Haadsma, Rindertje Rinzes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Rindertje R. Haadsma geboren 17 July 1906
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: 
boerinne mei jok en amers
Lingte: 
19,8 sm
Gewicht:
65 gram
Masterteken: 
D 496 = S.F. Doodkorte, Ljouwert. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: 
1901
Bewarring: 
Rindertje Bouma, Ljouwert (2017), achternicht fan Rindertje Bouma yn ’e sechsde graad. 
Sulverdeskundige: 
Jan Schipper
Fotograaf: 
Jaap Schaaf/Hoge Noorden

FAMYLJE-RELAASJES
Sjoch: Erfgoed Fundaasje-Genealogy HaadsmaKertiersteat Rindertje Bouma en Sulver-Haadsma, Rindertje

BETSJUTTING RINDERTJE
Twastammige germaanse namme út regin = ried, en hard = hurd, sterk, stevich. Yn Fryske foarmen kin it twadde lid ek ward wêze, dat hoeder, wachter betsjut. Betsjutting likernôch: Sterk yn it jaan fan rie, of: Sterke hoedster.
De namme komt yn dit laach allyksa foar as: Rinnertje, Rennertje en Rimertje.

FERNEAMING RINDERTJE

1 Rindertje Rinses Haadsma (Rinnie) * Huzum 14-7-1906 † Assen, Nieuw Graswijk, 12-6-1993 [krem.] De Boskamp Assen, wenne te Vries (Dr.) – Genealogy V3.5
HAADSMA RINDERTJE RINSES JR

Suske:
2 Rindertje Botje Rinses Haadsma
* 1900 † 1901 – Genealogy V3.4
HAADSMA RINDERTJE BOTJE GREF 2
Grêfsarkje te Bitgum foar Rindertsy Botsy

Beppe:
3 Rindertje Sybes Osinga * 1818 † 1891 – Genealogy IV2 en Kertiersteat nr 31
OSINGA RINDERTJE SYBES 2

Beppe:
4 Rindertje Sybes Veeman * 1758/’59 † 1823 – Kertiersteat nr 127

Beppe:
5 Rinnertje Jacobs Oedsma * 1694 † nei 1753 – Kertiersteat nr 461

Pake:
6 Rinnert Ritskes * 1616 † foar 1663 – Kertiersteat nr 1884

Pake: 
7 Rinnert.