255

255 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. k. x A73 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1737 Pieter Dircks Nicolaas Arnoldi P.D. x Trijntje Joukes (van Beetgum); recesbk 18.1.1740 huur wordt opgezegd door Prins v. Oranje; Nic. Arnoldi heeft kennelijk gekocht namens de Prins
1763 Burgemr N. Arnoldi 24.293
1791/98 Jacob Jans 1791 Nic. Arnoldi Knock
1798 de wed. N. Arnoldi Knock
1818/28 Eeltje Arjens Slim B. v.d. Haer n.u.
1838/50 Arjen Eeltjes Slim 1828/50 B.J.A. Knock (x B.v.d. Haer)
uit elkaar gegaan