Stemnrs Vrp.

 

STEMNUMMERS STATENLAND OUDBILDT VROUWENPAROCHIE

 

 

  1655 1670 1698   adres aantekeningen
1 Ass. v. Viersen, br. Tijs Lenarts Arien Corn. Gelder Jac. v.d.Mey, Antje Arjens Gelder 1 Middelweg-Oost 34 Buurfrou
2 Ass. v. Viersen, dr Feijkens Wed. Douwe Harmens Lysie Feyes met 5 kk. 2 Stienserhogedijk “Theebus” afgebroken
3 Alb. v. Wijngaarden, br. Frans Gerkes Alb. v. Wijngaarden Th. Wijng. v. Mensenburgh 3 Hamerenweg 2e NO knik, afgebroken
4 Arien Corn. Gelder Arien Corn. Gelder Wed. Olphert Ariens 4 Hamerenweg 14  
5 Arien Corn. Gelder Arien Corn. Gelder  —      
6 Arien Jans Gelder Alb. v. Wijngaarden  —      
7 Arien Mijnties DG en Seerp Matheus dr. v. Gerben Jans cs.  —      
8 Arien Lenerts Arien Lenerts  Lenert en Pieter Ariens 5 W. Dykstrastr. N. vaart en sauna
9 Boyen Aebes Wed. en erven Boyen Abes  Beert Boyens en Arien Clases 6 OBD 81 Huis aan reed
10 Boyen Aebes en Corn. Jans Yssel Wed. en erven Boyen Abes met Corn. J. Yssel Caduc      
11 Claes Lenerts Claes Lenerts Lenert Clasen en ds Jongendijck n.u. 7 Stienserhegedyk B11  
12 Erven Corn. Corn. Gelder Arien Corn. Gelder Caduc   Middelw. Oost afgebroken
13 Cornelis Jans Yssel Cornelis Jans Yssel Jelle, Aart en Jacob Corn. Yssel 8 Roodpad 7 “Zeldenrust”
14 Cornelis Feyckes Gerben Cornelis Gerben Cornelis 9 Waling Dykstrastr.48 v/h Palsma, verplaatst 1904?
15 Kempo v. Donia Erven Kempo v. Donia      
16 Douwe Harmens DG Wed. en erven Douwe Harmens      
17 Douwe Takes Douwe Takes     wrsch. opgegaan in 18/10
18 Douwe Jacobs Douwe Jacobs Yde Lieuwes 10? Hamerenweg 13 Bakker/Buma, verpl
  ? ?        
19 Evert Cornelis Cornelis Everts      
20 Em Riencks DG Tiete Tietes Buser c.s. Jetske Douwes 11   Werd gebruikt met nr 23
21 Evert Jans Kuyck Jan Everts Kuyck Jan Everts Kuyck 3 kk. 12 Hamerenweg 5 “Huis Cuijck”
22 Evert Clasen 2 stemmen Evert Clasen 2 stemmen DG Gosse Elings 13 Vrouwbuurstermolen 17 Hoogland
  Evert Clasen Evert Clasen        
23 Gerrit Ebes Weidman Wed. en erven Gerrit E. Weidman Olphert Ariens 14 Stienserhogedijk Afgebroken, eerst nr 23 of 24
24 Gerrit Ebes Weidman Wed. en erven Gerrit E. Weidman        
25 Hessel Sydses DG Hessel Sydses Hessel Sydses 15 Hamerenweg ZW v. knik
26 Hendrik Jacobs Nammen Johannes Nammen Johannes 4 erfgen. 16 Langestraat Afgebroken, W v. Hofstra
27 Hette Sydses Pieter Clasen      
28 Huibert Boyens Simon Clasen Danckert Taeckes 17 Súdhoekstermiddelw.2 De Groot
29 Jan Ipke Jurriens Gerben Cornelis     N. van dorp, wrsch. opgegaan in 14/9
30 Jan Alberts DG Caduc      
31 Wed. Jan Hendriks DG Erven Jan Hendriks Jan Lenerts 18   2e O.v. Hamerenweg en N. a.d. vaart, later verpl.
32 Jan Clasen Idsma Jan Clasen Idsma Wed. Jan Gerbens en 2 kk. 19 Hamerenweg NW v. knik Zuidh.vaart, afgebroken
33 kk. Jacob Jans Yssel kk. Jacob Jans Yssel      
34 Jan Cornelis Gelder Wed. en erven Gerrit Ebes Cornelis ’t Hoen 20 Waling Dykstrastr.49 of 51 N. v.d. straat (sauna of 1 eerder)
35 Jan Heerts Jan Heerts Heert Jansen 21 Hamerenweg 23 oud vooreind ZW-hoek kr. Middelw.-Hamerenw.
36 Jan Pieters te Stiens, br. Bauck Jurriens Erven Jan Pieters Lourens Jans 22 Súdhoekstermiddelw.1 Okkema v/h Boelstra
37 Jacob Jans Stijker Wed. Jacob Jans Foppe Tjallings 23 Hamerenweg 8 huis mevr. Sipma-Bakker
38 Johannes Namnes Wouter Reiners      
39 Jan Clasen ter Herne DG Jan Clasen ter Herne     opgegaan in nr 51
40 Wed. Jan Alberts Caduc      
41 Marten Dircks Gerrit Ariens      
42 Namne Johannes/Nanne Corn. Nammen Johannes Sibe Nammens 24 Stienzer Hegedyk 1/B Hofstra
43 Nies Jacob Douwes Nies Jacob Douwes Doetie Jans, kk. Romke Marten, Sjouk(j)e Jans 25 Súdhoekstermiddelweg 9  
44 Olphert Femmes Olphert Femmes Lourens Walings, Gosse Elings 26 Roodpad 1 Binnema, verplaatst.
45 Olphert Femmes Olphert Femmes Hendrick Clasen n.u. 27

 

Roodpad 3 Bierma
46 Romke Jacobs DG Romke Jacobs Corn. ’t Hoen de jonge n.u. , Trijntje Romkes 28 Middelweg-Oost 35 P. Meijer
47 Rintie Thomasdr, papist Antie Jan Taekes Jacob Corn. Gelder 29 Hamerenweg 1e N.O. v. knik
48 Reyn Hoytes Alb. v. Wijngaarden      
49 Sjoerd Jurriens Pieter Fransen Frans en Sjoerd Pieters 30 Langhuisterweg 26 Buma, afgebroken, loods
50 Waling Hendricks v.d. Mey Wed. Waling H. v.d. Mey Dirk Gerrits en Ysbrand Jans 31 Waling Dykstrastr. 53 N .v.d. vaart (De Vries)
51 Wed. en erven Waling Tiaerds, soutsieder Auck Reyners c.s. Reiner Fontein nom.lib. en Jacob Romkes Braam n.u. 32 It Bosk, Beetgum “Klein Terhorne”, afgebroken, huisje
52 Wed. en erven Waling Tiaerds, soutsieder Auck Reyners c.s. Alex. v. Wijdenbrug 33   Hoek Langestr./St. Hegedyk (Rode schuurtje), afgebroken.