Vellinga, Reinder Sjoerds

Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de tredde fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Reinder Sjoerds Vellinga geboron [sic] 17 Augustus 1861
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: pear op seas mei hynder
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje:
Dijkstra, Bitgummole