Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjisse Piers Algera is geboren den 19 April 1854
Stâltype:
flochten, inkeldsidich
Stâlbekroaning:
Leauwe en Hope
Lingte:
18,9 sm.
Gewicht:
46,5 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
jierletter 1853
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 D 4
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma