransen

1791/8 Jacob Fransen de erven E. Nieuwenhuis J.Fr. Polder x Antje Joh., 1811 te St. Ap.
1818 Rienk Rienks dezelfde
1828 Rienk Thijssen Rienks, Hallum dezelfde
1838 Saapke Rienk Rienks ½ en

Klaas Rienk Rienks erven ½

dezelfden S.R.R. x Klaas Arjens Wassenaar
1850 Gerlof Jensma Saapke R. Rienks