Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
flochten, iensidich
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hoge Noorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma S E-5