200

200 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 22 k. 147 XIII XIII 42 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/36 Mynthe Lieuwes Landsheer resp.Staten v.Friesland 21.434
1547/8 Fopke Sipkes man v. wed. Mynthe Lieuwes  

+ k. 11 NwB

1554/5 Joost Myntges 13.370 id.
1566/7 Joost Myntges en Myntje Joostes 13.470 id.
1570 Minthie Juestsz.   7.470 id.
1574/5 Myntie Joostes
Willem Huyghes?
1638 Michiel Barthouts koopt v. Staten x Neeltie Dirck Boyens
1654 Cornelis Clases 7.300 x Neeltje Dirck Boyens, koopt van stiefkk., zn v. Claes Corn. Lenerts en Daniël Walingsdr.
1656 W. van Haren
1735 Jacob Tjerks dezelfde
1756 wed. Nollides
werd huis en is gesloopt