254

254 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. x A47 2
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1737 Nicolaas Arnoldi
1763 Burgemr N. Arnoldi 24.293
1791 Aan Dirks Nic. Arnoldi Knock
1798 Albert Rochus (Bokma) wed. N.Arnoldi Knock x Eelkje Johannes, beiden v. Hallum
1818 Anske Dijkstra B. v.d Haer n.u. x Barbera J.A. Knock. A.D. van Hallum
1828 Eeltje Arjens Slim 1828/50 Barbera J.A. Knock E.A.S. x Hendrikje Corn., zn v. Arjen Corn. Slim en Mintje Gerrits
1838/50 Arjen Eeltjes Slim 30.000 x Klaaske Symens Sipma
later uit elkaar gegaan