S21

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 24 k.       21
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
           
           
  Jan Douwes       x Geertie Thomas, zn v. Douwe Jacobs en Houck Wopckes; D.J. 1655/70 stemnr 18
1731 Lenert Lenerts en Lieuwe Ydes/ Sicke Yes       8.168 hyp.bk 6.11./20.2.1731 wed. Jan Douwes en kk. verk. a. Lenert Lenerts en Lieuwe Ydes 8.168 land m. hs en sch. in Zdh. Vrp. de weg O., Geertje Thomas en vaart Z., Claas Daams W. en Lenert Lenerts N., in huur bij Sicke Yes.

Sicke Yes 2e x wed. Lenert Thyssen vader v. Lenert Lenerts, zie ook stemnr 18/10

    1756 Petrus Herfst en Dieuke Staak e.l. te Lwd kopen van Staten 12.150 koopbrief nr. 256; Dieuke dr v. Franciscus Staak en Trijntje Franses Pama; West v. Hamerenweg
1767 Allert Dirks (Bilstra) 1767 Bernhardus Dorhout 22.300 procl.bk 26.1.1767 koopt sate Zdh. Vrp. gr. 22 ½ m. in huur bij Allert Dirks van Petrus Herfst c.u.; dit is incl. 10 m. van koopbrief nr. 108 ook gekocht door Petrus Herfst c.u.

A.D. x Geertje Philips, zn v. Dirck Jarichs en Trijntje Allerts

    1778/98 idem    
    1818 Berhardus Buma