S31

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 25 k.       31
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
           
  Douwe Jacobs?       ook stemnr 18
1698/18 Jacob Douwes     12.561 zn v. Douwe Jacobs en Houck Wopckes
1728 erven Jacob Douwes       wrsch. niet getrouwd
1738 Lenert Lenerts cum fratre     10.561  
1748 Lenert Lenerts/zelf en Jacob Hobbes       Jacob Hobbes x Grietje Jans, zn v. Hobbe Clases en

Jouckie Jelles

    1754 Petrus Herfst c.u. kopen v. Staten 10.000 koopbrief nr. 108, geen hornleger in koopbrief, Oost v. Hamerenweg
1758 wed. Jacob Hobbes 1758 idem    
1768 Tjomme Ulbes (Dijkstra)   Bern. Dorhout 10.561 zie S.21; Tj.U. x Aafke Tjeerds, zn v. Ulbe Tjommes en Trijntie Cornelis
1778 Jacob en Douwe Abes   idem   zonen v. Abe Clases en Saapke Pieters Boon
1788/98 Jacob Aebes   idem    
1818 Douwe J. Kingma   Bern. Buma    
           
          Vlgs Sannes boerdrij(tje) hoek Oost v. Hamerenweg en Zuidhoeksterweg en –vaart a.d. Noordkant, bestaat niet meer